Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8560MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8560MFP. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 8560MFP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8560MFP te teleladen.


XEROX PHASER 8560MFP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1517 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 8560MFP REPACK THE PRINTER (954 ko)
   XEROX PHASER 8560MFP INSTRUCTION POSTER (3700 ko)
   XEROX PHASER 8560MFP INSTALL PRINTER OPTIONS (1941 ko)
   XEROX PHASER 8560MFP STATEMENT OF VOLATILITY (23 ko)
   XEROX PHASER 8560MFP INSTALL THE 525SHEET FEEDER (367 ko)
   XEROX PHASER 8560MFP (6924 ko)
   XEROX PHASER 8560MFP FEATURES GUIDE (965 ko)
   XEROX PHASER 8560MFP QUICK USE GUIDE (2717 ko)
   XEROX PHASER 8560MFP REPACK THE PRINTER (954 ko)
   XEROX PHASER 8560MFP INSTALL THE SUPPLIES (3700 ko)
   XEROX PHASER 8560MFP INSTALL PRINTER OPTIONS (1941 ko)
   XEROX PHASER 8560MFP SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (660 ko)
   XEROX PHASER 8560MFP INSTALL THE 525SHEET FEEDER (367 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 8560MFP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U kunt de inhoud van de CD ook op de harde schijf installeren, zodat u er eenvoudig toegang toe heeft. Vertaald door: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HE Verenigd Koninkrijk ©2005 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. Alle Xerox-producten die in deze publicatie worden vermeld zijn handelsmerken van Xerox Corporation. [. . . ] Afhankelijk van het geïnstalleerde geheugen bevat deze lijst tussen de 20 en 100 vermeldingen. Kiestekens Kiestekens zijn speciale tekens voor het invoeren van faxnummers. Ze worden ingevoerd als onderdeel van het telefoonnummer: DTMF beginnen [*] DTMF beëindigen [#] Begin van een reeks DTMF-tekens (Dual Tone Multi-frequency). Einde van een reeks DTMF-tekens (Dual Tone Multi-frequency). Stelt het kiezen uit totdat de verwachte kiestoon wordt gesignaleerd. Kan Wachten op kiestoon ook worden gebruikt voor het wachten op een specifieke toon bij toegang tot [=] een buitenlijn of andere service. Voor het overschakelen van pulskiezen naar DTMF-kiezen (toon of direct). Puls/toon-schakelaar Na het overschakelen van puls naar toon kunt u tijdens de faxprocedure niet [:] terugschakelen naar de oorspronkelijke instelling. Leesbaarheid cijfers Hiermee kan de gebruiker de verschillende delen van het faxnummer onderscheiden, bijvoorbeeld het nummer code (1234) 56789. [( )] Mailbox-signalering starten [!] Pauze [, ] Onderbreekt het gewone kiezen en start een DTMF-procedure (Dual Tone Multi-frequency) voor de mailbox. Geeft het apparaat de gelegenheid over te schakelen van een binnenlijn naar een buitenlijn tijdens automatisch kiezen. Voor kostencodenummers een pauze tussen het faxnummer en het kostencodenummer invoegen. Pagina 5-6 Beknopte referentiehandleiding Scheidingsteken privé-gegevens [/] Voor het beschermen van vertrouwelijke gegevens, bijvoorbeeld wanneer een speciale kostencode of creditcardnummer voor een gesprek is vereist. Het teken / dient te worden ingevoerd voor en na de invoer van de vertrouwelijke nummers. Gebruik deze optie indien het origineel hoogwaardige lithografische afbeeldingen bevat of foto's van ongerasterde toon met tekst en/of afbeeldingen. Gebruik deze optie voor foto's van ongerasterde toon of halftoonafbeeldingen. Foto Lichter/ Past de lichtheid of donkerheid aan van de fax. Wanneer de fax donkerder dient te donkerder zijn, het schuifblokje omlaag selecteren. Wanneer de fax lichter dient te worden, het schuifblokje omhoog gebruiken. Achtergrond- Gebruik deze optie om de donkere achtergrond die ontstaat wanneer gekleurd onderdrukking papier of krantenpapier wordt gekopieerd, automatisch te verminderen of te verwijderen. OPMERKING: Achtergrondonderdrukking is uitgeschakeld wanneer het origineelsoort Foto is. Pagina 5-10 Beknopte referentiehandleiding Met deze toepassing kan de gebruiker het formaat van het origineel instellen tijdens het scannen vanaf de glasplaat of met behulp van de AOD. Het apparaat gebruikt deze informatie bij het berekenen van de grootte van het origineel en het gescande beeld. Opties: Auto Dit is de standaardinstelling. Het formaat van de originelen in de AOD wordt automatisch bepaald. Via glasplaat Gebruik deze optie om de maten op te geven van het documentscangebied afdrukken wanneer een scan wordt gemaakt via de glasplaat. Er zijn diverse voorgeprogrammeerde afmetingen die horen bij veelgebruikte documentformaten en richtingen. Gemengde Met deze toepassing kunt u een document scannen met originelen van origineel- verschillende formaten. De originelen dienen een gelijke breedte te hebben, formaten bijvoorbeeld A4 LKE en A3 KKE. De originelen bij gebruik van deze toepassing in de AOD plaatsen. Beknopte referentiehandleiding Pagina 5-11 Fax Origineleninvoer Ingebonden originelen Met deze optie kunt u programmeren welke pagina of pagina's van een ingebonden document moeten worden gescand en gefaxt. Het ingebonden origineel wordt met de beeldzijde omlaag op de glasplaat gelegd met de rug van het boek tegen de markering van de achterste rand van de glasplaat. [. . . ] Geen papier met veel reliëf plaatsen. Pagina 12-9 Beknopte referentiehandleiding Problemen oplossen Kwaliteit aflevering Beeldverlies ! Wanneer een document van een groot papierformaat op kleiner papier wordt gekopieerd, Auto% gebruiken om het beeld te verkleinen zodat het in zijn geheel op het kleinere papier past. Een verkleiningspercentage gebruiken, bijvoorbeeld 90% in plaats van 100% (ware grootte). De optie [Auto Centreren] selecteren en de opdracht opnieuw uitvoeren. Indien een scan wordt gemaakt vanaf de glasplaat, [Via glasplaat afdrukken] selecteren en het documentformaat definiëren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 8560MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 8560MFP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag