Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6100 SNELZOEKGIDS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6100. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 6100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6100 te teleladen.


XEROX PHASER 6100 SNELZOEKGIDS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (776 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 6100 (892 ko)
   XEROX PHASER 6100 (6103 ko)
   XEROX PHASER 6100 SETUP GUIDE (892 ko)
   XEROX PHASER 6100 INSTRUCTION POSTER (9020 ko)
   XEROX PHASER 6100 QUICK REFERENCE GUIDE (781 ko)
   XEROX PHASER 6100 CUSTOMER REPLACEABLE ITEMS (9020 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 6100SNELZOEKGIDS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] XEROX®, CentreDirect®, CentreWare®, FinePointTM, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScoutTM en Walk-Up® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe Reader®, Adobe Type Manager®, ATMTM, Flash®, Macromedia®, Photoshop® en PostScript® zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple®, AppleTalk®, Bonjour®, ColorSync®, EtherTalk®, LaserWriter®, LocalTalk®, Macintosh®, Mac OS® en TrueType® zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. HP-GL®, HP-UX® en PCL® zijn handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. [. . . ] Wanneer u de documentinvoer gebruikt voor het scannen van dubbelzijdige originelen, selecteert u een dubbelzijdige optie om beide zijden van het papier te scannen. Zodoende wordt een gescand beeldbestand bestaande uit meerdere pagina's geproduceerd. Druk op de knop Dubbelzijdig op het bedieningspaneel om de selectie te wijzigen in: 1 naar 1: hiermee wordt slechts één zijde van de originelen gescand. (standaardinstelling fabriek) 2 naar 1: hiermee worden beiden zijden van de originelen gescand. Color Mode Document Type Output Quality 2 Sided Lighten Darken Reduce Enlarge 8860mfp-047 Multifunctionele Phaser® 8560MFP/8860MFP-printer 5-18 Scanopties Type document instellen U kunt het uiterlijk van de gescande uitvoer optimaliseren overeenkomstig het gegevenstype van het origineel. Druk op de knop Type document op het bedieningspaneel om de selectie te wijzigen in: Foto: hiermee optimaliseert u fotoafdrukken. Tekst: hiermee optimaliseert u zwart-witte of gekleurde tekst. Color Mode Document Type Output Quality 2 Sided Lighten Darken Reduce Enlarge 8860mfp-049 Multifunctionele Phaser® 8560MFP/8860MFP-printer 5-19 Scanopties Origineelformaat instellen Formaat van het origineel opgeven: 1. Selecteer een van de volgende opties en druk daarna op OK: Automatisch Documentglas: elk origineel wordt vooraf gescand om het formaat voor elke pagina in de scantaak te bepalen. Documentinvoer: elk origineel wordt gescand met een breedte van 8, 5 inch en met de volledige lengte van het papier dat door de documentinvoer wordt verwerkt, om het formaat voor elke pagina in de scantaak te bepalen. Elke gescande afbeelding wordt in een afzonderlijk bestand geplaatst. Automatisch (eerste pagina) Documentglas: het eerste origineel wordt vooraf gescand om het formaat voor alle pagina's in de scantaak te bepalen. Alle gescande afbeeldingen worden in één bestand geplaatst. Documentinvoer: het eerste origineel wordt gescand met een breedte van 8, 5 inch en met de volledige lengte van het papier dat door de documentinvoer wordt verwerkt, om het formaat voor alle pagina's in de scantaak te bepalen. Alle gescande afbeeldingen worden in één bestand geplaatst. Als u de afbeeldingen alleen in de opgegeven map wilt opslaan, verwijdert u het vinkje uit het selectievakje. Selecteer een van de volgende opties: Een sjabloon maken voor de geselecteerde instellingen: Voer de naam voor de nieuwe sjabloon in het veld Opgeslagen sjablooninstellingen in. Een sjabloon wijzigen en opslaan met de instellingen die u hebt geselecteerd: Selecteer een sjabloon in de vervolgkeuzelijst Opgeslagen sjablooninstellingen. Klik op de knop Opslaan om de instellingen voor de nieuwe of gewijzigde sjabloon op te slaan. Multifunctionele Phaser® 8560MFP/8860MFP-printer 5-23 Scansjablonen beheren Sjablonen verwijderen Een sjabloon verwijderen: 1. Windows: Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Xerox-scanprogramma op de taakbalk en selecteer Xerox-scanprogramma. Als het pictogram niet in de taakbalk wordt weergegeven, klikt u op Start en selecteert u achtereenvolgens Programma's, Xerox Office Printing, Scannen en Xerox-scanprogramma. Selecteer de sjabloon die u wilt verwijderen in de vervolgkeuzelijst Opgeslagen sjablooninstellingen. Bevestig dat u dit bestand wilt verwijderen wanneer u hierom wordt gevraagd. Multifunctionele Phaser® 8560MFP/8860MFP-printer 5-24 Map- en e-mailprofielen beheren Map- en e-mailprofielen beheren In dit gedeelte worden de volgende onderdelen behandeld: E-mailprofielen maken of bewerken op pagina 5-26 E-mailprofielen verwijderen op pagina 5-26 Mapprofielen maken of bewerken op pagina 5-27 Mapprofielen verwijderen op pagina 5-27 Met het Xerox-scanprogramma kunt u profielen maken, die telkens opnieuw gebruikt kunnen worden voor het verzenden van gescande afbeeldingen als e-mailbijlagen of wanneer gescande afbeeldingen naar specifieke mappen worden gekopieerd. Met een profiel hoeft niet steeds opnieuw dezelfde informatie over e-mail- of mapbestemmingen te worden ingevoerd. Multifunctionele Phaser® 8560MFP/8860MFP-printer 5-25 Map- en e-mailprofielen beheren E-mailprofielen maken of bewerken Een e-mailprofiel maken of wijzigen: 1. Windows: Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Xerox-scanprogramma op de taakbalk en selecteer Xerox-scanprogramma. Als het pictogram niet in de taakbalk wordt weergegeven, klikt u op Start en selecteert u achtereenvolgens Programma's, Xerox Office Printing, Scannen en Xerox-scanprogramma. [. . . ] De REN (belequivalentienummer) die aan elk terminalapparaat wordt toegekend, geeft een indicatie van het maximumaantal terminals dat op een telefooninterface mag worden aangesloten. De begrenzing op een interface kan bestaan uit een willekeurige combinatie apparaten. De enige voorwaarde is dat het totaal van de REN's van alle apparaten niet hoger is dan 5. De Canadese REN-waarde staat vermeld op het label van de apparatuur. Multifunctionele Phaser® 8560MFP/8860MFP-printer C-3 Europa Voorschriften radioapparatuur & telecommunicatie-terminals Dit Xerox-product is door Xerox gecertificeerd voor Europese single-terminal-aansluiting op het analoge openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN) volgens Richtlijn 1999/5/EC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 6100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 6100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag