Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8860

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8860. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 8860 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8860 te teleladen.


XEROX PHASER 8860 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3094 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 8860 FEATURES GUIDE (851 ko)
   XEROX PHASER 8860 QUICK USE GUIDE (1047 ko)
   XEROX PHASER 8860 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (709 ko)
   XEROX PHASER 8860 INSTRUCTIES VOOR OPNIEUW INPAKKEN (501 ko)
   XEROX PHASER 8860 (3210 ko)
   XEROX PHASER 8860 FEATURES GUIDE (1259 ko)
   XEROX PHASER 8860 QUICK USE GUIDE (880 ko)
   XEROX PHASER 8860 REPACKING INSTRUCTIONS (501 ko)
   XEROX PHASER 8860 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (709 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 8860

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Phaser® 8560/8860 printer User Guide Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www. xerox. com/support Copyright © 2007 Xerox Corporation. Publicatierechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag op generlei wijze worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van auteursrechtelijk beschermde informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. [. . . ] Op het bedieningspaneel drukt u op de knop OK, als u het papierformaat en de Etiketten die nu zijn ingesteld wilt gebruiken. Selecteer in het printerstuurprogramma Etiketten als papiersoort of Lade 1 als papierbron. Phaser® 8560/8860 printer 3-47 Afdrukken op speciale media Afdrukken op etiketten vanuit lade 2, 3 of 4 Afdrukken op etiketten: 1. De zijde die bedrukt moet worden moet naar boven zijn gericht en de bovenkant van de pagina moet naar de voorkant van de lade wijzen. 8860p-081 Phaser® 8560/8860 printer 3-48 Afdrukken op speciale media 3. Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van de vellen met etiketten (indien nodig). Lengtegeleider: druk de zijkanten in en verschuif de geleider vervolgens tot de pijl op de geleider in de richting van het van toepassing zijnde papierformaat wijst, dat op de bodem van de lade wordt aangegeven. Zodra de geleider goed is geplaatst, klikt deze op zijn plaats. 8860p-119 Breedtegeleiders: verschuif de breedtegeleiders tot de pijlen op de geleiders in de richting van het van toepassing zijnde papierformaat wijzen, dat op de bodem van de lade wordt aangegeven. Zodra de geleiders goed zijn geplaatst, klikken deze op hun plaats. 8860p-118 Opmerking: Ook als de papiergeleiders goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen de vellen met etiketten en de geleiders ontstaan. Phaser® 8560/8860 printer 3-49 Afdrukken op speciale media 4. Schuif de lade in de sleuf en duw deze helemaal naar binnen. 8860p-120 5. Selecteer Papiersoort lade 2, Papiersoort lade 3 of Papiersoort lade 4 en druk op OK. Selecteer in het printerstuurprogramma Etiketten als papiersoort of de van toepassing zijnde lade als papierbron. Phaser® 8560/8860 printer 3-50 Afdrukken op speciale media Afdrukken op glanspapier Glanspapier kan vanuit iedere lade, enkelzijdig of dubbelzijdig worden bedrukt. Als u papier, transparanten en andere speciale media wilt bestellen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar de Xerox-website Supplies voor uw printer. www. xerox. com/office/8560Psupplies (Phaser 8560-printer) www. xerox. com/office/8860supplies (Phaser 8860-printer) Richtlijnen Open verzegelde pakken glanspapier pas wanneer u de inhoud in de printer wilt plaatsen. Bewaar het glanspapier in de oorspronkelijke verpakking en haal een pak pas uit de doos wanneer u het wilt gebruiken. Verwijder al het overige papier uit de lade voordat u glanspapier plaatst. Laat het glanspapier niet in de lade liggen als u klaar bent met afdrukken. Plaats ongebruikt glanspapier terug in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed. Als glanspapier erg lang onder extreme omstandigheden is opgeslagen, kan het gaan omkrullen en in de printer vastlopen. Phaser® 8560/8860 printer 3-51 Afdrukken op speciale media Afdrukken op glanspapier vanuit lade 1 Afdrukken op glanspapier: 1. Duw de hendel naar beneden en trek deze naar buiten om lade 1 te openen. 8860p-006 2. Open het verlengstuk van de lade. 8860p-107 Phaser® 8560/8860 printer 3-52 Afdrukken op speciale media 3. Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van het papier. 8860p-075 4. Op het bedieningspaneel drukt u op de knop OK, als u het huidige papierformaat en -type wilt gebruiken. Karton (Phaser 8560-printer) Glanzend papier (Phaser 8860-printer) 5. Selecteer in het printerstuurprogramma de papiersoort of Lade 1 als papierbron. [. . . ] Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Phaser® 8560/8860 printer A-4 De printer verplaatsen Volg deze richtlijnen om te voorkomen dat u zich verwondt of dat de printer beschadigd raakt: Houd de printer recht. Als de printer scheef wordt gehouden, kan er binnenin inkt worden gemorst. Gebruik de procedure Uitzetten op het bedieningspaneel voor het beste resultaat. Op die manier voorkomt u inktlekkage, waardoor de printer beschadigd kan raken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 8860

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 8860 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag