Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 5745

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 5745. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 5745 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 5745 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 5745 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14624 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 5745 AAN DE SLAG (1496 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5745 HOE KAN IK POSTERS (2946 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5745 (13188 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5745 AUDITRON GUIDE (1337 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5745 HOW TO POSTERS (1070 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5745 GETTING STARTED (1859 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5745 INSTALLATION GUIDE (1788 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5745 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (2560 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5745 SMART CARD INSTALLATION GUIDE (3479 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 5745

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Versie 2. 0 December 2010 Xerox WorkCentreTM 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Handleiding voor de gebruiker ® ©2011 Xerox Corporation. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden onder de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm zonder toestemming van Xerox Corporation worden gereproduceerd. XEROX® en XEROX and Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. [. . . ] Druk twee keer op de toets Alles wissen (AC) en vervolgens op Bevestigen om alle eerdere programmeerinstellingen te annuleren. Druk op de toets Startpagina Functies en selecteer de optie Werkstroom scannen. Als u een privé-map selecteert, kan er om een toegangscode worden gevraagd. Wijzig desgewenst de instellingen voor Afdrukkleur (indien beschikbaar), 2-zijdig scannen, Origineelsoort en Voorinstellingen scannen. Raadpleeg Opties voor Werkstroom scannen op pagina 127 voor meer informatie. Op elk van de tabbladen zijn extra opties beschikbaar voor Werkstroom scannen. Raadpleeg de onderstaande hoofdstukken voor meer informatie: · Geavanceerde instellingen op pagina 131 · Opmaakaanpassing op pagina 134 · Archiefopties op pagina 136 · Opdrachtmodule op pagina 138 3. 4. 5. 6. 148 WorkCentreTM 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790 Werkstroom scannen Scannen naar mailbox 7. 8. Druk op Start om de originelen te scannen en de opdracht Werkstroom scannen te verwerken. Verwijder de originelen uit de AOD of van de glasplaat wanneer u klaar bent met scannen. De opdracht Werkstroom scannen komt in de opdrachtenlijst te staan om te worden opgeslagen. Selecteer Opdrachtstatus om alle opdrachtenlijsten te zien en de status van uw opdracht te controleren. Raadpleeg Opdrachtstatus op pagina 249 van Apparaat- en opdrachtstatus voor meer informatie. De scanbeelden worden in de geselecteerde map opgeslagen en zijn toegankelijk via Internet Services. Opdrachten in een mailbox openen 1. Voer in het URL-veld http:// in, gevolgd door het IP-adres van het apparaat. Als het IP-adres bijvoorbeeld 192. 168. 100. 100 is, voert u in het URL-veld het volgende in: http://192. 168. 100. 100. Opmerking: U kunt het IP-adres van het apparaat te weten komen door een configuratieoverzicht af te drukken. Voor instructies raadpleegt u Overzichten afdrukken op pagina 253 van Apparaaten opdrachtstatus. Als het om een privé-map gaat, kan er om een toegangscode worden gevraagd. Gebruik zo nodig de optie Weergave bijwerken om de inhoudslijst bij te werken. Instellingen wijzigen of Map wijzigen wordt gebruikt om de mapinstellingen bij te werken of de map van het apparaat te verwijderen. Alle verwijderen - wordt gebruikt om alle opdrachten uit de map te verwijderen. De volgende opties zijn beschikbaar: · Downloaden - hiermee kunt u een kopie van het bestand op een specifieke locatie opslaan. Als u Downloaden hebt geselecteerd, moet u Opslaan selecteren en een bestandslocatie opgeven. [. . . ] Landencodes moeten worden ingesteld voordat dit apparaat op het netwerk wordt aangesloten. Opmerking: Hoewel dit apparaat zowel met puls als DTMF werkt, wordt aanbevolen DTMF-tonen in te stellen. De certificering van dit apparaat wordt ongeldig als het wordt gewijzigd of aangesloten op externe besturingssoftware of op externe besturingsapparatuur waarvoor Xerox geen toestemming heeft verleend of die niet door Xerox zijn goedgekeurd. Zuid-Afrika Dit modem mag alleen samen met een beveiligingsapparaat tegen spanningspieken worden gebruikt. Veiligheidsinformatieblad Voor veiligheidsinformatiebladen met betrekking tot uw printer, gaat u naar: Noord-Amerika: www. xerox. com/msds Europese Unie: www. xerox. com/environment_europe Ga voor het telefoonnummer van het Xerox Welcome Centre naar www. xerox. com/office/worldcontacts. WorkCentreTM 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790 Veiligheid en regelgeving 327 Recycling en weggooien van producten Recycling en weggooien van producten VS en Canada Xerox heeft een wereldwijd programma voor inzameling en hergebruik/recycling van apparatuur. Neem contact op met uw Xerox-verkoper (1-800-ASK-XEROX) om te zien of dit Xerox-apparaat ook onder het programma valt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 5745

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 5745 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag