Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 7300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 7300. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 7300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 7300 te teleladen.


XEROX PHASER 7300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (866 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 7300 INSTALLATIE (995 ko)
   XEROX PHASER 7300 GUIDE D'INSTALLATION (6427 ko)
   XEROX PHASER 7300 RICHTLIJNEN VOOR PROBLEEMOPLOSSING (3540 ko)
   XEROX PHASER 7300 CENTREWARE FOR UNIX INSTALLATION INSTRUCTIONS (99 ko)
   XEROX PHASER 7300 PETIT GUIDE D'INSTALLATION ET DE RÉFÉRENCE NS (6427 ko)
   XEROX PHASER 7300 (2497 ko)
   XEROX PHASER 7300 SETUP GUIDE (1476 ko)
   XEROX PHASER 7300 INSTALLATION (99 ko)
   XEROX PHASER 7300 SUPPORT GUIDE (1127 ko)
   XEROX PHASER 7300 FEATURES GUIDE (1341 ko)
   XEROX PHASER 7300 NETWORKING GUIDE (1079 ko)
   XEROX PHASER 7300 INSTRUCTION POSTER (1641 ko)
   XEROX PHASER 7300 INSTALL THE PRINTER (1641 ko)
   XEROX PHASER 7300 TRAYS AND PAPER GUIDE (1347 ko)
   XEROX PHASER 7300 QUICK REFERENCE GUIDE (6427 ko)
   XEROX PHASER 7300 TROUBLESHOOTING GUIDE (3678 ko)
   XEROX PHASER 7300 SETUP AND QUICK REFERENCE GUIDE (6427 ko)
   XEROX PHASER 7300 CENTREWARE FOR UNIX INSTALLATION INSTRUCTIONS (99 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 7300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Phaser Kleurenprinter ® 7300 Handleiding Functies Copyright © 2002, Xerox Corporation. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. [. . . ] MacOS 8 / MacOS 9 / MacOS X-stuurprogramma: Selecteer in het menu Bestand de optie Pagina-instelling en geef het percentage op in het vak achter Schaal. I I I Phaser® 7300-kleurenprinter 16 Stuurprogrammafuncties Automatisch aanpassen Als voor het afdrukken een ander papierformaat wordt gebruikt dan het formaat dat in het stuurprogramma is opgegeven, wordt met de functie Automatisch aanpassen het paginabeeld verkleind of vergroot, zodat het beeld op het papierformaat past waarop het wordt afgedrukt. Als deze functie is uitgeschakeld en het papier niet hetzelfde formaat heeft als het paginabeeld, wordt er slechts een gedeelte van het beeld afgedrukt of wordt het hele beeld op slechts een gedeelte van het papier afgedrukt. In een ondersteund stuurprogramma kunt u Automatisch aanpassen uitschakelen: I I I PostScript-stuurprogramma Windows 95 / Windows 98 / Windows Me: Klik op het tabblad Setup op Meer indelingsopties en schakel Automatisch aanpassen uit. PostScript-stuurprogramma Windows NT / Windows 2000 / Windows XP: Selecteer het tabblad Afdrukken/Kwaliteit en schakel Automatisch aanpassen uit. MacOS 8 / MacOS 9-stuurprogramma: Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken de vervolgkeuzelijst Geavanceerde mediaopties en schakel Automatisch aanpassen vervolgens aan of uit. MacOS X-stuurprogramma: Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken de vervolgkeuzelijst Printerfuncties en selecteer vervolgens het tabblad Geavanceerde opties. Schakel Automatisch aanpassen in of uit. I Watermerken Een watermerk is tekst (onafhankelijk van de afdruktoepassing) die op de eerste pagina of op alle pagina's van het document wordt afgedrukt. Zo kunt u bijvoorbeeld termen, zoals Concept, Vertrouwelijk, Datum, Versie, die u op een document wilt weergeven voordat u het document verspreidt, met een watermerk invoegen. U kunt een watermerk maken of de tekst, kleur, plaats en hoek van een bestaand watermerk bewerken. Met Windows-stuurprogramma's kunt u het watermerk ook alleen op de eerste pagina afdrukken, het watermerk op de achtergrond afdrukken of de tekst van het watermerk als een omtrek afdrukken (in plaats van als opgevulde tekst). Opmerking Niet alle toepassingen ondersteunen het afdrukken van watermerken. Ga als volgt te werk als u watermerken wilt selecteren, maken en bewerken met behulp van een ondersteund Windows-stuurprogramma: I PostScript-stuurprogramma Windows 95 / Windows 98 / Windows Me: Klik op het tabblad Setup, klik op Meer indelingsopties en klik vervolgens op Watermerk om het dialoogvenster Watermerken weer te geven. PostScript-stuurprogramma Windows 2000 / Windows XP: Klik op het tabblad Indeling op Geavanceerd. Klik in het vak onder Documentopties en Printer functies op Wijzigen en selecteer vervolgens het gewenste watermerk in het dialoogvenster Watermerken wijzigen. I Opmerking Deze functie wordt niet door Macintosh-printerstuurprogramma's ondersteund. Phaser® 7300-kleurenprinter 17 Stuurprogrammafuncties Afbeeldingen gladmaken Met afbeeldingen gladmaken vloeien aangrenzende kleuren in afbeeldingen met een lage resolutie in elkaar over en krijgt u een mooiere overgang tussen de kleuren. U kunt bijvoorbeeld de optie afbeeldingen gladmaken om het uiterlijk te verbeteren van een afbeelding van 72 dpi die u hebt gedownload van het world wide web. Afbeeldingen gladmaken wordt niet aanbevolen voor afbeeldingen met een resolutie van 300 dpi of hoger. Afbeeldingen gladmaken in een ondersteund stuurprogramma doet u als volgt: I PostScript-stuurprogramma Windows 95 / Windows 98 / Windows Me: Klik op het tabblad Setup op Meer indelingsopties en schakel het selectievakje Afbeelding gladmaken in. PostScript-stuurprogramma Windows 2000 / Windows XP: Klik op het tabblad Indeling op Geavanceerd. Selecteer in het vak onder Documentopties en Printerfuncties Aan of Uit voor Afbeelding gladmaken. Windows NT-stuurprogramma: Selecteer op het tabblad Geavanceerd onder Printerfuncties Aan of Uit voor Afbeelding gladmaken. MacOS 8 / MacOS 9-stuurprogramma: Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken de vervolgkeuzelijst Geavanceerde opties en schakel Afbeelding gladmaken vervolgens aan of uit. MacOS X-stuurprogramma: Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken de vervolgkeuzelijst Printerfuncties en schakel Afbeeldingen gladmaken vervolgens aan of uit. I I I I Phaser® 7300-kleurenprinter 18 Stuurprogrammafuncties Aangepast papierformaat Naast de grote verscheidenheid aan papierformaten die voor deze printer beschikbaar zijn, kunt u voor alle papiersoorten ook papierformaten gebruiken die niet worden ondersteund. [. . . ] Opmerking Als u de printer uitschakelt, worden de lettertypen die u hebt gedownload, gewist. U moet deze lettertypen opnieuw downloaden als u de printer weer inschakelt. Voordat u afdrukt, moet u ervoor zorgen dat de lettertypen die in het document worden gebruikt, op de printer zijn geïnstalleerd of zo zijn ingesteld dat ze op de juiste manier kunnen worden gedownload. Als u een lettertype in een toepassing opvraagt dat niet op de printer is opgeslagen, niet goed is geïnstalleerd of niet is gedownload vanuit de toepassing die de afdruktaak verzendt, wordt de tekst afgedrukt in het residente letterbeeld dat het meest recent is gebruikt. Phaser® 7300-kleurenprinter 30 Lettertypen De printer gebruikt de volgende (en andere) laadbare lettertypen: I I Type 1 Type 3 I I I I I Adobe Agfa Bitstream Microsoft Apple I TrueType (schaalbaar tot elke puntgrootte; ziet er op het scherm net zo uit als op papier). Lettertypen downloaden vanaf een Macintosh Gebruik het Apple-printerhulpprogramma om lettertypen naar de printer te downloaden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 7300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 7300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag