Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8200 GUIDE D'INSTALLATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8200. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 8200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 8200 te teleladen.


XEROX PHASER 8200 GUIDE D'INSTALLATION: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6349 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 8200 ADD MEMORY (471 ko)
   XEROX PHASER 8200 CLEAN THE PRINTER (652 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTRUCTION POSTER (381 ko)
   XEROX PHASER 8200 REPACK THE PRINTER (423 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALL THE PRINTER (173 ko)
   XEROX PHASER 8200 CLEAN THE PICK ROLLER (381 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALL THE N FEATURES (396 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALL THE HARD DRIVE (526 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALL THE PLUS FEATURES (372 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALL THE MAINTENANCE KIT (299 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALL THE HIGH CAPACITY FEEDER (321 ko)
   XEROX PHASER 8200 CENTREWARE FOR UNIX INSTALLATION INSTRUCTIONS (99 ko)
   XEROX PHASER 8200 (2356 ko)
   XEROX PHASER 8200 ADD MEMORY (471 ko)
   XEROX PHASER 8200 SETUP GUIDE (843 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALLATION (99 ko)
   XEROX PHASER 8200 CLEAN THE PRINTER (652 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTRUCTION POSTER (383 ko)
   XEROX PHASER 8200 REPACK THE PRINTER (423 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALL THE PRINTER (173 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALLATION POSTER (642 ko)
   XEROX PHASER 8200 CLEAN THE PICK ROLLER (383 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALL THE N FEATURES (396 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALL THE HARD DRIVE (526 ko)
   XEROX PHASER 8200 NETWORKING SETUP GUIDE (843 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALL THE PLUS FEATURES (372 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALL THE MAINTENANCE KIT (299 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALL THE RAPID RELEASE GUIDE (299 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALL THE HIGH CAPACITY FEEDER (321 ko)
   XEROX PHASER 8200 INSTALLING THE LEGAL SIZE PAPER TRAY (146 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 8200GUIDE D'INSTALLATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Xerox®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout®, Walk-Up® en het connectiviteitslogo zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe Reader®, Adobe Type Manager®, ATMTM, Flash®, Macromedia®, Photoshop® en PostScript® zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple®, AppleTalk®, Bonjour®, EtherTalk®, Macintosh®, Mac OS® en TrueType® zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. HP-GL®, HP-UX® en PCL® zijn handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. [. . . ] Neem contact op met uw systeembeheerder voor ondersteuning. Het aangepaste papierformaat opgeven in het PostScript-stuurprogramma Opmerking: Met deze methode kunt u het aangepaste formaat niet onder een unieke naam opslaan in het printerstuurprogramma. U kunt slechts een aangepast paginaformaat tegelijk opslaan onder Paginaformaat > Aangepast paginaformaat. Als dit paginaformaat eenmaal is opgeslagen, worden de afmetingen behouden tot u deze wijzigt. Zie Een aangepast papierformaat maken voor het PostScript-stuurprogramma op pagina 86 als u een aangepast papierformaat wilt maken voor het PostScript-stuurprogramma en dit onder een unieke naam wilt opslaan voor herhaaldelijk gebruik. Open de instellingen van het PostScript-printerstuurprogramma: · Navigeer in Windows naar uw printermap of -lijst en klik vervolgens met de rechtermuisknop op het Phaser 6140 PostScript-stuurprogramma en selecteer Eigenschappen. · Selecteer op de Macintosh in het afdrukmenu van de toepassing de Phaser 6140-printer en klik vervolgens op de knop Eigenschappen. Selecteer op het tabblad Papier/Aflevering van het printerstuurprogramma in de lijst met papierformaten de optie Aangepast papierformaat. Phaser 6140-kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding 85 Afdrukken 3. Selecteer in het dialoogvenster Instellingen aangepast formaat PostScript de maateenheden die u wilt gebruiken voor het paginaformaat. Geef vervolgens in het gedeelte Instellingen aangepast formaat de afmeting van de korte kant (breedte) en de lange kant (lengte) van het papier op. Klik op OK in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken. Als u het aangepaste papierformaat later wilt wijzigen via het tabblad Papier/Aflevering, klikt u op de knop Bewerken onder het veld Papierformaat en maakt u de gewenste wijzigingen in het dialoogvenster. Verricht een van de volgende handelingen: · Als u wilt afdrukken op een aangepast papierformaat dat u onder een unieke naam hebt opgeslagen, selecteert u in het dialoogvenster Afdrukken de naam van het aangepaste papierformaat in de lijst met papierformaten. · Als u wilt afdrukken op het aangepaste papierformaat van het stuurprogramma dat u hebt opgegeven in de eigenschappen van het PostScript-stuurprogramma, klikt u op de knop Eigenschappen. Selecteer vervolgens op het tabblad Papier/Aflevering de optie Aangepast formaat in de lijst met papierformaten. Laat de instellingen van het dialoogvenster Instellingen aangepast formaat PostScript ongewijzigd of wijzig deze indien deze moeten worden aangepast aan het papier waarop u afdrukt. Selecteer in de lijst met papierladen de lade van waaruit u wilt afdrukken. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op OK (of op Afdrukken) om te beginnen met afdrukken. Phaser 6140-kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding 87 Afdrukken Afdrukken op papier van aangepast formaat met het PCL-stuurprogramma 1. Plaats het papier van aangepast formaat in de lade die u wilt gebruiken. Open in de toepassing van waaruit u afdrukt het dialoogvenster Afdrukken en selecteer het Phaser 6140 PCL-stuurprogramma. Selecteer in de lijst met papierformaten de naam van het papier van aangepast formaat dat u hebt gemaakt. Selecteer in de lijst met papierladen de lade van waaruit u wilt afdrukken. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op OK (of op Afdrukken) om te beginnen met afdrukken. 88 Phaser 6140-kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Afdrukken Dubbelzijdig afdrukken In dit gedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod: · Richtlijnen voor automatisch dubbelzijdig afdrukken op pagina 89 · Bindrandopties op pagina 89 · Automatisch dubbelzijdig afdrukken op pagina 90 · Handmatig dubbelzijdig afdrukken op pagina 90 Opmerking: U kunt automatisch dubbelzijdig afdrukken met de Phaser 6140/DN-printerconfiguratie. [. . . ] · Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstinstallatie. · Sluit de apparatuur aan op een uitgang van een ander circuit dan waarop de ontvangstinstallatie aangesloten is. · Vraag advies bij uw leverancier of een erkende radio/TV-technicus. Wijzigingen aan de apparatuur waarvoor Xerox niet nadrukkelijk toestemming heeft gegeven, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om gebruik te maken van de apparatuur, ongeldig maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 8200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 8200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag