Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8860MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8860MFP. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 8860MFP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8860MFP te teleladen.


XEROX PHASER 8860MFP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6313 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 8860MFP FEATURES GUIDE (691 ko)
   XEROX PHASER 8860MFP QUICK USE GUIDE (3052 ko)
   XEROX PHASER 8860MFP STATEMENT OF VOLATILITY (20 ko)
   XEROX PHASER 8860MFP SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (776 ko)
   XEROX PHASER 8860MFP (6924 ko)
   XEROX PHASER 8860MFP FEATURES GUIDE (805 ko)
   XEROX PHASER 8860MFP QUICK USE GUIDE (2853 ko)
   XEROX PHASER 8860MFP ADVANCED FEATURES GUIDE (739 ko)
   XEROX PHASER 8860MFP SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (776 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 8860MFP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Phaser® 8560MFP/8860MFP multifunction printer User Guide Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www. xerox. com/support Copyright © 2007 Xerox Corporation. Publicatierechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag op generlei wijze worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. [. . . ] <papierformaten>: selecteer een specifiek papierformaat om te bepalen welk gebied moet worden gescand. Alle gescande afbeeldingen worden in één bestand geplaatst. Opmerking: De standaardinstelling is Automatisch (eerste pagina). Multifunctionele Phaser® 8560MFP/8860MFP-printer 5-20 Scansjablonen beheren Scansjablonen beheren In dit gedeelte worden de volgende onderdelen behandeld: Een sjabloon maken met de optie Miniatuurafbeelding op pagina 5-22 Sjabloon voor rechtstreeks scannen van afbeeldingen naar een map maken op pagina 5-23 Sjablonen verwijderen op pagina 5-24 U kunt een scansjabloon maken die specifieke instellingen bevat, zoals bestandstype, resolutie en origineelformaat. Sjablonen worden gemaakt voordat u afbeeldingen scant en ze worden alleen gebruikt bij het scannen naar de computer. Als u de gescande afbeeldingen automatisch in een bepaalde map wilt opslaan, neemt u ook de mapgegevens in de sjabloon op. Multifunctionele Phaser® 8560MFP/8860MFP-printer 5-21 Scansjablonen beheren Een sjabloon maken met de optie Miniatuurafbeelding Een sjabloon maken of een sjabloon wijzigen met de optie miniaturen in het tabblad Scannen naar e-mail of Kopiëren naar map te behouden: 1. Windows: Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Xerox-scanprogramma op de taakbalk en selecteer Xerox-scanprogramma. Als het pictogram niet in de taakbalk wordt weergegeven, klikt u op Start en selecteert u achtereenvolgens Programma's, Xerox Office Printing, Scannen en Xerox-scanprogramma. Selecteer het tabblad Scaninstellingen en selecteer vervolgens de instellingen die u voor de sjabloon wilt gebruiken: Kleur, Zwart-wit, Origineelformaat, Resolutie, Origineeltype, Bestandsformaat en Type opdracht. Selecteer de optie Afdrukvoorbeeld in Xerox-scanprogramma als u een voorbeeld van de gescande afbeelding op de tabbladen Scannen naar e-mail en Kopiëren naar map wilt weergeven. Vanuit deze tabbladen kunnen de betreffende map- of emailprofielinstellingen worden geselecteerd die op uw gescande afbeeldingen moeten worden toegepast. Selecteer een van de volgende opties: Een nieuwe sjabloon maken voor de geselecteerde instellingen: Voer de naam voor de nieuwe sjabloon in het veld Opgeslagen sjablooninstellingen in. Een sjabloon wijzigen en opslaan met de instellingen die u hebt geselecteerd: Selecteer een sjabloon in de vervolgkeuzelijst Opgeslagen sjablooninstellingen. Klik op de knop Opslaan om de instellingen voor de nieuwe of gewijzigde sjabloon op te slaan. Multifunctionele Phaser® 8560MFP/8860MFP-printer 5-22 Scansjablonen beheren Sjabloon voor rechtstreeks scannen van afbeeldingen naar een map maken Een sjabloon maken waarmee gescande afbeeldingen in een specifieke map worden geplaatst: 1. Open het Xerox-scanprogramma op uw computer: Windows: Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Xerox-scanprogramma op de taakbalk en selecteer Xerox-scanprogramma. Als het pictogram niet in de taakbalk wordt weergegeven, klikt u op Start en selecteert u achtereenvolgens Programma's, Xerox Office Printing, Scannen en Xerox-scanprogramma. Selecteer het tabblad Scaninstellingen en selecteer vervolgens de instellingen die u voor de sjabloon wilt gebruiken: Kleur, Zwart-wit, Origineelformaat, Resolutie, Origineeltype, Bestandsformaat en Type opdracht. Selecteer de optie Afbeelding rechtstreeks naar map verzenden als u de gescande afbeeldingen automatisch naar een specifieke map wilt zenden, zonder de afbeeldingen eerst weer te geven. Als u de basisnaam die moet worden gebruikt voor het benoemen van de gescande afbeeldingen wilt invoeren, voert u een bestandsnaam in het veld Basisbestandsnaam in. Het Xerox-scanprogramma plaatst de basisbestandsnaam voor de bestandsnaam. Voer een pad in voor de map waarin u het bestand wilt opslaan in het veld Opslaan in map, of klik op de knop Bladeren om de map op te zoeken. Selecteer een van de volgende opties: Laat de optie Een exemplaar in het Xerox-scanprogramma opslaan ingeschakeld. Zo kunnen miniatuurweergaven van de gescande afbeeldingen in het tabblad Kopiëren naar map of Scannen naar e-mail blijven staan. De optie Een exemplaar in het Xerox-scanprogramma opslaan is automatisch ingeschakeld. [. . . ] Het apparaat is ontworpen voor gebruik met de nationale PSTN's en compatibele PBX's van de volgende landen: Oostenrijk België Denemarken Frankrijk Italië Duitsland Griekenland IJsland Ierland Spanje Luxemburg Nederland Noorwegen Portugal Zweden Zwitserland Verenigd Koninkrijk Finland In geval van problemen dient u in eerste instantie contact op te nemen met uw erkende lokale leverancier. Dit product is getest op en compatibel met TBR21, een specificatie voor terminalapparatuur voor gebruik op analoog-geschakelde telefoonnetwerken in de Europese Unie. Landcodes dienen te worden ingesteld voordat u dit product op het netwerk aansluit. Opmerking: Hoewel dit product zowel puls- als DTMF (toon)-signalen kan gebruiken, wordt aanbevolen om DTMF-signalering in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 8860MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 8860MFP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag