Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6010. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 6010 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 6010 te teleladen.


XEROX PHASER 6010 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1461 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 6010 MENU'S (191 ko)
   XEROX PHASER 6010 TONERCASSETTE (679 ko)
   XEROX PHASER 6010 QUICK USE GUIDE (1165 ko)
   XEROX PHASER 6010 INSTALLATION GUIDE (2608 ko)
   XEROX PHASER 6010 INSTRUCTIES VOOR OPNIEUW INPAKKEN (825 ko)
   XEROX PHASER 6010 PRINTING MULTIPLE PAGES ON A SINGLE SHEET (291 ko)
   XEROX PHASER 6010 (1431 ko)
   XEROX PHASER 6010 MENU MAP (189 ko)
   XEROX PHASER 6010 TONER CARTRIDGE (679 ko)
   XEROX PHASER 6010 QUICK USE GUIDE (1243 ko)
   XEROX PHASER 6010 INSTALLATION GUIDE (2608 ko)
   XEROX PHASER 6010 REPACKING INSTRUCTIONS (825 ko)
   XEROX PHASER 6010 PRINTING MULTIPLE PAGES ON A SINGLE SHEET (291 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 6010

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Xerox Phaser 6000 / 6010 Color Printer Xerox Phaser 6000 / 6010 ® ® User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Svenska Guida per l'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Användarhandbok Dansk Cestina Polski Magyar Betjeningsvejledning Uzivatelská pírucka Przewodnik uytkownika Felhasználói útmutató Türkçe Kullanici Kilavuzu Nederlands Gebruikershandleiding © 2011 Xerox Corporation. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. [. . . ] Knipperend groen terwijl het energiebesparingslampje eveneens knippert, betekent dat de printer bezig is met annuleren van de huidige afdruktaak. Gereed/Gegevens · · · OK Vraagt de gebruik om op de OK knop te drukken om het afdrukken te kunnen vervolgen na een onderbreking. Druk op OK om het afdrukken te vervolgen nadat u papier heeft bijgevuld tijdens een afdrukopdracht. Druk op OK om zijde 2 van een handmatige dubbelzijdige afdruktaak af te drukken nadat het papier opnieuw is geplaatst. Phaser 6000/6010 kleurenprinter gebruikershandleiding 39 Problemen oplossen Naam Cyaan toner Pictogra m Beschrijving · · · Geeft aan dat de cyaantoner bijna op is. Knipperend betekent dat de toner op is of duidt op een tonerwaarschuwing. Dit betekent dat toner is geïnstalleerd die niet van Xerox® is. Knipperend betekent dat de toner op is of duidt op een tonerwaarschuwing. Dit betekent dat toner is geïnstalleerd die niet van Xerox® is. Knipperend betekent dat de toner op is of duidt op een tonerwaarschuwing. Dit betekent dat toner is geïnstalleerd die niet van Xerox® is. Knipperend betekent dat de toner op is of duidt op een tonerwaarschuwing. Dit betekent dat toner is geïnstalleerd die niet van Xerox® is. Knipperend betekent dat de printer bezig is met het annuleren van de huidige afdruktaak. Knipperend terwijl het gereed-lampje eveneens knippert, betekent dat de printer bezig is met annuleren van de huidige afdruktaak. Magenta toner · · · Gele toner · · · Zwarte toner · · · Energiebesparing · · · Papst. Als deze indicator knippert, is papier in de printer vastgelopen. Fout · · Geeft aan dat er een storing is opgetreden die uw aandacht vereist. Geeft aan dat een kritische fout is opgetreden in de printer die uitsluitend kan worden gecorrigeerd door de printer opnieuw te starten of door de klantenservice te bellen. 40 Phaser 6000/6010 kleurenprinter gebruikershandleiding Problemen oplossen Phaser 6000 printerfoutcodes Zodra de printer een fout ontdekt, geeft deze dat aan door het foutindicatielampje te laten branden of knipperen. Als het foutindicatielampje brandt, lichten tevens een of meerdere andere symbolen op om de fout aan te geven. Een knipperend foutsymbool geeft aan dat de opgetreden storing de printer onbruikbaar heeft gemaakt. De printer moet in een dergelijk geval opnieuw worden gestart of de klantenservice moet worden gebeld om de storing te verhelpen. Als het foutindicatielampje blijft branden of een of meer indicatielampjes branden of knipperen, heeft de printer aandacht nodig. Gebruik de indicaties en de volgende tabel om de fout te decoderen en te bepalen welke actie moet worden genomen. Als het symbool in de tabel vet is afgedrukt, betekent dit dat de indicator continu brandt. Als het symbool in de tabel kleiner met golfjes is afgedrukt, knippert de indicator. Fout/Te nemen actie Kleurentoner is bijna op (C, M, Y of K). Als de achterklep al is gesloten, zie dan Phaser 6000 vervolgfoutcodes printer op pagina 42. De printer wacht om de tweede zijde van een handmatige dubbelzijdige afdruk te kunnen afdrukken. [. . . ] Om te voldoen aan de regels van de Europese Unie, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermde interfacekabels. Een ondertekende kopie van de Declaratie van conformiteit voor dit product kan bij Xerox® worden verkregen. Phaser 6000/6010 kleurenprinter gebruikershandleiding 75 Informatie over regelgeving Andere regelgevingen RoHS-regelgeving in Turkije In overeenstemming met artikel 7 (d), certificeren wij hierbij dat: "Het product de EEE-regelgeving naleeft. " "EEE yönetmeliine uygundur. " 76 Phaser 6000/6010 kleurenprinter gebruikershandleiding Informatie over regelgeving Veiligheidsinformatiebladen Voor Veiligheidsinformatiebladen met betrekking tot uw printer, gaat u naar: · Noord-Amerika · Phaser 6000 printer: www. xerox. com/msds · Phaser 6010 printer: www. xerox. com/msds · Europese Unie · Phaser 6000 printer: www. xerox. com/environment_europe · Phaser 6010 printer: www. xerox. com/environment_europe Zie voor de telefoonnummers van Xerox Support Centers: · Phaser 6000 printer: www. xerox. com/office/worldcontacts · Phaser 6010 printer: www. xerox. com/office/worldcontacts Phaser 6000/6010 kleurenprinter gebruikershandleiding 77 Informatie over regelgeving 78 Phaser 6000/6010 kleurenprinter gebruikershandleiding Recycling en verwijdering van de printer In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld: · Alle landen op pagina 79 · Noord-Amerika op pagina 79 · Europese Unie op pagina 80 · Andere landen op pagina 79 B Alle landen Indien u verantwoordelijk bent voor het verwijderen van het Xerox®-product, houd er dan rekening mee dat het product mogelijk lood, kwik, perchloraat en andere stoffen bevat die om milieutechnische redenen alleen onder bepaalde voorwaarden mogen worden verwijderd. De aanwezigheid van deze stoffen is volledig in overeenstemming met de algemene regels die van toepassing waren op het moment dat het product op de markt werd gebracht. Neem voor informatie over het recyclen en afvoeren van apparatuur contact op met de plaatselijke autoriteiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 6010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 6010 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag