Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 7760 INSTRUCTION POSTER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 7760. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 7760 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 7760 te teleladen.


XEROX PHASER 7760 INSTRUCTION POSTER: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1021 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 7760 (5424 ko)
   XEROX PHASER 7760 QUICK REFERENCE GUIDE (905 ko)
   XEROX PHASER 7760 STATEMENT OF VOLATILITY (37 ko)
   XEROX PHASER 7760 INSTALL THE PRINTER OPTIONS (1841 ko)
   XEROX PHASER 7760 INSTALL THE PRINTER SUPPLIES (3143 ko)
   XEROX PHASER 7760 (324 ko)
   XEROX PHASER 7760 SETUP GUIDE (5424 ko)
   XEROX PHASER 7760 INSTALLATION (99 ko)
   XEROX PHASER 7760 FEATURES GUIDE (1731 ko)
   XEROX PHASER 7760 QUICK REFERENCE GUIDE (912 ko)
   XEROX PHASER 7760 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (598 ko)
   XEROX PHASER 7760 INSTALL THE PRINTER OPTIONS (1841 ko)
   XEROX PHASER 7760 INSTALL THE PRINTER SUPPLIES (3143 ko)
   XEROX PHASER 7760 CENTREWARE FOR UNIX INSTALLATION INSTRUCTIONS (99 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 7760INSTRUCTION POSTER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat op het scherm wordt weergegeven zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. XEROX®, The Document Company®, het gestileerde X-teken, CentreWare ®, DocuPrint®, Made For Each Other®, Phaser®, PhaserShare®, het TekColor ®-pictogram en WorkSet® zijn gedeponeerde handelsmerken van Xerox Corporation. infoSMARTTM, PhaserPortTM, PhaserPrintTM, PhaserSMARTTM, PhaserSymTM, PhaserToolsTM en de TekColorTM-naam zijn handelsmerken van Xerox Corporation. Adobe®, Acrobat®, Acrobat® Reader®, Illustrator®, PageMaker®, Photoshop ®, PostScript®, ATM®, Adobe Garamond ®, Birch®, Carta®, Mythos®, Quake® en Tekton® zijn gedeponeerde handelsmerken en Adobe JensonTM, Adobe Brilliant ScreensTM-technologie en IntelliSelectTM zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated of haar dochterondernemingen die mogelijk in bepaalde rechtsgebieden zijn gedeponeerd. [. . . ] Met de rugmarge bepaalt u de horizontale afstand van de vouw tot het paginabeeld (in punten). De verschuiving is de afstand die paginabeelden naar binnen worden verschoven (in tienden van een punt). Hiermee compenseert u een eventuele verschuiving van het binnenste paginabeeld naar buiten die kan ontstaan door de dikte van gevouwen papier. Rugmarge Verschuiving 7300 58 Een boekje afdrukken in een ondersteund Windows-stuurprogramma: I PostScript-stuurprogramma Windows 95 / Windows 98 / Windows Me: Klik op het tabblad Setup op de knop Meer indelingsopties en selecteer Brochure afdrukken in het vak Meer indelingsopties. PostScript-stuurprogramma Windows 2000 / Windows XP: Selecteer op het tabblad Indeling de optie Brochure in de vervolgkeuzelijst Pagina's per vel. I Opmerking Het Macintosh-printerstuurprogramma ondersteunt deze functie niet. Phaser® 6200-kleurenlaserprinter 11 Stuurprogrammafuncties Negatief van afbeelding en gespiegelde afbeelding U kunt de pagina's als een negatief van de afbeelding (de lichte en donkere gebieden in een afgedrukte afbeelding worden omgedraaid) en/of afbeeldingen op pagina's spiegelen (de afbeeldingen worden horizontaal omgeklapt als ze worden afgedrukt). U drukt een negatief van een afbeelding of een gespiegelde afbeelding in een ondersteund stuurprogramma als volgt af: I PostScript-stuurprogramma Windows 95 / Windows 98 / Windows Me: Klik op het tabblad Setup, klik op Meer indelingsopties en selecteer Als negatief afdrukken en/ of Als spiegelbeeld afdrukken. PostScript-stuurprogramma Windows 2000 / Windows XP: Klik op het tabblad Indeling op Geavanceerd. Selecteer onder Documentopties en PostScriptopties Ja of Nee voor Gespiegelde uitvoer. PostScript-stuurprogramma Windows NT: Selecteer op het tabblad Eigenschappen het tabblad Geavanceerd. Selecteer onder Documentopties en PostScript-opties Ja of Nee voor Gespiegelde uitvoer en Negatieve uitvoer. MacOS 8 / MacOS 9-stuurprogramma: Selecteer in het menu Bestand de optie Pagina-instelling, kies PostScript-opties in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens Afbeelding omdraaien (om een negatief van een afbeelding af te drukken) of Horizontaal spiegelen (om een gespiegelde afbeelding af te drukken). I I I Schalen U kunt de paginabeelden verkleinen of vergroten als ze worden afgedrukt. De standaardinstelling is 100 procent. 50% 100% 200% Ga als volgt te werk als u de schaal in een ondersteund stuurprogramma wilt selecteren: I PostScript-stuurprogramma Windows 95 / Windows 98 / Windows Me: Klik op het tabblad Setup op Meer indelingsopties en geef in het vak Percentage het percentage op waarmee u het paginabeeld wilt verkleinen of vergroten. MacOS X (versie 10. 1 en later)-stuurprogramma: Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken de vervolgkeuzelijst Printerfuncties en schakel Afbeeldingen gladmaken vervolgens aan of uit. I I I I Phaser® 6200-kleurenlaserprinter 14 Stuurprogrammafuncties Aangepast papierformaat Naast de grote verscheidenheid aan standaard papierformaten die voor deze printer beschikbaar zijn, kunt u ook aangepaste papierformaten gebruiken in de multifunctionele lade. Formaatbereik X-afmeting 89 mm - 216 mm 3, 5 in. Raadpleeg de sectie Laden vullen in de Handleiding Laden en papier op de interactieve documentatie-cd-rom voor meer informatie. Plaats het aangepaste papierformaat en pas de geleiders aan het papierformaat aan. Plaats de zijde waarop moeten worden afgedrukt naar beneden waarbij de bovenkant van de pagina als eerste moet worden ingevoerd. 1 2 6200-57 3. Ga als volgt te werk als u via het voorpaneel wordt gevraagd de geladen papiersoort en het papierformaat te bevestigen: a. Schuif naar de juiste papiersoort en druk op de toets OK om de selectie op te slaan. Druk op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog om naar de gewenste waarde voor X te schuiven (met de label 2 in de afbeelding in sta p2) en druk vervolgens op de toets OK. Druk op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog om naar de gewenste waarde voor Y te schuiven (met de label 1 in de afbeelding in sta p2) en druk vervolgens op de toets OK. 4. Selecteer het aangepaste papierformaat in het printerstuurprogramma. Phaser® 6200-kleurenlaserprinter 15 Stuurprogrammafuncties Het aangepaste papierformaat opgeven in een ondersteund stuurprogramma: I PostScript-stuurprogramma Windows 95 / Windows 98 / Windows Me: Op het tabblad Setup: I Als u een bepaalde lade selecteert en voor de lade wordt Aangepast weergegeven om aan te geven dat er aangepast papier is geladen, voert u in de vakken Breedte en Hoogte de afmetingen van het aangepaste papier in. Als u Automatisch selecteert als papierbron en Aangepast formaat als papierformaat, voert u in de vakken Breedte en Hoogte de waarden in voor de breedte en de hoogte van het gewenste aangepaste papierformaat. Als u al eerder waarden in deze vakken hebt ingevoerd, worden de waarden automatisch ingevoerd. I I PostScript-stuurprogramma Windows NT / Windows 2000 / Windows XP: Op het tabblad Papier/Kwaliteit: I I Als u Specifieke lade kiezen selecteert, kiest u de multifunctionele lade. Als u Automatisch selecteert, kunt u het aangepaste formaat selecteren in de vervolgkeuzelijst Papierformaat. Klik op Mijn aangepaste formaten en selecteer het aangepaste formaat in de lijst Huidige selectie. [. . . ] U kunt een voorbeeld van de residente PostScript-lettertypen afdrukken via het voorpaneel. Residente letterbeelden (PCL5c) Voor afdrukken met PCL5c bevat de printer onder andere Courier-, Times- en Universe-letterbeelden in medium, bold, italic medium en italic bold. U kunt een voorbeeld van de residente PCL5c-lettertypen afdrukken via het voorpaneel. Een voorbeeld van residente lettertypen afdrukken Lettertypen weergeven vanaf een Macintosh Gebruik het Apple-printer hulpprogramma om de lettertypen weer te geven die op de printer beschikbaar zijn. Als u het Apple-printerhulpprogramma nog niet op uw computer hebt geïnstalleerd, installeert u het programma vanaf de cd-rom van de printer. Start het Apple-printerhulpprogramma door op het pictogram te dubbelklikken (in de map PhaserTools op de vaste schijf van uw computer). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 7760

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 7760 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag