Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8560

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8560. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 8560 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8560 te teleladen.


XEROX PHASER 8560 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3078 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 8560 INSTRUCTION POSTER (3700 ko)
   XEROX PHASER 8560 GUIDE D’INSTALLATION (948 ko)
   XEROX PHASER 8560 INSTALL PRINTER OPTIONS (1941 ko)
   XEROX PHASER 8560 INSTALL THE 525SHEET FEEDER (367 ko)
   XEROX PHASER 8560 INSTRUCTIES VOOR OPNIEUW INPAKKEN (501 ko)
   XEROX PHASER 8560 (3087 ko)
   XEROX PHASER 8560 FEATURES GUIDE (799 ko)
   XEROX PHASER 8560 QUICK USE GUIDE (884 ko)
   XEROX PHASER 8560 INSTRUCTION POSTER (948 ko)
   XEROX PHASER 8560 INSTALL THE SUPPLIES (3700 ko)
   XEROX PHASER 8560 INSTALL PRINTER OPTIONS (1941 ko)
   XEROX PHASER 8560 REPACKING INSTRUCTIONS (501 ko)
   XEROX PHASER 8560 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (940 ko)
   XEROX PHASER 8560 INSTALL THE 525SHEET FEEDER (367 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 8560

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Phaser® 8560 color laser printer User Guide Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www. xerox. com/support Copyright © 2007 Xerox Corporation. Publicatierechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag op generlei wijze worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van auteursrechtelijk beschermde informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. [. . . ] Zodra de geleider goed is geplaatst, klikt deze op zijn plaats. 8560p-116 Breedtegeleiders: verschuif de breedtegeleiders tot de pijlen op de geleiders in de richting van het van toepassing zijnde papierformaat wijzen, dat op de bodem van de lade wordt aangegeven. Zodra de geleiders goed zijn geplaatst, klikken deze op hun plaats. 8560p-117 Opmerking: Ook als de papiergeleiders goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen de enveloppen en de geleiders ontstaan. Phaser® 8560-kleurenprinter 3-43 Afdrukken op speciale media 4. Schuif de lade in de sleuf en duw deze helemaal naar binnen. 8560p-127 5. Selecteer Papiertype lade 2, Papiertype lade 3 of Papiertype lade 4 en druk op de knop OK. Selecteer in het printerstuurprogramma Envelop als papiersoort of de van toepassing zijnde lade als papierbron. Phaser® 8560-kleurenprinter 3-44 Afdrukken op speciale media Afdrukken op etiketten U kunt etiketten via iedere lade afdrukken. Als u papier, transparanten en andere speciale media wilt bestellen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar www. xerox. com/office/8560Psupplies. Zie ook: Ondersteunde papierformaten en papiergewichten voor lade 1 op pagina 3-6 Ondersteunde papierformaten en -gewichten voor lade 2, 3 of 4 op pagina 3-8 Richtlijnen Gebruik geen vinyletiketten. Gebruik geen vellen waarop etiketten ontbreken; onvolledige vellen kunnen de printer beschadigen. Bewaar de vellen met etiketten in de oorspronkelijke verpakking totdat u ze gaat gebruiken. Plaats ongebruikte vellen met etiketten weer in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed. Bewaar etiketten niet in zeer droge of vochtige, of zeer warme of koude omgevingen. Als u ze in extreme omstandigheden bewaart, kunnen er kwaliteitsproblemen of papierstoringen in de printer optreden. Als etiketten erg lang onder extreme omstandigheden zijn opgeslagen, kunnen ze omkrullen en in de printer vastlopen. Phaser® 8560-kleurenprinter 3-45 Afdrukken op speciale media Afdrukken op etiketten vanuit lade 1 Afdrukken op etiketten: 1. Duw de hendel naar beneden en trek deze naar buiten om lade 1 te openen. 8560p-006 2. Klap het verlengstuk van de lade uit. 8560p-007 Phaser® 8560-kleurenprinter 3-46 Afdrukken op speciale media 3. De zijde die bedrukt moet worden moet omlaag worden geplaatst en de bovenkant van de pagina moet als eerste in de printer worden ingevoerd. 8560p-110 4. Pas de papiergeleiders aan het formaat van de vellen met etiketten aan die in de lade zijn geplaatst. 8560p-075 5. Op het bedieningspaneel drukt u op de knop OK, als u het papierformaat en de Etiketten die nu zijn ingesteld wilt gebruiken. Selecteer in het printerstuurprogramma Etiketten als papiersoort of Lade 1 als papierbron. Phaser® 8560-kleurenprinter 3-47 Afdrukken op speciale media Afdrukken op etiketten vanuit lade 2, 3 of 4 Afdrukken op etiketten: 1. De zijde die bedrukt moet worden moet naar boven zijn gericht en de bovenkant van de pagina moet naar de voorkant van de lade wijzen. 8560p-081 Phaser® 8560-kleurenprinter 3-48 Afdrukken op speciale media 3. Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van de vellen met etiketten (indien nodig). Lengtegeleider: druk de zijkanten in en verschuif de geleider vervolgens tot de pijl op de geleider in de richting van het van toepassing zijnde papierformaat wijst, dat op de bodem van de lade wordt aangegeven. [. . . ] Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Phaser® 8560-kleurenprinter A-4 De printer verplaatsen Volg deze richtlijnen om te voorkomen dat u zich verwondt of dat de printer beschadigd raakt: Houd de printer recht. Als de printer scheef wordt gehouden, kan er binnenin inkt worden gemorst. Gebruik de procedure Uitzetten op het bedieningspaneel voor het beste resultaat. Op die manier voorkomt u inktlekkage, waardoor de printer beschadigd kan raken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 8560

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 8560 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag