Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6130. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 6130 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6130 te teleladen.


XEROX PHASER 6130 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1929 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 6130 INSTALL THE FUSER (460 ko)
   XEROX PHASER 6130 REPACK THE PRINTER (381 ko)
   XEROX PHASER 6130 INSTRUCTION POSTER (276 ko)
   XEROX PHASER 6130 INSTALL THE FEED ROLLER (539 ko)
   XEROX PHASER 6130 INSTALL THE IMAGING UNIT (475 ko)
   XEROX PHASER 6130 INSTALL THE TONER CARTRIDGE (240 ko)
   XEROX PHASER 6130 INSTALL THE SEPARATOR ROLLER (229 ko)
   XEROX PHASER 6130 INSTALL A MULTIPROTOCOL NETWORK CARD (561 ko)
   XEROX PHASER 6130 (1862 ko)
   XEROX PHASER 6130 DOCUMENT (276 ko)
   XEROX PHASER 6130 ADD MEMORY (276 ko)
   XEROX PHASER 6130 QUICK USE GUIDE (694 ko)
   XEROX PHASER 6130 INSTALL THE FUSER (460 ko)
   XEROX PHASER 6130 INSTRUCTION POSTER (1227 ko)
   XEROX PHASER 6130 REPACK THE PRINTER (381 ko)
   XEROX PHASER 6130 INSTALL THE FEED ROLLER (539 ko)
   XEROX PHASER 6130 STATEMENT OF VOLATILITY (523 ko)
   XEROX PHASER 6130 INSTALL THE IMAGING UNIT (475 ko)
   XEROX PHASER 6130 INSTALL THE TONER CARTRIDGE (240 ko)
   XEROX PHASER 6130 INSTALL THE SEPARATOR ROLLER (229 ko)
   XEROX PHASER 6130 INSTALL A MULTIPROTOCOL NETWORK CARD (561 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 6130

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Phaser® 6130 printer User Guide Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www. xerox. com/support Publicatierechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag op generlei wijze worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® en Walk-Up® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. [. . . ] Opmerking: Als u het papierformaat zowel in het printerstuurprogramma als via het bedieningspaneel instelt, moet u ervoor zorgen dat u het formaat instelt van het papier dat u daadwerkelijk gaat gebruiken. Als u het verkeerde formaat voor afdrukken instelt, kan dit voor problemen bij de printer zorgen. Dit gebeurt helemaal als u een te groot formaat voor een smal papiertype instelt. Het PCL-stuurprogramma gebruiken Stel het aangepaste formaat in het PCL-printerstuurprogramma in via het dialoogvenster Aangepast papierformaat. In dit gedeelte wordt de procedure uitgelegd met Windows XP als voorbeeld. In Windows 2000 of hoger kunnen alleen gebruikers met beheerdersbevoegdheden de instellingen na het invoeren van een wachtwoord wijzigen. Gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden kunnen alleen de inhoud controleren. Wanneer u het dialoogvenster Aangepast papierformaat in Windows 2000 of hoger instelt, heeft dit ook gevolgen voor de instellingen van de andere printers die op de computer zijn aangesloten, aangezien de formulierendatabase van de computer door een lokale printer wordt gebruikt. In het geval van een gedeelde printer op een netwerk, heeft dit ook gevolgen voor de instellingen van andere gedeelde printers op hetzelfde netwerk wanneer deze op een andere computer zijn ingesteld, aangezien de formulierendatabase op de server met de huidige afdrukwachtrij wordt gebruikt. Klik achtereenvolgens op Start, Instellingen en Printers en faxapparaten. Gebruik de vervolgkeuzelijst Details om de aangepaste instellingen te selecteren die u wilt configureren. Phaser® 6130 Printer 4-31 Afdrukken op papier met aangepast formaat 5. U kunt de waarden direct opgeven of met de Pijl-omhoog en de Pijl-omlaag. De lengte van de korte kant mag niet langer zijn dan die van de lange kant, zelfs als deze binnen het toegestane bereik valt. De lengte van de lange kant mag niet korter zijn dan die van de korte kant, zelfs als deze binnen het toegestane bereik valt. Als u een papiernaam wilt toewijzen, moet u het selectievakje Papierformaat opgeven inschakelen en vervolgens de naam invoeren bij Papiernaam. Indien nodig, kunt u stappen 4 tot 6 herhalen om een ander aangepast formaat op te geven. Klik tweemaal op OK. Het PostScript-stuurprogramma gebruiken Stel het aangepaste formaat in het PostScript-printerstuurprogramma in via het dialoogvenster Aangepast papierformaat. In dit gedeelte wordt de procedure uitgelegd met Windows XP als voorbeeld. Klik achtereenvolgens op Start, Instellingen en Printers en faxapparaten. U kunt de waarden direct opgeven of met de Pijl-omhoog en de Pijl-omlaag. De lengte van de korte kant mag niet langer zijn dan die van de lange kant, zelfs als deze binnen het toegestane bereik valt. De lengte van de lange kant mag niet korter zijn dan die van de korte kant, zelfs als deze binnen het toegestane bereik valt. Klik op OK. Afdrukken op papier met aangepast formaat Volg de volgende procedures als u via het PCL- of PostScript-stuurprogramma wilt afdrukken. Het PCL-stuurprogramma gebruiken Het afdrukken op papier met aangepast formaat met het PCL-printerstuurprogramma werkt als volgt. [. . . ] Deze opdracht kan alleen worden gebruikt wanneer er een wachtwoord voor volledige toegang is ingesteld via de opdracht #Password. Phaser® 6130 Printer 8-8 De printer beheren Voorbeeld van opdrachten 1. Het wachtwoord voor alleen-lezen is "ronly" en de printerstatus moet worden gecontroleerd: #Password ronly #Status 2. Het wachtwoord voor volledige toegang is "admin" en het e-mailadres van de ontvanger moet worden ingesteld op "service@xerox. com": #Password admin #SetMsgAddr service@xerox. com 3. Het wachtwoord voor volledige toegang is "admin", het e-mailadres van de ontvanger moet worden ingesteld op "service@xerox. com" en de instellingen op de lijst met netwerkinstellingen moeten worden bevestigd: #Password admin #SetMsgAddr service@xerox. com #NetworkInfo Opmerking: Voer eerst een beschrijving in voor de opdracht "#SetMsgAddr" en vervolgens voor de opdracht "#NetworkInfo". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 6130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 6130 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag