Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 5638

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 5638. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 5638 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 5638 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 5638 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7030 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 5638 CENTREWARE PRINTER GUIDE FOR MAC (599 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5638 CENTREWARE PRINTER GUIDE FOR WINDOWS (601 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5638 CENTREWARE PRINTER GUIDE FOR MAC OS X (322 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5638 CENTREWARE PRINTER GUIDE FOR WINDOWS & MAC (1067 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5638 ONDERSTEUNENDE POSTERS VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT (1913 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5638 (336 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5638 POSTERS (2294 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5638 QUICK USE GUIDE (5800 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5638 INSTALLATION GUIDE (1788 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5638 MS WORD TAB TEMPLATES (12 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5638 SMART CARD INSTALLATION GUIDE (3479 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5638 CENTREWARE PRINTER GUIDE FOR MAC (659 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5638 CENTREWARE PRINTER GUIDE FOR WINDOWS & MAC (1054 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 5638

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WorkCentre® 5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687 Beknopte gebruikshandleiding 604P19213 OPTIMALISEER UW PRODUCTIVITEIT. . . . . . door alle mogelijkheden van het apparaat te benutten. Er is een CD Interactieve handleiding voor de gebruiker bij het product geleverd. Op deze CD vindt u instructies met animaties en interactieve schermen. Wanneer deze op uw netwerk zijn geïnstalleerd, zijn deze altijd voor iedereen beschikbaar. [. . . ] De nietcassette voor de Standaard kantoorafwerkeenheid bevat minimaal 3000 nietjes. OPMERKING: De optie Dubbele niet is niet beschikbaar bij de standaard kantoorafwerkeenheid. Beknopte gebruikshandleiding Pagina 9 Productoverzicht Afwerkeenheden Productoverzicht Productoverzicht Kantoorafwerkeenheid In de bovenste opvangbak kunnen 250 vellen worden afgeleverd, en 2000 vellen in de afdrukkenopvangbak. In de afdrukkenopvangbak kunt u de afdrukken in sets of stapels afleveren en de afdrukken nieten en perforeren, afhankelijk van de geselecteerde toepassingen. De nietcassette voor de kantoorafwerkeenheid bevat minimaal 3000 nietjes. In de bovenste opvangbak kunnen 250 vellen worden afgeleverd, en 1500 vellen in de afdrukkenopvangbak. De geavanceerde kantoorafwerkeenheid kan afdrukken in sets of stapels afleveren en de afdrukken nieten en perforeren, afhankelijk van de geselecteerde toepassingen. De afwerkeenheid/nieteenheid heeft 1 nietcassette die 5000 nietjes kan bevatten. In de bovenste opvangbak kunnen 250 vellen worden afgeleverd, en 1500 vellen in de afdrukkenopvangbak. De professionele afwerkeenheid kan afdrukken in sets of stapels afleveren en de afdrukken nieten en perforeren, afhankelijk van de geselecteerde toepassingen. De professionele afwerkeenheid beschikt tevens over een AVH-module waarmee uw afdrukken kunnen worden gevouwen en geniet. De nieteenheid van de AVH-module bestaat uit 2 nietcassettes, die elk 2000 nietjes bevatten. De afwerkeenheid/nieteenheid heeft 1 nietcassette die 5000 nietjes kan bevatten. Geavanceerde kantoorafwerkeenheid Professionele afwerkeenheid Pagina 10 Beknopte gebruikshandleiding Aan de slag Overzicht van het bedieningspaneel Toepassingen Toont de opdrachttoepassingen op het scherm. Help Toegang tot aanvullende informatie. Toegang Toegang tot Hulpprogramma's, voor het aanpassen van standaardinstellingen van het apparaat. Opdrachtstatus Toont informatie over de voortgang van de opdracht. Taal Verandert de taal waarin de opties op het scherm worden weergegeven. Alle wissen Hiermee herstelt u de standaardinstellingen van alle toepassingen. Apparaatstatus Toont de huidige status van het apparaat. Onderbreken Onderbreekt tijdelijk de huidige opdracht, zodat een voorrangsopdracht kan worden uitgevoerd. Indicator Energiespaarstand Geeft aan wanneer het apparaat in de energiespaarstand staat. Tijdelijk stopzetten Hiermee onderbreekt u tijdelijk de huidige opdracht. * van een reeks DTMF-tekens Begin Sterretje (Dual Tone Multi-frequency). Start Begint de opdracht. Kiespauze Voor het invoeren van een pauze bij het bellen van een faxnummer. Hekje Aanraakscherm Toont en selecteert alle beschikbare programmeertoepassingen en ook de procedures voor het verhelpen van storingen en algemene apparaatinformatie. Wissen Verwijdert numerieke waarden of het laatst ingevoerde cijfer. Geeft het kiesteken of een groepskiesnummer aan. Ook gebruikt bij het invoeren van een toegangscode. Beknopte gebruikshandleiding Pagina 11 Aan de slag Aan de slag Apparaat aan- en uitzetten 1 AAN-zetten: Druk op de [AAN/UIT] ­ schakelaar. Het volledige startproces (alle geïnstalleerde opties inschakelen) neemt minder dan 165 seconden in beslag. OPMERKING: Bepaalde functies van het apparaat, zoals bijvoorbeeld kopiëren en scannen, zijn eerder beschikbaar dan andere functies. 2 UIT-zetten: De AAN/UIT-schakelaar indrukken. Er verschijnt een scherm waarin u wordt gevraagd een van de uitschakelopties te selecteren. 3 Indien [Uitschakelen] is geselecteerd, dan verschijnt in het scherm Uitschakelen bevestigen een bericht waarin u ervoor wordt gewaarschuwd dat er mogelijk gegevens verloren gaan indien het apparaat wordt uitgezet. OPMERKING: Wanneer u dit bericht bevestigt, worden eventuele opdrachten in de wachtrij verwijderd. OPMERKING: Het apparaat blijft ongeveer 45 seconden aan staan voordat de stroomtoevoer wordt beëindigd. Indien [Energiespaarstand activeren] is geselecteerd, schakelt het apparaat meteen over naar de Energiespaarstand die in de configuratie is ingesteld. Indien er nog opdrachten in de wachtrij staan, verschijnt er een tweede pop-upscherm. OPMERKING: Wanneer u het apparaat vanuit deze mode weer wilt activeren, drukt u op een toets in het aanraakscherm of op het bedieningspaneel. Indien [Snel opnieuw starten] is geselecteerd en bevestigd, wordt het apparaat opnieuw gestart. [. . . ] VOORZICHTIG: NOOIT panelen of beschermplaten verwijderen die zijn vastgezet met schroeven wanneer u verbruiksartikelen vervangt. Achter deze panelen en beschermplaten bevinden zich geen onderdelen die in aanmerking komen voor onderhoud door gebruikers. NOOIT een onderhoudsfunctie proberen uit te voeren die NIET specifiek wordt beschreven in de documentatie die bij uw apparaat is geleverd. Apparaat reinigen WAARSCHUWING: Wanneer u het apparaat reinigt, NOOIT organische of agressieve chemische oplosmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen gebruiken. Verbruiksartikelen en reinigingsmiddelen uitsluitend gebruiken op de in deze documentatie beschreven wijze. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 5638

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 5638 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag