Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 5500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 5500. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 5500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 5500 te teleladen.


XEROX PHASER 5500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1136 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 5500 ADD MEMORY (423 ko)
   XEROX PHASER 5500 SNELZOEKGIDS (856 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE FUSER (527 ko)
   XEROX PHASER 5500 REPACK THE PRINTER (388 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTRUCTION POSTER (169 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE HARD DRIVE (850 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE DUPLEX UNIT (300 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE ENVELOPE TRAY (3796 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE DRUM CARTRIDGE (319 ko)
   XEROX PHASER 5500 CUSTOMER REPLACEABLE ITEMS (5267 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE MAINTENANCE KIT (1415 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE TONER CARTRIDGE (190 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE 2000SHEET FEEDER (370 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE 1000SHEET FEEDER (352 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL A CONFIGURATION CARD (381 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE TRAY 1 FEED ROLLER (278 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE IMAGE PROCESSOR BOARD (1924 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE 3500SHEET FINISHER/STACKER (1017 ko)
   XEROX PHASER 5500 (4186 ko)
   XEROX PHASER 5500 ADD MEMORY (423 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALLATION (99 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE FUSER (527 ko)
   XEROX PHASER 5500 REPACK THE PRINTER (388 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTRUCTION POSTER (169 ko)
   XEROX PHASER 5500 QUICK REFERENCE GUIDE (936 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE HARD DRIVE (850 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE DUPLEX UNIT (300 ko)
   XEROX PHASER 5500 FIRMWARE RELEASE NOTES (55 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE ENVELOPE TRAY (3796 ko)
   XEROX PHASER 5500 INSTALL THE DRUM CARTRIDGE (319 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 5500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · In de Installatiegids gebruikerssoftware wordt beschreven hoe u software installeert vanaf de cd met gebruikerssoftware, zodat gebruikers kunnen afdrukken met de Xerox EX7750. · In de Configuratiegids vindt u informatie over de basistaken voor de configuratie en het beheer van de Xerox EX7750 voor de ondersteunde platforms en netwerkomgevingen. In deze handleiding zijn ook richtlijnen opgenomen voor het instellen van netwerkservers om afdrukservices te bieden aan gebruikers. · In de Afdrukgids worden de afdrukfuncties van de Xerox EX7750 beschreven voor gebruikers die taken verzenden vanaf hun eigen computer. [. . . ] Wanneer u de EX7750 kalibreert, kunt u de kalibratieset selecteren die overeenkomt met de gemiddelde afdruktaken op uw locatie. Deze kalibratieset kan vervolgens worden gekoppeld aan een of meer uitvoerprofielen. Zie pagina 1-17 voor meer informatie over uitvoerprofielen. Kalibratie plannen In het algemeen moet u de EX7750 ten minste eenmaal per dag kalibreren, afhankelijk van het aantal afdruktaken. Als het erg belangrijk is dat de kleurkwaliteit constant blijft, of als de printer wordt gebruikt in een ruimte waar de temperatuur of luchtvochtigheid sterk schommelt, moet u om de paar uren kalibreren. Voor optimale prestaties moet u altijd kalibreren wanneer u merkt dat er een verandering optreedt in de afdrukkwaliteit. Als u een afdruktaak splitst in twee of meer batches die op verschillende momenten worden afgedrukt, is het belangrijk dat u voor het afdrukken van elke batch opnieuw kalibreert. De EX7750 moet ook worden gekalibreerd na een onderhoudsbeurt van de printer. 2 2-5 Kalibratie begrijpen OPMERKING: De afgedrukte uitvoer van de printer is erg gevoelig voor wijzigingen in temperatuur en luchtvochtigheid. De printer mag daarom niet dicht bij een raam, radiator of airconditioner worden geplaatst of aan direct zonlicht worden blootgesteld. Papier moet daarom worden opgeslagen in een koele, droge, stabiele omgeving en mag pas worden uitgepakt wanneer het wordt gebruikt. Druk de volgende kleurreferentiepagina's af om de afdrukkwaliteit te controleren: · Zie de Configuratiegids voor meer informatie over het afdrukken van kleurendiagrammen vanaf het bedieningspaneel. · Kleurendiagrammen van Command WorkStation/Command WorkStation LE (zie de Gids voor taakbeheer) · Bij de gebruikerssoftware geleverde kleurreferentiepagina's (zie de Installatiegids gebruikerssoftware) Al deze pagina's bevatten volledig verzadigde kleurvlakken en onverzadigde tinten cyaan, magenta, geel en zwart. Als in elk uitvoerprofiel een unieke kalibratierichtwaarde is gedefinieerd, wordt na het kiezen van een ander profiel de grafiekweergave automatisch aangepast. 2 DE 1. 2. 2-11 De EX7750 kalibreren met de ES-1000 De standaardmeetwaarden voor kalibratie herstellen De EX7750 wordt geleverd met standaard meetwaarden voor kalibratie. Hiermee kunt u aanvaarbare kleuren verkrijgen zonder kalibratie, afhankelijk van de printer die u gebruikt. Als het meetapparaat dat u gebruikt geen aanvaarbare kleuren oplevert, kunt u de standaard meetwaarden eenvoudig herstellen. STANDAARD MEETWAARDEN VOOR KALIBRATIE HERSTELLEN Klik in het hoofdvenster van Calibrator op Standaard herstellen. Klik op OK om de vooraf ingestelde standaard kalibratieset te herstellen. OPMERKING: De opdracht Standaard herstellen heeft alleen betrekking op de geselecteerde kalibratieset. De EX7750 kalibreren met de ES-1000 U kunt ColorWise Pro Tools gebruiken in combinatie met de ES-1000 spectrometer om de EX7750 te kalibreren. OPMERKING: Voordat u de EX7750 gaat kalibreren met behulp van ColorWise Pro Tools en de ES-1000, moet u de instructies op pagina A-1 volgen om de ES-1000-spectrometer in te stellen en te kalibreren. ColorWise Pro Tools gebruikt een geluidssignaal (een pieptoon) om u door de kalibratieprocedure te leiden. Als de computer waarop ColorWise Pro Tools wordt gebruikt niet over een geluidskaart en luidsprekers beschikt, moet u hem zo instellen dat hij een visueel signaal geeft wanneer ColorWise Pro Tools een pieptoon uitzendt. (Houd er rekening mee dat de EX7750 geen luidspreker heeft. ) De volgende procedure is voor Windows XP. De procedure is vrijwel identiek voor andere Windows-versies. 2 1. 1. 2-12 Kleurkalibratie WINDOWS XP CONFIGUREREN VOOR HET GENEREREN VAN EEN VISUEEL SIGNAAL VOOR EEN PIEPTOON Klik op Start. Schakel Geluidswaarschuwing gebruiken in en stel de visuele waarschuwing in op Bureaublad laten knipperen. [. . . ] (www. x-rite. com) voor informatie over ondersteunde verloopstukken (adapters). 4. Steek de kleine stekker van de adapterkabel in de zijkant van de X-Rite DTP32 en steek de wisselstroomadapter in een stopcontact. Kleine stekker Wisselstroomadapter 5. Kalibreer de EX7750 met behulp van ColorWise Pro Tools en de DTP32 (zie pagina 2-19). A A-13 1. 3. Kleurmeet instrumenten De DTP32 kalibreren Hiervoor gebruikt u de zwart-witte X-Rite AutoCal-strip die bij de densitometer wordt geleverd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 5500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 5500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag