Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 7400 ADVANCED FEATURES GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 7400. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 7400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 7400 te teleladen.


XEROX PHASER 7400 ADVANCED FEATURES GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1221 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 7400 (1071 ko)
   XEROX PHASER 7400 SNELZOEKGIDS (704 ko)
   XEROX PHASER 7400 INSTRUCTION POSTER (744 ko)
   XEROX PHASER 7400 INSTALL THE PAPER TRAYS (744 ko)
   XEROX PHASER 7400 INSTALL THE PRINTER OPTIONS (1986 ko)
   XEROX PHASER 7400 INSTALL THE PRINTER SUPPLIES (1298 ko)
   XEROX PHASER 7400 (4189 ko)
   XEROX PHASER 7400 SETUP GUIDE (1071 ko)
   XEROX PHASER 7400 INSTALLATION (99 ko)
   XEROX PHASER 7400 INSTRUCTION POSTER (744 ko)
   XEROX PHASER 7400 QUICK REFERENCE GUIDE (716 ko)
   XEROX PHASER 7400 INSTALL THE PAPER TRAYS (744 ko)
   XEROX PHASER 7400 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (767 ko)
   XEROX PHASER 7400 INSTALL THE PRINTER OPTIONS (1986 ko)
   XEROX PHASER 7400 INSTALL THE PRINTER SUPPLIES (1298 ko)
   XEROX PHASER 7400 CENTREWARE FOR UNIX INSTALLATION INSTRUCTIONS (99 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 7400ADVANCED FEATURES GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Red Hat Linux, versie 7. 3, die XDS Plus, het Job Ticket Upgrade Tool, de XDS command line client en het XDS Printer Registration Tool ondersteunt. Instructies voor het installeren van XDS Plus software voor Linux zijn abusievelijk uit de Installatiehandleiding weggelaten maar zijn aan het einde van deze brief opgenomen. Deze software biedt de volgende functionaliteit voor alle ondersteunde printers: Xerox Document Submission, XDS, software en printerdrivers voor Windows 2000/XP, versie 3. 7. XDS-software en printerdrivers voor Windows 95/98/ME/NT 4. 0, versie 3. 6. [. . . ] Als de client voorbedrukt papier nodig heeft, is dit beschikbaar in de XDS Plus-applet. De halftoonindeling is als volgt: dots - lage frequentie wordt gekoppeld aan "150 Dot" dots - gemiddelde frequentie wordt gekoppeld aan "200 Dot" lijn - gemiddelde frequentie wordt gekoppeld aan "200 Lijn" lijn - hoge frequentie wordt gekoppeld aan "300 Lijn" lijn - hoogste frequentie wordt gekoppeld aan "600 Lijn" De halftoonindeling is als volgt: dots - lage frequentie wordt gekoppeld aan "141 Dot" dots - gemiddelde frequentie wordt gekoppeld aan "170 Dot" dots - hoge frequentie wordt gekoppeld aan "212 Dot" stochastisch wordt gekoppeld aan "Stochastisch" Gebruik niet de opdracht exit met de Xerox Command Line (Xerox-opdrachtregel) wanneer u werkt in de modus multiple command (meervoudige opdrachten), anders loopt het systeem vast. Gebruik in plaats daarvan het kruisje 'X' rechts boven in het venster om het consolevenster te sluiten. Alle Alle Alle Alle DocuSPwebinterface Alle DocuSPwebinterface DocuSPwebinterface DocuColor 2045 DocuColor 2060 DocuColor 6060 DocuColor iGen3 DocuSPwebinterface Alle XDS Command Line 708P87615 Februari 2004 XPPS 3. 7. 5x 6 Voorbehoud Toepasselijke printer Toepasselijk clientplatform XDS Command Line Als de Xerox Command Line vast loopt en opnieuw moet worden gestart, gaat u opnieuw naar de mode voor meervoudige opdrachten. Gebruik de volgende opdrachten: set -p <printer>set -jt <opdrachtkaart> set -f <af te drukken bestand> print De XDS Command Line verzendt geen opdracht als er een printer in het printerlocatiebestand voorkomt zonder IPP Gateway. Verwijder of verberg de printer die niet wordt ondersteund uit het printerregistratiebestand met behulp van de toepassing XDS Printer Registration (XDSprinterregistratie). Programmeer in de driver geen beeldverschuiving die groter is dan 12 x 12 inch (30, 5 x 30, 5 cm). Bij het gebruik van de Microsoft PostScript-driver met Xerox INF-bestanden voor Windows NT, worden opdrachten met hechting niet volgens de verwachtingen uitgevoerd als 2-zijdig afdrukken (kop/staart) is geselecteerd. De programmering van uitvoer in stapels bij het gebruik van de Microsoft PostScript-driver met Xerox INF-bestanden voor Windows NT leidt tot uitvoer in sets. Programmeer de optie voor setvorming op de DocuSP controller of gebruik een wachtrijonderdrukking. Drivers beschikken niet over Windows 2000-specifieke functionaliteit (bijvoorbeeld ICM & JPEG). Indien u de naam van een printer wilt wijzigen, moet dat onmiddellijk na installatie van de printer gebeuren (voordat er wordt afgedrukt of voordat de printereigenschappen worden bekeken). Bij de installatie van ICC-profielen kan er één profiel ontbreken. Kopieer om dit probleem te verhelpen de ICC-profielen een voor een naar de map ColorSync Profiles in de map Systeem en start de printerdriver nadat ieder profiel is gekopieerd. Als u daarmee klaar bent en er nog steeds een profiel ontbreekt in het menu Printerprofiel in het paneel Kleurafstemming van de printerdriver, kopieert u het ontbrekende profiel nogmaals naar de map ColorSync Profiles, maar met een andere naam, zodat het ICC-profiel in feite tweemaal in de map voorkomt. Alle profielen dienen nu beschikbaar te zijn. DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90 DocuColor 2045 DocuColor 2060 DocuColor 6060 DocuColor iGen3 DocuTech/DocuPrint 65/75/90 Windows Alle Windows 95/98/ME Macintosh Windows Alle Macintosh DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90 DSP10443 Alle DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90 DocuColor 2045 DocuColor 2060 DocuColor 6060 DocuColor iGen3 Windows Alle Macintosh Windows Alle Macintosh Macintosh 708P87615 Februari 2004 XPPS 3. 7. 5x 10 Voorbehoud Toepasselijke printer Toepasselijk clientplatform Macintosh Wanneer u XDS in Classic Mode gebruikt onder Mac OS X, zijn de bureaubladpictogrammen niet beschikbaar, zodat u niet kunt vaststellen en kiezen welke printer de standaardprinter is. Start om vast te stellen welke printer de standaardprinter is SimpleText in Classic Mode (of een andere Classic-applicatie) en selecteer "Druk af" in het menu "Archief". In het dialoogvenster Afdrukken van de AdobePS-printerdriver wordt in het menu "Printer" aangegeven welke printer momenteel de standaardprinter is. Als u de standaardprinter wilt wijzigen, verandert u deze in het menu "Printer" en slaat een lege opdracht in een bestand op. Wanneer u een nieuwe printer definieert in de Kiezer of de Desktop Printer Utility (het hulpprogramma Bureaubladprinterbeheer), wordt de nieuwe printer als standaardprinter ingesteld. Als u afdrukt vanuit een applicatie van Microsoft Office (Word, Excel, etc. ) met de Xerox-opdrachtkaart-plug-in, kan het gebeuren dat groepsvakken in dialoogvensters niet goed worden weergegeven. De gebruiker dient om dit probleem te voorkomen MS Office 2001 te installeren. Selecteer stapels/sets altijd in de opdrachtkaart, omdat een opdracht die wordt verzonden met stapels/sets ingesteld op Printerstandaard bij de printer aankomt als ingesteld op Sets. [. . . ] Plaats de CDROM met de documentatie in het CD ROM-station op de DocuSP-controller. Verander van directory en ga naar de directory CDROM, Acroread: cd /cdrom/65docs/acroread/solaris 5. Kopieer het bestand ssolrs. tar naar de directory /tmp: cp ssolrs. tar /tmp 6. Pak het gecomprimeerde het bestand ssolrs. tar uit ("untar" het bestand): tar ­xf ssolrs. tar 8. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 7400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 7400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag