Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 5400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 5400. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 5400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 5400 te teleladen.


XEROX PHASER 5400 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3091 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 5400 REPACK THE PRINTER (145 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTRUCTION POSTER (277 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE HARD DRIVE (393 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE DUPLEX UNIT (262 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE SHEET FEEDER (422 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE MAINTENANCE KIT (408 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE 2000SHEET FEEDER (290 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE 1000SHEET STACKER (277 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE LASER PRINT CARTRIDGE (183 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE RAM DIMM/FLASH MEMORY DIMM (360 ko)
   XEROX PHASER 5400 CENTREWARE FOR UNIX INSTALLATION INSTRUCTIONS (99 ko)
   XEROX PHASER 5400 (2497 ko)
   XEROX PHASER 5400 SETUP GUIDE (935 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALLATION (99 ko)
   XEROX PHASER 5400 REPACK THE PRINTER (145 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTRUCTION POSTER (277 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE HARD DRIVE (393 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE DUPLEX UNIT (262 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE SHEET FEEDER (422 ko)
   XEROX PHASER 5400 QUICK NETWORK INSTALL GUIDE (671 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE MAINTENANCE KIT (408 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE 2000SHEET FEEDER (290 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE 1000SHEET STACKER (277 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE LASER PRINT CARTRIDGE (183 ko)
   XEROX PHASER 5400 INSTALL THE RAM DIMM/FLASH MEMORY DIMM (360 ko)
   XEROX PHASER 5400 CENTREWARE FOR UNIX INSTALLATION INSTRUCTIONS (99 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 5400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PHASERTM 5400 LASERPRINTER Gebruikershandleiding Xerox PhaserTM 5400 Laserprinter Gebruikershandleiding 721P57740 September 2001 Copyright © 2001, Xerox Corporation. Ongepubliceerde rechten voorbehouden krachtens de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, omvat alle materialen en gegevens in elke vorm die thans als auteursrechtelijk beschermde materialen worden erkend door de wet of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot al het materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat op het scherm wordt weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, beeldelementen enzovoort. [. . . ] Als u het papiertype in een lade of het papiertype en het papierformaat in de alternatieve multifunctionele lade hebt gewijzigd, gebruikt u het bedieningspaneel om het papiertype en het papierformaat op te geven. I Taken afdrukken 2. Zie voor de A4/Letter-lade pagina 19, zie voor de A3/Ledger-lade pagina 26 of zie voor de invoerlade voor 2000 vel pagina 30. (Laden 1, 2 en 3 bevatten papierformaatsensoren, dus hoeft u voor deze laden het papierformaat niet op te geven. ) I Voor het besturingssysteem Windows 95/98/Me (PS/PCL5e): 1. Kies in de toepassing waarin u werkt, de optie Bestand en vervolgens de optie Afdrukken. Selecteer in de keuzelijst onder Media Type het gewenste type papier. 40 Xerox Phaser 5400 Laserprinter 8. Ga als volgt te werk als u een ander papiertype voor het voorblad wilt gebruiken: Kies in het dialoogvenster Papier selecteren het tabblad Eerste pagina. Kies in de toepassing waarin u werkt, de optie Bestand en vervolgens de optie Afdrukken. Kies uw tabblad: Voor Windows 2000, kies het tabblad Papier/Kwaliteit. Kies in de keuzelijst onder Media het gewenste speciale papiertype. I 5. 6. Voor Windows 2000, klik op de Advanced knop als u een ander papiertype voor het voorblad wilt gebruiken. Kies onder Documentopties de optie Ingeschakeld in de keuzelijst voor Eerste pagina wijkt af. Kies in de keuzelijst Eerste pagina Media Type het type dat u wilt gebruiken. 7. Voor Windows 2000, klik op de OK knop om de Advanced opties op te slaan. Voor het besturingssysteem Windows NT (PCL6): Opmerking PCL6 ondersteunt de optie Mediatype niet. Gebruikershandleiding 41 Enveloppen afdrukken Bij de printer: 1. Taken afdrukken Plaats de enveloppen: I I A4/Letter-lade -- zie pagina 17. Alternatieve multifunctionele lade -- zie pagina 33. 2. Zorg ervoor dat de enveloppen op de volgende manier zijn geplaatst: I I De zijde waarop moet worden afgedrukt, omhoog. De bovenkant van de envelop wordt als eerste in de printer ingevoerd. 3. Als u het papiertype in een lade of het papiertype of het formaat van de enveloppen in de alternatieve multifunctionele lade hebt gewijzigd, gebruikt u het bedieningspaneel om het papiertype en het formaat op te geven. Zie pagina 19 voor de A4/Letter-lade en pagina 35 voor de alternatieve multifunctionele lade. Voor het besturingssysteem Windows 95/98/Me (PS/PCL5e): 1. Maak een envelopdocument van het juiste formaat. I Veel toepassingen bevatten een speciale functie voor het maken van een envelopdocument. Microsoft Word bevat bijvoorbeeld de functie Enveloppen en etiketten in het menu Extra. Als de toepassing geen speciale functie voor envelopdocumenten bevat, kunt u een document maken met de volgende instellingen: I I I Papierformaat: het formaat van de envelop Afdrukstand: liggend 2. 5. Kies in de toepassing waarin u werkt, de optie Bestand en vervolgens de optie Afdrukken. Kies het tabblad Papier/Uitvoer. 42 Xerox Phaser 5400 Laserprinter 6. [. . . ] Inslikken: Verdun de maaginhoud door verscheidene glazen water of melk te drinken. Symptomen bij te lange blootstelling: Er kan een minimale irritatie van de ademhalingskanalen optreden bij blootstelling aan grote hoeveelheden niet-giftig stof. Medische aandoeningen die worden verergerd door blootstelling: Geen Aanvullende informatie: Geen Sectie 3 - Toxicologie en gezondheidsinformatie Dit materiaal is door Xerox Corporation geëvalueerd. De onderstaande gegevens met betrekking tot de toxiciteit zijn gebaseerd op de testresultaten van vergelijkbare xerografische toners. Specificaties Oraal LD50: >5 g/kg (ratten), praktisch niet-giftig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 5400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 5400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag