Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6180MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6180MFP. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 6180MFP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6180MFP te teleladen.


XEROX PHASER 6180MFP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4248 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 6180MFP QUICK USE GUIDE (2623 ko)
   XEROX PHASER 6180MFP INSTRUCTION POSTER (223 ko)
   XEROX PHASER 6180MFP FEATURES SETUP GUIDE (4263 ko)
   XEROX PHASER 6180MFP (4276 ko)
   XEROX PHASER 6180MFP QUICK USE GUIDE (2371 ko)
   XEROX PHASER 6180MFP INSTRUCTION POSTER (223 ko)
   XEROX PHASER 6180MFP FEATURES SETUP GUIDE (3517 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 6180MFP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Phaser® 6180MFP multifunction printer User Guide Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www. xerox. com/support Publicatierechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag op generlei wijze worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's dat op het scherm wordt weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® en Walk-Up® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. [. . . ] Dubbelklik in het linkerdeelvenster van de Adresboek-editor met de rechtermuisknop op het pictogram Server en selecteer Nieuw. Typ in het veld Naam van het dialoogvenster Server-adres de naam waarmee dit adres in het adresboek moet staan. Selecteer in het menu Archief de optie Programma's > Xerox > Phaser 6180MFP > Adresboek-editor. Klik in het linkerdeelvenster met de rechtermuisknop op het pictogram Server en selecteer Nieuw. Typ de naam en het wachtwoord in waarmee u zich aanmeldt in de velden bij Aanmelding. Als u het standaardpoortnummer gebruikt, schakelt u het selectievakje Gebruik standaard aansluitingsnummer in. Als u niet het standaardpoortnummer gebruikt, typt u het poortnummer in het veld Aansluitingsnummer. Het adresboek wordt opgeslagen met de nieuwe vermelding voor uw computer. Nu kunt u afbeeldingen scannen en de resultaten opslaan op een netwerkcomputer. 9. Multifunctionele printer Phaser® 6180MFP 7-9 Scannen naar een computer in een netwerk Scannen naar een computer in een netwerk Zie Printer instellen op scannen naar een computer op pagina 7-6 als u nog geen gedeelde map hebt gemaakt en nog geen adres hebt gedefinieerd voor de printer. Gebruik Pijl omhoog om Computer (Netwerk) te selecteren en druk daarna op OK. Druk op Pijl omhoog of Pijl omlaag om het adres te selecteren dat naar uw computer verwijst en druk daarna op OK. Als u andere scaninstellingen wilt veranderen, druk dan op Pijl omhoog of Pijl omlaag om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen en breng de wijzigingen aan. De printer begint uw documenten te scannen en stuurt de scans naar de gedeelde map op uw computer. Zie ook: Scanopties aanpassen op pagina 7-18 Multifunctionele printer Phaser® 6180MFP 7-10 Scannen naar e-mail Scannen naar e-mail In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld: SMTP-server instellen op pagina 7-11 Adres maken met CentreWare IS op pagina 7-11 Scannen naar e-mail op pagina 7-12 SMTP-server instellen Als u gebruik wilt maken van de functie Scannen naar e-mail, moet u eerst uw SMTPservergegevens instellen. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) is een protocol dat wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten. Dit protocol werd oorspronkelijk gebruikt voor het e-mailverkeer tussen servers. Tegenwoordig wordt dit protocol echter gebruikt door e-mailclientsoftware om emailberichten via POP naar andere servers te sturen. Klik op het tabblad Properties (Eigenschappen) en selecteer SNMP in de lijst Protocols (Protocollen). Kruis het selectievakje Enable SNMP (SMNP inschakelen) aan en klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan). Selecteer E-mail Server (E-mailserver) in de lijst Protocols (Protocollen). Voer uw e-mailinstellingen in en klik vervolgens op Save Changes (Wijzigingen opslaan). [. . . ] Het wachtwoord voor volledige toegang is "admin" en het e-mailadres van de ontvanger moet worden ingesteld op "service@xerox. com": #Password admin #SetMsgAddr service@xerox. com Multifunctionele printer Phaser® 6180MFP 11-9 Paginatellingen controleren 3. Het wachtwoord voor volledige toegang is "admin", het e-mailadres van de ontvanger moet worden ingesteld op "service@xerox. com" en de instellingen op de lijst met netwerkinstellingen moeten worden bevestigd: #Password admin #SetMsgAddr service@xerox. com #NetworkInfo Opmerking: Voer eerst een beschrijving in voor de opdracht "#SetMsgAddr" en vervolgens voor de opdracht "#NetworkInfo". Als dit andersom gebeurt, kunnen de gegevens die met de opdracht "#NetworkInfo" worden opgehaald en het resultaat van de opdracht "#SetMsgAddr" verschillen. Paginatellingen controleren U kunt het totale aantal afgedrukte pagina's op het bedieningspaneel controleren. Er zijn drie tellers: totaalaantal afdrukken, kleurenafdrukken, zwart-witafdrukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 6180MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 6180MFP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag