Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6128MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6128MFP. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 6128MFP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6128MFP te teleladen.


XEROX PHASER 6128MFP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2678 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 6128MFP QUICK USE GUIDE (2401 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP INSTRUCTION SHEET (1681 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP INSTALL THE FUSER (2948 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP INSTRUCTION POSTER (1808 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP INSTALL THE PRINTER (1180 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP TONER INSTRUCTION SHEET (1136 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP INSTALL THE FEED ROLLER (2976 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP INSTALL THE IMAGING UNIT (2205 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP (3193 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP QUICK USE GUIDE (2270 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP INSTALL THE FUSER (2948 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP INSTRUCTION SHEET (1681 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP INSTRUCTION POSTER (1808 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP INSTALL THE PRINTER (1180 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP TONER INSTRUCTION SHEET (1136 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP INSTALL THE FEED ROLLER (2976 ko)
   XEROX PHASER 6128MFP INSTALL THE IMAGING UNIT (2205 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 6128MFP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Phaser® 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide ® English Français Italiano Deutsch Español Português Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Svenska Dansk Cestina Polski Magyar Användarhandbok Betjeningsvejledning Uzivatelská pírucka Przewodnik uytkownika Felhasználói útmutató Türkçe Kullanici Kilavuzu Copyright © 2009 Xerox Corporation. Publicatierechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's dat op het scherm wordt weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. [. . . ] Het adresboek is opgeslagen met de nieuwe faxvermelding. Fax naar een persoon in het adresboek sturen Zo stuurt u een fax naar een persoon in het adresboek: 1. Gebruik de Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de adresboeklijst te bladeren en druk vervolgens op Pijl-rechts om de ontvanger te selecteren. Opmerking: U kunt de verzending van een fax stoppen door op Stop te drukken. Phaser® 6128MFP multifunctionele printer 95 Adresboek gebruiken bij faxen Fax verzenden naar een groep Stel groepsnamen in en sla deze op, zodat u ze eenvoudig kunt gebruiken voor het verzenden van een fax aan een groep. Ingestelde groepen kunnen zowel persoons- als groepsvermeldingen bevatten. Opmerking: Voordat groepen kunnen worden gedefinieerd, moeten er eerst persoonsvermeldingen zijn ingesteld. In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld: · · · Faxgroep maken op pagina 96 Faxgroepen in het adresboek bewerken op pagina 97 Faxen naar een groep uit het adresboek op pagina 98 Faxgroep maken U kunt groepsvermeldingen voor het adresboek op twee manieren maken: · · Met CentreWare IS (Ethernet-verbinding vereist). Met de Adresboek-editor (USB-verbinding vereist). Groep maken met CentreWare IS Zo maakt u een faxgroep met CentreWare IS: 1. Selecteer vanuit de CentreWare IS-homepage van de printer het tabblad Address Book (adresboek). Selecteer Fax Groups (Faxgroepen) in de linkerkolom onder Address Book (Adresboek). Klik bij Directory Listing (Directorylijst) op de knop Add (Toevoegen) van een willekeurige groep die niet in gebruik is. Klik op Enter als u het bericht "Request Acknowledged" (Aanvraag bevestigd) ontvangt. Klik op de koppeling Edit (Bewerken) bij de groep die u hebt aangemaakt. Kruis het selectievakje aan van de personen die u in de groep wilt opnemen. Opmerking: Gebruik Additional Entries (Verdere vermeldingen), onderin de kolom Group Members (groepsleden) om extra vermeldingen uit het faxadresboek weer te geven. Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan) als u klaar bent met het selecteren van groepsleden. Het adresboek wordt op de printer opgeslagen met de nieuwe groep. Phaser® 6128MFP multifunctionele printer 96 Adresboek gebruiken bij faxen Groep maken met de Adresboek-editor Zo maakt u een faxgroep met de Adresboek-editor: 1. Windows: selecteer in het menu Start de optie Programma's > Xerox > Phaser 6128MFP > Adresboek-bewerker en klik vervolgens op OK. Macintosh: open de map Programma's, selecteer Xerox/Phaser6128MFP/Adresboekbewerker en klik vervolgens op OK. Klik in het linkerdeelvenster met de rechtermuisknop op het pictogram Fax en selecteer Nieuw en Nieuwe groep. De Adresboek-editor wijst automatisch een groep-ID toe aan de eerste nog niet gereserveerde plek voor een vermelding. Als u de groep-ID handmatig wilt opgeven, klikt u op Een adresnummer opgeven en typt u een waarde tussen 1 en 200. Selecteer groepsleden uit de lijst aan de linkerkant van het scherm en klik op Toevoegen om deze aan de groep toe te voegen. [. . . ] DTMF-toonkeuze is de voorkeursmethode voor kiezen, aangezien deze methode sneller is dan pulskeuze en algemeen beschikbaar is in bijna alle telefooncentrales in Nieuw-Zeeland. Waarschuwing: tijdens een stroomstoring kunnen geen '111' of andere gesprekken met dit apparaat worden gevoerd. Mogelijk kunnen met dit apparaat gesprekken niet worden doorverbonden met een ander apparaat dat op dezelfde lijn is aangesloten. Phaser® 6128MFP multifunctionele printer 177 Bepalingen omtrent faxen 7. Sommige parameters die vereist zijn om aan de Telepermit van Telecom te voldoen, zijn afhankelijk van de apparatuur (PC) die aan dit apparaat is gekoppeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 6128MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 6128MFP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag