Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6140

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6140. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 6140 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6140 te teleladen.


XEROX PHASER 6140 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3083 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 6140 FUSER (1447 ko)
   XEROX PHASER 6140 TONERCASSETTE (769 ko)
   XEROX PHASER 6140 INVOERROLLERS (1814 ko)
   XEROX PHASER 6140 QUICK USE GUIDE (1052 ko)
   XEROX PHASER 6140 GEHEUGEN TOEVOEGEN (528 ko)
   XEROX PHASER 6140 DUPLEXEENHEID VERWIJDEREN (610 ko)
   XEROX PHASER 6140 DUPLEXEENHEID INSTALLEREN (802 ko)
   XEROX PHASER 6140 EENHEID VOOR VASTLEGGEN BEELD (1760 ko)
   XEROX PHASER 6140 ROLLER VOOR HET SCHEIDEN VAN PAGINA'S (488 ko)
   XEROX PHASER 6140 (3137 ko)
   XEROX PHASER 6140 FUSER (1447 ko)
   XEROX PHASER 6140 FEED ROLLER (1814 ko)
   XEROX PHASER 6140 IMAGING UNIT (1760 ko)
   XEROX PHASER 6140 TONER CARTRIDGE (769 ko)
   XEROX PHASER 6140 QUICK USE GUIDE (1078 ko)
   XEROX PHASER 6140 INSTRUCTION POSTER (528 ko)
   XEROX PHASER 6140 REMOVE DUPLEX UNIT (610 ko)
   XEROX PHASER 6140 INSTALLATION GUIDE (973 ko)
   XEROX PHASER 6140 INSTALL DUPLEX UNIT (802 ko)
   XEROX PHASER 6140 SEPARATOR ROLLER KIT (488 ko)
   XEROX PHASER 6140 PIKAOPAS QUICK USE GUIDE (1052 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 6140

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Phaser 6140 ® ® User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Svenska Dansk Cestina Polski Magyar Användarhandbok Betjeningsvejledning Uzivatelská pírucka Przewodnik uytkownika Felhasználói útmutató Türkçe Kullanici Kilavuzu Nederlands Gebruikershandleiding Copyright © 2009 Xerox Corporation. Publicatierechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. [. . . ] U kunt zo veel aangepaste papierformaten maken als door uw printerladen verwerkt kunnen worden. Ga naar Printers en faxapparaten, klik op het menu Bestand en selecteer Servereigenschappen. Selecteer op het tabblad Formulieren het selectievakje Nieuw formulier maken. Typ in het veld Formuliernaam de naam van het aangepaste formaat dat u hebt gemaakt (overschrijf de naam die in het veld wordt weergegeven). Selecteer in het gedeelte Beschrijving van formulier de maateenheden die u wilt gebruiken bij het maken van het papierformaat en geef de breedte en de hoogte en de afdrukmarges op in de daartoe bestemde velden. Het aangepaste formaat wordt beschikbaar als optie in het dialoogvenster Afdrukken van de meeste toepassingen wanneer u het Phaser 6140 PostScript-stuurprogramma selecteert in het dialoogvenster Afdrukken van de toepassing (de exacte locatie kan per toepassing verschillen). Een aangepast papierformaat maken voor het PCL-stuurprogramma Opmerkingen: · Het PCL-printerstuurprogramm is alleen beschikbaar voor Windows. · Wanneer u een aangepast papierformaat maakt in het PCL-printerstuurprograma, wordt het beschikbaar in de lijst met papierformaten van het tabblad Papier/Aflevering van het printerstuurprogramma en in het dialoogvenster Afdrukken van de meeste toepassingen (de exacte locatie kan per toepassing verschillen). Navigeer in Windows naar uw printermap of -lijst en klik vervolgens met de rechtermuisknop op het Phaser 6140 PCL-stuurprogramma en selecteer Eigenschappen. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van de printer op het tabblad Configuratie. Klik onder aan het tabblad Configuratie op de knop Aangepast papierformaat. Selecteer in het gedeelte Eenheden de maateenheden die u wilt gebruiken voor het opgeven van het paginaformaat. Geef in het veld Lange kant de lengte van de pagina op. 86 Phaser 6140-kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Afdrukken 6. Als u dit aangepaste formaat onder een unieke naam wilt opslaan, controleert u of het selectievakje Naam papierformaat is ingeschakeld. Vervolgens typt u in het veld Papiernaam een naam voor dit aangepaste papierformaat. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van het stuurprogramma op OK. Het aangepaste formaat wordt beschikbaar als optie in het dialoogvenster Afdrukken van de meeste toepassingen wanneer u het Phaser 6140 PCL-stuurprogramma selecteert in het dialoogvenster Afdrukken van de toepassing (de exacte locatie kan per toepassing verschillen). Het aangepaste formaat zal ook beschikbaar zijn in het veld Papierformaat van het tabblad Papier/Aflevering van het PCL-stuurprogramma. Afdrukken op papier van aangepast formaat In dit gedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod: · Afdrukken op papier van aangepast formaat met het PostScript-stuurprogramma op pagina 87 · Afdrukken op papier van aangepast formaat met het PCL-stuurprogramma op pagina 88 Opmerking: Als u het papierformaat zowel in het printerstuurprogramma als via het bedieningspaneel instelt, moet u ervoor zorgen dat u het formaat instelt van het papier dat u daadwerkelijk gaat gebruiken. Als u het verkeerde formaat instelt, kan dit voor problemen bij de printer zorgen. Dit gebeurt zeker als u een (te) groot formaat voor een smalle papiersoort instelt. Afdrukken op papier van aangepast formaat met het PostScript-stuurprogramma 1. Plaats het papier van aangepast formaat in de lade die u wilt gebruiken. Open in de toepassing van waaruit u afdrukt het dialoogvenster Afdrukken en selecteer het Phaser 6140 PostScript-stuurprogramma. Verricht een van de volgende handelingen: · Als u wilt afdrukken op een aangepast papierformaat dat u onder een unieke naam hebt opgeslagen, selecteert u in het dialoogvenster Afdrukken de naam van het aangepaste papierformaat in de lijst met papierformaten. [. . . ] Om te voldoen aan Deel 15 van de FCC-regels, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermde interfacekabels. Canada (regels) This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 164 Phaser 6140-kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Informatie over regelgeving Europese Unie Het CE-merk op dit product symboliseert de verklaring van conformiteit van Xerox met de volgende van toepassing zijnde richtlijnen van de Europese Unie vanaf de aangegeven data: · 12 december 2006: Richtlijn betreffende laagspanning 2006/95/EC · 15 december 2004: Richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EC Dit product is niet gevaarlijk voor de consument of de omgeving als het wordt gebruikt volgens de gebruikersinstructies. Om te voldoen aan de regels van de Europese Unie, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermde interfacekabels. Een ondertekende kopie van de verklaring van conformiteit voor dit product kan bij Xerox worden verkregen. Phaser 6140-kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding 165 Informatie over regelgeving Veiligheidsinformatiebladen Voor de veiligheidsinformatiebladen van de Phaser 6140 gaat u naar: Noord-Amerika: www. xerox. com/msds Europese Unie: www. xerox. com/environment_europe Voor telefoonnummers van het Center voor klantenondersteuning gaat u naar www. xerox. com/office/worldcontacts. 166 Phaser 6140-kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Recycling en verwijdering van de printer In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld: · Alle landen op pagina 167 · Noord-Amerika op pagina 167 · Europese Unie op pagina 168 · Andere landen op pagina 167 B Alle landen Indien u verantwoordelijk bent voor het verwijderen van het Xerox-product, houd er dan rekening mee dat het product mogelijk lood, kwik, perchloraat en andere stoffen bevat die om milieutechnische redenen alleen onder bepaalde voorwaarden mogen worden verwijderd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 6140

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 6140 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag