Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7232

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7232. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 7232 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7232 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 7232 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1550 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 7232 SETUP GUIDE (840 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 INSTALLATION (20 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 READ ME FIRST (100 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 QUICK USE GUIDE (1325 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 QUICK NETWORK SETUP GUIDE (343 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 QUICK SCAN FEATURE SETUP GUIDE (840 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 (1002 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 SETUP GUIDE (840 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 INSTALLATION (20 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 READ ME FIRST (195 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 QUICK USE GUIDE (1389 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 REFERENCE POSTERS (219 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 QUICK NETWORK SETUP GUIDE (343 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (1125 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 RECOMMENDED MATERIALS LIST (47 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 SOFTWARE UPGRADE PROCEDURE (20 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 QUICK SCAN FEATURE SETUP GUIDE (840 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7232 FIRMWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS (20 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 7232

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Xerox®, CentreWare®, WorkCentre®, PrintingScout®, Walk-Up®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop® en het ontwerp van de connectiviteitsbol zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe Reader®, Adobe Type Manager®, ATMTM, Flash®, Macromedia®, Photoshop® en PostScript® zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple®, AppleTalk®, Bonjour®, EtherTalk®, Macintosh®, Mac OS® en TrueType® zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. HP-GL®, HP-UX® en PCL® zijn handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. [. . . ] De paginabeelden worden verkleind zodat er twee beelden per zijde van elke pagina worden afgedrukt. De pagina's kunnen vervolgens handmatig worden gevouwen en geniet of met gebruik van de juiste afwerkeenheid automatisch worden gerild en geniet. Opmerking: In deze modus drukt de printer de kopieën pas af nadat alle originelen zijn gescand. WorkCentre 7120 Multifunctionele printer Gebruikershandleiding 113 Kopiëren Een katern maken: 1. Druk op Kopiëren op het aanraakscherm en vervolgens op het tabblad Afleveringsopmaak. Druk onder Originelen invoer op 1-zijdige originelen, 2-zijdige originelen of 2-zijdige geroteerde originelen. Als de LX-kantoorafwerkeenheid met AVH-module is geïnstalleerd, drukt u op Niet rillen en nieten, Rillen en nieten of Alleen rillen. U kunt kantlijnen toevoegen in het middelste inbindgebied om de dikte van het katern te compenseren: a. Druk op Rand verschuiven en vervolgens op de toets plus of min (+/­) om de verschuiving in te stellen. Als u omslagen wilt toevoegen, drukt u op Omslagen en vervolgens op Blanco omslag, 2-zijdig afdr. · Druk op de lade waarin het papier voor de omslagen is geplaatst en druk op de lade waarin het papier voor het hoofdgedeelte van het document is geplaatst. · Als u de kopie van de laatste pagina van het origineel wilt afdrukken op de achteromslag voor Blanco omslag en 2-zijdig afdr. , drukt u op Laatste pagina op achteromsl. · Om de beelden gelijkmatig over de pagina te verdelen, drukt u op Evenredig verspreid. · Om de beelden zonder ruimte ertussen te plaatsen, drukt u op Opeenvolgend. Als u de richting van de kopieën wilt wijzigen, drukt u op Origineelrichting en vervolgens op Staande beelden of Liggende beelden. Daarna drukt u op Opslaan. WorkCentre 7120 Multifunctionele printer Gebruikershandleiding 115 Kopiëren Posters maken U kunt een grote kopie van een origineel maken, die op meerdere vellen papier past. U plaatst de pagina's vervolgens naast elkaar en plakt ze met plakband aan elkaar tot een poster. Druk op Kopiëren op het aanraakscherm en vervolgens op het tabblad Afleveringsopmaak. Druk op Afdrukformaat en vervolgens op het gewenste formaat van de poster. Om vergrotingspercentages voor de breedte en de lengte onafhankelijk van elkaar te selecteren, drukt u op Vergrotingspercentage en vervolgens op de toets plus of min (+/­). Om de breedte en lengte proportioneel in te stellen, drukt u op X-Y% hetzelfde. Om de papierlade te selecteren, drukt u op Papiertoevoer, drukt u op de gewenste lade en drukt u vervolgens op Opslaan. Notities toevoegen U kunt automatisch notities aan kopieën toevoegen, zoals paginanummers en de datum. Druk op Kopiëren op het aanraakscherm en vervolgens op het tabblad Afleveringsopmaak. [. . . ] Dit product biedt de mogelijkheid om de WorkCentre 7120 Multifunctionele printer Gebruikershandleiding 231 Informatie over regelgeving landcode zelf in te stellen. Landcodes dienen te zijn ingesteld voordat u dit product op het netwerk aansluit. Opmerking: Hoewel dit product zowel met puls als DTMF werkt, wordt aanbevolen DTMF-tonen in te stellen. Het gebruik van DTMF-signalen zorgt voor een betrouwbare en snellere opbouw van de verbinding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 7232

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 7232 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag