Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 5550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 5550. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 5550 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 5550 te teleladen.


XEROX PHASER 5550 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4851 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 5550 ADD MEMORY (423 ko)
   XEROX PHASER 5550 PRINTERSYMBOLEN (583 ko)
   XEROX PHASER 5550 QUICK USE GUIDE (1063 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL THE FUSER (527 ko)
   XEROX PHASER 5550 REPACK THE PRINTER (388 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALLATION GUIDE (1012 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTRUCTION POSTER (169 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL THE HARD DRIVE (850 ko)
   XEROX PHASER 5550 STATEMENT OF VOLATILITY (30 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL THE DUPLEX UNIT (300 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL THE ENVELOPE TRAY (3796 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL THE DRUM CARTRIDGE (319 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL THE TONER CARTRIDGE (190 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL THE MAINTENANCE KIT (1415 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL THE 2000SHEET FEEDER (370 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL THE 1000SHEET FEEDER (352 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL A CONFIGURATION CARD (381 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL THE TRAY 1 FEED ROLLER (278 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL THE IMAGE PROCESSOR BOARD (1924 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL THE 3500SHEET FINISHER/STACKER (1017 ko)
   XEROX PHASER 5550 (4886 ko)
   XEROX PHASER 5550 ADD MEMORY (423 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALLATION (4 ko)
   XEROX PHASER 5550 QUICK USE GUIDE (752 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL THE FUSER (527 ko)
   XEROX PHASER 5550 REPACK THE PRINTER (388 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALLATION GUIDE (1012 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTRUCTION POSTER (169 ko)
   XEROX PHASER 5550 INSTALL THE HARD DRIVE (850 ko)
   XEROX PHASER 5550 STATEMENT OF VOLATILITY (30 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 5550

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Phaser® 5550 printer User Guide Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www. xerox. com/support Copyright © 2008 Xerox Corporation. Publicatierechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag op generlei wijze worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. [. . . ] Selecteer in het printerstuurprogramma Transparant als de papiersoort of geef de lade op die u als de papierbron gebruikt. Afdrukken op transparanten vanuit lade 2-5 1. Waaier de transparanten uit om bladen die aan elkaar geplakt zitten, los te maken. 5550-170 Phaser® 5550-printer 4-37 Afdrukken op speciale media 2. Plaats de transparanten (bij voorkeur met lange zijde eerst) in lade 2, 3, 4 of 5. 5550-143 Opmerking: Plaats het papier niet boven de vullijn die in de lade wordt aangegeven. Als op het bedieningspaneel van de printer een bericht verschijnt, drukt u op de knop OK om de gemarkeerde papiersoort en het formaat te accepteren. Voer het volgende uit als u het papierformaat of de soort hebt gewijzigd: a. Selecteer in het printerstuurprogramma Transparant als de papiersoort of geef de lade op die u als de papierbron gebruikt. Phaser® 5550-printer 4-38 Afdrukken op speciale media Afdrukken op enveloppen In dit onderdeel wordt het volgende besproken: Richtlijnen voor enveloppen op pagina 4-39 Afdrukken op enveloppen vanuit lade 1 (MPT) op pagina 4-40 Afdrukken op enveloppen vanuit de optionele enveloppenlade op pagina 4-41 Richtlijnen voor enveloppen Enveloppen aanschaffen en bewaren Gebruik alleen papieren enveloppen die worden opgegeven in de tabel Ondersteund papier. Correct afdrukken op enveloppen is vooral afhankelijk van de kwaliteit en constructie van de enveloppen. U wordt aangeraden de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid constant te houden. Bewaar ongebruikte enveloppen altijd in hun oorspronkelijke verpakking om te voorkomen dat ze te droog of vochtig worden. Als dat toch gebeurt, kan dat de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden of ertoe leiden dat de enveloppen kreuken. Als enveloppen te vochtig worden, kunnen ze vóór of tijdens het afdrukken aan elkaar blijven plakken. Leg een zwaar boek op de enveloppen om eventuele luchtbelletjes uit de enveloppen te verwijderen voordat u ze in de printer plaatst. Bij het afdrukken op enveloppen kunnen deze kreuken en/of in reliëf worden bedrukt. Als dit het geval is, moet u een ander merk enveloppen gebruiken dat speciaal voor laserprinters is gemaakt. Zie Ondersteund papier en afdrukmateriaal op pagina 4-2 voor meer informatie. Het afdrukken voorbereiden Volg de onderstaande richtlijnen om kreuken te voorkomen: Druk alleen op de voorzijde van de envelop af. Voer de volgende stappen uit als u een toepassing gebruikt met een functie voor het maken van een envelopdocument: Selecteer Bedrukte zijde onder. Plaats een stapel enveloppen van maximaal 10 mm in lade 1 (MPT) en 43 mm in de optionele enveloppenlade. Als u commerciële klepenveloppen met rechte (in plaats van diagonale) naden gebruikt, moet u nagaan of de rechte naden helemaal tot in de hoek van de envelop zijn gesneden. Voorzichtig: Gebruik nooit enveloppen met vensters of metalen klemmen. Deze kunnen de printer beschadigen. Phaser® 5550-printer 4-39 Afdrukken op speciale media Afdrukken op enveloppen vanuit lade 1 (MPT) 1. Plaats de enveloppen in lade 1 (MPT): Plaats C4-enveloppen met de korte kant eerst in de lade. Plaats de envelop zo dat de flap het eerst de printer in wordt gevoerd. 5550-144 5550-145 Korte kant eerst - C4 en enkele aangepaste formaten Lange kant eerst - alle overige formaten 2. Als op het bedieningspaneel van de printer een bericht verschijnt, drukt u op OK om de gemarkeerde envelopsoort en het formaat te accepteren. [. . . ] Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiogolven en kan deze ook uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens deze instructies, kan deze schadelijke storingen veroorzaken in radioverbindingen. Het gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke storingen, in welk geval de gebruiker de storingen op eigen kosten moet verhelpen. Als de apparatuur schadelijke storing veroorzaakt in radio- en televisieontvangst (hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten), kunt u proberen de storing te verhelpen door een of een aantal van de volgende maatregelen te nemen: Richt de ontvangstinstallatie in een andere richting of verplaats deze. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 5550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 5550 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag