Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 7500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 7500. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 7500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 7500 te teleladen.


XEROX PHASER 7500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2068 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 7500 PRINTERSYMBOLEN (587 ko)
   XEROX PHASER 7500 INSTRUCTION SHEET (588 ko)
   XEROX PHASER 7500 INSTRUCTION POSTER (1524 ko)
   XEROX PHASER 7500 INSTALL THE PRINTER OPTIONS (1165 ko)
   XEROX PHASER 7500 (3524 ko)
   XEROX PHASER 7500 QUICK USE GUIDE (1508 ko)
   XEROX PHASER 7500 INSTRUCTION SHEET (588 ko)
   XEROX PHASER 7500 INSTRUCTION POSTER (1524 ko)
   XEROX PHASER 7500 STATEMENT OF VOLATILITY (366 ko)
   XEROX PHASER 7500 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (1436 ko)
   XEROX PHASER 7500 INSTALL THE PRINTER OPTIONS (1165 ko)
   XEROX PHASER 7500 ® PHASER® 7500 PRINTER SYMBOLS (586 ko)
   XEROX PHASER 7500 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 7500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien het telefoonnummer van het Welcome Centre voor uw land niet wordt vermeld, krijgt u dit wanneer het Xerox-systeem wordt geïnstalleerd. Voor toekomstig gebruik het telefoonnummer noteren in de daarvoor bestemde ruimte hieronder. Telefoonnummers Welcome Centre Nederland VERENIGDE STATEN (TTY) België 800-821-2797 800-855-2880 02 - 7131453 Extra tips Extra tips en technische informatie over printerdrivers zijn verkrijgbaar via de Xerox-website. Klik op Support & Drivers, ga naar uw product en open het documentatiegedeelte. De documenten in dit gedeelte bevatten informatie over specifieke items waarvoor speciale procedures nodig zijn en aandachtspunten met betrekking tot de bediening en configuratie van uw Xerox-systeem. 1-4 Printerdrivers voor Macintosh 2 Printerdrivers in OS X installeren en configureren De CentreWare Printer- en faxdrivers-cd bevat schijfkopiebestanden (. dmg) die het afdrukken naar Xerox-systemen vanaf een Macintosh-werkstation met OS X versies 10. 3 en hoger ondersteunen. [. . . ] Verwijder alle ppd. gz-taalbestanden (gzip-compressie) die met het Xerox-systeem samenhangen uit de map /Bibliotheek/Printers/PPDs/Contents/Resources/<taal> (<taal> is voor Engels bijvoorbeeld 'en') door deze bestanden naar de Prullenmand te slepen. Verwijder het Xerox-PostScript-filter (XeroxPSFilter) uit de map /Bibliotheek/Printers/Xerox/Filter. Verwijder de plug-in-bestanden (. plugin) die samenhangen met het Xerox-systeem dat wordt verwijderd uit de map /Bibliotheek/Printers/Xerox/PDEs. OPMERKING: Plug-ins voor Xerox-printers hebben bestandsnamen als XeroxAccounting. plug-in, XeroxBooklet. plug-in, XeroxFeatures. plug-in of XeroxWatermark. plug-in. Als u niet alle Xeroxprinters verwijdert, let er dan op dat u geen plug-ins verwijdert die een actieve printer nodig heeft. Verwijderen. 6 7 8 9 Verwijder de installatiepakketten voor de Xerox-driver (. pkg). uit de mappen <Thuis>/Bibliotheek/Voorkeuren en /Bibliotheek/Voorkeuren 10 Verwijder de map Xerox uit de map Bibliotheek/Programma-ondersteuning. 12 Start het werkstation opnieuw op. 2-4 Printerdrivers in OS X installeren en configureren 3 Informatie over OS X-printerdrivers De CentreWare Macintosh OS X-printerdrivers bevatten afdrukhulpprogramma's waarmee u tijd kunt besparen en uw productiviteit kunt verhogen. Deze drivers beschikken over vele opties, zodat u een document gemakkelijk kunt opmaken en afdrukken. Dit hoofdstuk omvat: Aangepaste drivertoepassingen . 3-4 3-1 Aangepaste drivertoepassingen OS X-printerdrivertoepassingen zijn opgenomen in het pop-upmenu Xerox-toepassingen. De toepassingen zijn in de volgende dialoogvensters te vinden: Papier/Aflevering, Speciale pagina's, Beeldopties, Opmaak, Watermerk en Geavanceerd. Klik vervolgens op OK. 9 Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en naar de Kiezer terug te keren. 11 Open een applicatie en selecteer de printer om de afdrukopties te bekijken en te controleren of de printer werkt. Generieke PPD's installeren 4-3 LPR-afdrukken configureren LPR-afdrukken wordt in OS 9 met de Desktop Printer Utility (printerhulpprogramma op bureaublad) ingesteld. LPR-afdrukken in OS 9 instellen: 1 2 Open op de harde schijf de map /Programma's/Apple Extras/Apple LaserWriter Software of de map / Programma's/Utilities. (De exacte locatie is afhankelijk van de geïnstalleerde OS 9-versie. ) Dubbelklik op Desktop Printer Utility. OPMERKING: Indien het Desktop Printer Utility-pictogram in het grijs wordt weergegeven, moet u de computer opnieuw opstarten en weer bij stap 1 beginnen. 3 4 Selecteer een printerdriver voor LPR-afdrukken in het keuzemenu. Selecteer Printer (LPR) in de opties om een bureaubladprinter in te stellen voor LPR-afdrukken. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u het volgende kunt doen: het PPD-bestand bevestigen of wijzigen. Klik op Wijzigen, als u de LPR-printer waarnaar u gaat afdrukken (waarbij u gebruikmaakt van een domeinnaam of IP-adres) niet heeft opgegeven. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de domeinnaam of het IP-adres en de wachtrij van uw printer kunt invoeren. Klik op Controleer en vervolgens op OK. 5 6 7 8 Klik op Maak aan. Open een applicatie en selecteer de printer om de afdrukopties te bekijken en te controleren of de printer werkt. Generieke PPDs verwijderen PPD's moeten handmatig uit het systeem worden verwijderd. [. . . ] OPMERKING: Indien u het Macintosh-printerhulpprogramma niet heeft gebruikt, zal er geen voorkeurenbestand voor het Xerox-systeem zijn gemaakt in de map Voorkeuren en hoeft dit programma dus niet te worden verwijderd. 4 Leeg de Prullenmand. 5-4 Printerhulpprogramma Macintosh OS 9 6 Problemen oplossen Applicatiefouten, apparaatfouten en netwerkfouten kunnen in verschillende situaties optreden. In veel gevallen kan het probleem worden opgelost door de applicatie, de computer of de printer opnieuw te starten. Dit hoofdstuk omvat: Een probleem oplossen. 6-3 6-1 Een probleem oplossen Wanneer een probleem zich blijft voordoen, het foutbericht noteren en informatie verzamelen om het probleem te definiëren. De volgende procedures voor het oplossen van problemen worden aanbevolen: Het probleem nauwkeurig definiëren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 7500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 7500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag