Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6125

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6125. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 6125 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6125 te teleladen.


XEROX PHASER 6125 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1787 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 6125 QUICK USE GUIDE (750 ko)
   XEROX PHASER 6125 INSTALL THE FUSER (460 ko)
   XEROX PHASER 6125 INSTRUCTION SHEET (219 ko)
   XEROX PHASER 6125 REPACK THE PRINTER (381 ko)
   XEROX PHASER 6125 INSTRUCTION POSTER (530 ko)
   XEROX PHASER 6125 INSTALL THE PRINTER (1264 ko)
   XEROX PHASER 6125 REPLACE THE IMAGING UNIT (467 ko)
   XEROX PHASER 6125 INSTALL THE TONER CARTRIDGE (235 ko)
   XEROX PHASER 6125 (1803 ko)
   XEROX PHASER 6125 QUICK USE GUIDE (657 ko)
   XEROX PHASER 6125 INSTALL THE FUSER (460 ko)
   XEROX PHASER 6125 INSTRUCTION SHEET (219 ko)
   XEROX PHASER 6125 REPACK THE PRINTER (381 ko)
   XEROX PHASER 6125 INSTRUCTION POSTER (530 ko)
   XEROX PHASER 6125 INSTALL THE PRINTER (1264 ko)
   XEROX PHASER 6125 REPLACE THE IMAGING UNIT (467 ko)
   XEROX PHASER 6125 INSTALL THE TONER CARTRIDGE (235 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 6125

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Phaser® 6125 color laser printer User Guide Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www. xerox. com/support Publicatierechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag op generlei wijze worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. XEROX®, CentreWare®, Phaser® en Walk-Up® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. [. . . ] Klik op OK. Phaser® 6125-kleurenlaserprinter 4-25 Afdrukken op speciale media Afdrukken op glanspapier U kunt glanspapier in alle laden plaatsen. Als u papier, transparanten of andere speciale media wilt bestellen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar www. xerox. com/office/6125supplies. Richtlijnen Open verzegelde pakken glanspapier pas wanneer u de inhoud in de printer wilt plaatsen. Laat het glanspapier in de oorspronkelijke verpakking en haal een pak pas uit de doos wanneer u het wilt gebruiken. Verwijder al het overige papier uit de lade voordat u glanspapier plaatst. Laat het glanspapier niet in de lade zitten als u klaar bent met afdrukken. Plaats ongebruikt glanspapier terug in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed. Als glanspapier erg lang is opgeslagen onder extreme omstandigheden, kan het gaan omkrullen en vastlopen in de printer. Afdrukken op glanspapier vanuit de papierlade 1. Open de papierlade voorzichtig en schuif de papiergeleiders open. 6125-080 Phaser® 6125-kleurenlaserprinter 4-26 Afdrukken op speciale media 2. Waaier het glanspapier uit om vellen die aan elkaar geplakt zitten, los te maken. 6125-014 Phaser® 6125-kleurenlaserprinter 4-27 Afdrukken op speciale media 4. Plaats het glanspapier in de papierlade en pas de positie van de papiergeleiders aan het formaat van het papier aan. Plaats de enveloppen met de zijde waarop moet worden afgedrukt naar boven. Selecteer in het printerstuurprogramma Glanspapier als papiertype of Lade als papierbron. Afdrukken op glanspapier vanuit de handmatige invoerlade 1. Verschuif de breedtegeleiders van de handmatige invoerlade zo dat deze het papier net aanraken. 6125-020 Phaser® 6125-kleurenlaserprinter 4-28 Afdrukken op speciale media 2. Plaats de te bedrukken zijde omlaag, waarbij de bovenkant van het vel naar de voorzijde van de printer wijst. 6125-079 4. Indien nodig, schuift u de papiergeleiders naar binnen tot ze het papier aanraken. Phaser® 6125-kleurenlaserprinter 4-29 Afdrukken op speciale media Afdrukken op glanspapier Via het bedieningspaneel Afdrukken op glanspapier via het bedieningspaneel: 1. Selecteer Glanspapier en druk op OK. Via het stuurprogramma Afdrukken op glanspapier via het printerstuurprogramma: 1. Selecteer deze printer als de printer die u gaat gebruiken en klik op Eigenschappen. Selecteer bij Papierformaat het formaat van het oorspronkelijke document. Klik op OK. Phaser® 6125-kleurenlaserprinter 4-30 Afdrukken op papier met aangepast formaat Afdrukken op papier met aangepast formaat In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u op papier van aangepast formaat, bijvoorbeeld op lang papier, kunt afdrukken met gebruik van het printerstuurprogramma. U plaatst papier van aangepast formaat op dezelfde manier als papier van standaardformaat. Zie ook: Papier in de handmatige invoerlade plaatsen op pagina 4-12 Papier in de papierlade plaatsen op pagina 4-8 Papiertypen en papierformaten instellen op pagina 4-7 Aangepaste papierformaten opgeven Stel het aangepaste papierformaat in het printerstuurprogramma in voordat u gaat afdrukken. Opmerking: Als u het papierformaat zowel in het printerstuurprogramma als via het bedieningspaneel instelt, moet u ervoor zorgen dat u het formaat instelt van het papier dat u daadwerkelijk gaat gebruiken. [. . . ] Deze opdracht kan alleen worden gebruikt wanneer er een wachtwoord voor volledige toegang is ingesteld via de opdracht #Password. Voorbeeld van opdrachten 1. Het wachtwoord voor alleen-lezen is "ronly" en de printerstatus moet worden gecontroleerd: #Password ronly #Status 2. Het wachtwoord voor volledige toegang is "admin" en het e-mailadres van de ontvanger moet worden ingesteld op "service@xerox. com": #Password admin #SetMsgAddr service@xerox. com Phaser® 6125-kleurenlaserprinter 8-9 De printer beheren 3. Het wachtwoord voor volledige toegang is "admin", het e-mailadres van de ontvanger moet worden ingesteld op "service@xerox. com" en de instellingen op de lijst met netwerkinstellingen moeten worden bevestigd: #Password admin #SetMsgAddr service@xerox. com #NetworkInfo Opmerking: Voer eerst een beschrijving in voor de opdracht "#SetMsgAddr" en vervolgens voor de opdracht "#NetworkInfo". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 6125

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 6125 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag