Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 3210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 3210. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 3210 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 3210 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 3210 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9292 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 3210 INSTALLATION (43 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3210 INSTRUCTION POSTER (2453 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3210 INSTALL THE PRINTER (2453 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3210 INSTRUCTIES VOOR OPNIEUW INPAKKEN (705 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3210 (9188 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3210 INSTALLATION (43 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3210 INSTRUCTION POSTER (2453 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3210 INSTALL THE PRINTER (2453 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3210 REPACKING INSTRUCTIONS (705 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3210 DRIVER UPGRADE INSTRUCTIONS (46 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 3210

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] inhoud 5 8 11 De functies van uw nieuw laserproduct Veiligheid Informatie over wettelijke voorschriften Schema van de printer Voorkant Achterkant Overzicht van het bedieningspaneel Informatie over de Status-LED Menu-overzicht Meegeleverde software Eigenschappen van het printerstuurprogramma Printerstuurprogramma PostScript-stuurprogramma (alleen WorkCentre 3220) De hardware installeren Systeemeisen Windows Macintosh Linux Het netwerk installeren Inleiding Ondersteunde besturingssystemen De IP-adressen van WorkCentre 3210 of WorkCentre 3220 zoeken Toegang krijgen tot CentreWare Internet Services (CWIS) Netwerkprotocol configureren via het apparaat Ethernet-snelheid instellen De netwerkconfiguratie herstellen Een netwerkconfiguratiepagina afdrukken Het programma SetIP gebruiken De software installeren Basisinstellingen van het apparaat Luchtdrukaanpassing De taal op het display wijzigen Datum en tijd instellen De kloknotatie wijzigen De standaardmodus wijzigen Geluiden instellen Tekens via het numerieke toetsenblok invoeren Gebruik van de energiebesparingsmodi Time-out van afdruktaak instellen De lettertype-instelling wijzigen Originelen plaatsen Op de glasplaat In de ADI Afdrukmateriaal selecteren Specificaties van afdrukmateriaal Formaten van afdrukmedia die in elke modus worden ondersteund Richtlijnen voor het kiezen en bewaren van afdrukmaterialen Richtlijnen voor speciale afdrukmaterialen Het formaat van het papier in de papierlade wijzigen Papier plaatsen Papier plaatsen in lade 1 of in de optionele lade Afdrukken op speciale afdrukmaterialen INLEIDING 20 20 20 20 21 22 23 24 24 24 25 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 35 36 36 36 37 38 38 38 AAN DE SLAG 26 ORIGINELEN EN AFDRUKMATERIAAL PLAATSEN 33 Inhoud_ 1 inhoud 39 39 40 De uitvoersteun aanpassen Papier goed stapelen Papierformaat en -type instellen De papierlade selecteren Kopiëren De instellingen per kopie wijzigen Tonersterkte Oorspr. type Verkleinde of vergrote kopie De standaardkopieerinstellingen wijzigen Identiteitskaart kopiëren Speciale kopieerfuncties gebruiken Sorteren 2 of 4 pagina's per vel kopiëren Poster kopiëren Klonen Achtergrondafbeeldingen bijwerken Dubbelzijdig afdrukken Time-out voor kopiëren instellen Beginselen van scannen Scannen via het bedieningspaneel Scannen naar toepassingen voor USB-verbindingen Scannen over het netwerk Voorbereiden om te scannen via het netwerk Scannen naar een netwerkclient Naar e-mail scannen De instellingen voor iedere scanopdracht wijzigen De standaardscaninstellingen wijzigen Een adresboek aanmaken Snelkiesnummers voor e-mail registreren Groepskiesnummers voor e-mailgroepen configureren Adresboekitems gebruiken Een item zoeken in het adresboek Adresboek afdrukken Een document afdrukken Een afdruktaak annuleren KOPIËREN 41 41 41 41 41 41 42 42 42 43 43 43 43 43 43 44 44 45 45 45 45 45 46 47 47 47 48 48 48 48 48 48 49 49 SCANNEN 45 EENVOUDIGE AFDRUKTAKEN 49 FAXEN 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 Een fax verzenden Faxhoofd instellen De documentinstellingen aanpassen Een fax automatisch verzenden Een fax handmatig verzenden Een verzending bevestigen Automatisch opnieuw kiezen Het laatste nummer opnieuw kiezen Een fax ontvangen De papierlade selecteren Ontvangstmodus wijzigen Automatisch ontvangen in Faxmodus Handmatig ontvangen in Telmodus 2 _Inhoud inhoud 52 52 52 53 53 53 53 53 54 54 55 56 57 57 58 59 59 Handmatig ontvangen via een intern telefoontoestel Automatisch ontvangen in Ant/Faxmodus Faxen ontvangen via de modus DRPD Ontvangen in veilige ontvangstmodus Veilige ontvangstmodus inschakelen Faxen ontvangen in het geheugen Andere manieren om een fax te verzenden Groepsverzenden (een fax naar meerdere bestemmingen verzenden) Een uitgestelde fax verzenden Een fax met voorrang verzenden Faxen doorsturen Een fax versturen vanaf een pc Fax instellen De faxinstellingen wijzigen De standaard documentinstellingen wijzigen Automatisch een verzendrapport afdrukken Adresboek aanmaken Over USB-geheugen Een USB-geheugenapparaat aansluiten Scannen naar een USB-geheugenapparaat Scannen Aangepast scannen naar USB Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat Om een document af te drukken vanaf een USB-geheugenapparaat Een back-up maken van uw gegevens Back-up maken van gegevens Gegevens terugzetten USB-geheugen beheren Een afbeeldingsbestand verwijderen Een USB-geheugenapparaat formatteren De USB-geheugenstatus weergeven Rapporten afdrukken Een rapport afdrukken Geheugen wissen Firmware bijwerken Uw apparaat reinigen De buitenkant reinigen De binnenkant reinigen Scannereenheid reinigen De cassette onderhouden De printercassette bewaren Verwachte levensduur van de cassette Toner herverdelen De tonercassette vervangen De drum reinigen Het bericht Toner op wissen Onderdelen voor onderhoud Verbruiksartikelen controleren Rubbermat van de ADI vervangen De ADI-papierinvoerrol vervangen De transportrol vervangen De opneemrol vervangen Het apparaat beheren vanaf de website Het serienummer van het apparaat controleren GEBRUIK VAN EEN USB-FLASHGEHEUGEN 61 61 61 61 61 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 64 64 65 65 65 65 65 66 67 67 67 67 68 69 69 69 69 69 70 70 71 72 72 ONDERHOUD 64 Inhoud_ 3 inhoud PROBLEMEN OPLOSSEN 73 73 73 73 74 74 74 74 75 75 75 76 76 77 79 79 80 81 83 84 85 85 86 86 86 88 89 89 89 Tips om papierstoringen te voorkomen Vastgelopen papier verwijderden Papierstoring in het invoergedeelte Papierstoring aan de uitvoer Papierstoring bij de rol Vastgelopen papier verwijderen In het papierinvoergedeelte In de lade voor handmatige invoer In het gebied rond de printercassette In het papieruitvoergebied In het gebied rond de duplex-eenheid In de optionele lade Informatie over berichten op het display Andere problemen oplossen Papierinvoer Afdrukproblemen Afdrukkwaliteitsproblemen Kopieerproblemen Scanproblemen Netwerkscan-problemen Faxproblemen Veelvoorkomende PostScript-problemen (alleen WorkCentre 3220) Veelvoorkomende Windows-problemen Veelvoorkomende Linux-problemen Veelvoorkomende Macintosh-problemen Verbruiksartikelen Accessoires Aanschafmogelijkheden VERBRUIKSARTIKELEN EN TOEBEHOREN BESTELLEN 89 ACCESSOIRES INSTALLEREN 90 90 90 91 92 93 93 94 94 90 SPECIFICATIES Voorzorgsmaatregelen die u in acht moet nemen bij de installatie van accessoires Een geheugenmodule upgraden Een geheugenmodule installeren Het toegevoegde geheugen in de PS-printereigenschappen activeren Algemene specificaties Specificaties van de printer Specificaties van de scanner Specificaties van het kopieerapparaat Specificaties van de fax 92 VERKLARENDE WOORDENLIJST 95 INDEX 99 4 _Inhoud de functies van uw nieuw laserproduct Uw nieuw apparaat is uitgerust met een aantal speciale functies die de kwaliteit van de documenten die u afdrukt verbeteren. Met dit apparaat kunt u: Speciale functies Afdrukken met een hoge snelheid en uitstekende kwaliteit · U kunt afdrukken met een resolutie tot 1. 200 dpi effectieve uitvoer. · Uw apparaat drukt papier van A4-formaat af met een snelheid van 24 ppm (WorkCentre 3210), 28 ppm (WorkCentre 3220) en papier van Letter-formaat met een snelheid van 24 ppm (WorkCentre 3210), 30 ppm (WorkCentre 3220). [. . . ] Druk op Stop/Clear om terug te keren naar gereedmodus. Firmware bijwerken U kunt firmware bijwerken met CentreWare IS. Download de recentste firmware vanaf de website van Xerox, www. xerox. com. Voer in de adresbalk http://xxx. xxx. xxx. xxx in, waarbij x staat voor het IP-adres en klik op Ga naar om toegang te krijgen tot de website van uw apparaat. Klik op Browse en selecteer het firmwarebestand dat u wilt downloaden. · Raak het groene oppervlak, de OPC-drum of de voorkant van de printercassette niet aan met uw handen of met enig ander materiaal. Gebruik de handgreep op elke cassette om aanraking met dit oppervlak te vermijden. Als u de voorklep langer dan enkele minuten open laat, kan de OPC-drum aan licht worden blootgesteld. Sluit de voorklep als de installatie om een of andere reden moet worden stopgezet of onderbroken. · · Onderhoud_ 65 3. Grijp de printercassette vast bij de handgrepen en trek de cassette uit het apparaat. Scannereenheid reinigen U krijgt de beste kopieën als u de scannereenheid schoon houdt. Wij raden u aan om de scannereenheid bij het begin van elke dag te reinigen. Bevochtig een niet-pluizende, zachte doek of papieren doekje met een beetje water. Veeg de glasplaat en het glas van de automatische documentinvoer schoon en droog ze daarna af. 4. Verwijder met een zachte, pluisvrije doek stof en gemorste toner uit de zone rond de printercassettes. 4. Veeg de onderkant van het scannerdeksel en het witte blad schoon en droog ze af. Sluit het deksel van de scanner. Als u toner op uw kleding morst, veeg de toner dan af met een droge doek en was het kledingstuk in koud water. Zoek de lange glazen strook (LSU) in het cassettevak en haal voorzichtig een witte katoenen doek over de glasplaat om te controleren of er vuil aan blijft hangen. 6. Steek de stekker weer in het stopcontact en zet het apparaat aan. 66 _Onderhoud De cassette onderhouden De printercassette bewaren Neem de volgende richtlijnen in acht voor een optimaal resultaat: · Haal de printercassette pas uit de verpakking op het moment dat u ze gaat gebruiken. Schade aan het apparaat als gevolg van bijgevulde cassettes wordt niet gedekt door de garantie. · Om schade aan de printercassette te voorkomen moet u ervoor zorgen dat ze niet langer dan enkele minuten wordt blootgesteld aan licht. 2. Grijp de printercassette vast bij de handgrepen en trek de cassette uit het apparaat. Verwachte levensduur van de cassette De levenssduur van de printercassettes is afhankelijk van de hoeveelheid toner die nodig is voor uw afdruktaken. Als u tekstdocumenten met een gemiddelde dekking van 5% (ISO 19752) afdrukt, gaat een nieuwe tonercassette gemiddeld 2. 000/4. 000 pagina's mee. In de praktijk kan het aantal pagina's variëren afhankelijk van de afdrukdichtheid, de omgevingsomstandigheden, het interval tussen verschillende afdrukken en het type en het formaat van het afdrukmateriaal. [. . . ] Dit is een goedkope manier om conceptpagina's af te drukken. Dubbelzijdig afdrukken U kunt op beide zijden van het papier afdrukken. Voordat u dubbelzijdig afdrukt, moet u aangeven langs welke rand u de pagina's wilt inbinden. De bindopties zijn: Lange kant binden: dit is de klassieke lay-out die wordt gebruikt bij het boekbinden. Korte kant binden: dit is de techniek die vaak wordt gebruikt voor kalenders. 1 2 Selecteer Print (Druk af) in het menu File (Bestand) van uw Macintosh-toepassing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 3210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 3210 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag