Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 4510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 4510. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 4510 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 4510 te teleladen.


XEROX PHASER 4510 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2783 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 4510 QUICK USE GUIDE (1243 ko)
   XEROX PHASER 4510 REPLACE SUPPLIES (2025 ko)
   XEROX PHASER 4510 INSTRUCTION POSTER (861 ko)
   XEROX PHASER 4510 INSTALLATION GUIDE (1937 ko)
   XEROX PHASER 4510 INSTALL THE PRINTER OPTIONS (1387 ko)
   XEROX PHASER 4510 (2744 ko)
   XEROX PHASER 4510 FEATURES GUIDE (798 ko)
   XEROX PHASER 4510 QUICK USE GUIDE (1041 ko)
   XEROX PHASER 4510 REPLACE SUPPLIES (2025 ko)
   XEROX PHASER 4510 INSTRUCTION POSTER (861 ko)
   XEROX PHASER 4510 INSTALLATION GUIDE (1937 ko)
   XEROX PHASER 4510 ADVANCED FEATURES GUIDE (798 ko)
   XEROX PHASER 4510 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (703 ko)
   XEROX PHASER 4510 INSTALL THE PRINTER OPTIONS (1387 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 4510

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Phaser® 4510 laser printer User Guide Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www. xerox. com/support Copyright © 2008 Xerox Corporation. Publicatierechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag op generlei wijze worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. [. . . ] Het feitelijke resultaat is afhankelijk van de afdrukstand (staand of liggend) van de afbeeldingen op de pagina, zoals u kunt zien op de volgende plaatjes. Staand Liggend Binden aan zijrand Over lange zijde spiegelen Binden aan bovenrand Over korte zijde spiegelen Binden aan zijrand Over korte zijde spiegelen Binden aan bovenrand Over lange zijde spiegelen Dubbelzijdig afdrukken selecteren Automatisch dubbelzijdig afdrukken selecteren: 1. Selecteer in het printerstuurprogramma Dubbelzijdig afdrukken, zoals aangegeven in de volgende tabel en druk vervolgens op OK. Automatisch dubbelzijdig afdrukken selecteren: Besturingssysteem Windows Vista, Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 Mac OS X versie 10. 2 en hoger Procedure 1. Selecteer een optie onder Dubbelzijdig afdrukken: Dubbelzijdig afdrukken Dubbelzijdig afdrukken, omslaan via korte kant 1. Klik op het pictogram Binden voor de zijde die u wilt binden. Zie ook: Papier in lade 1 plaatsen op pagina 3-8 Papier plaatsen in lade 2, 3 of 4 op pagina 3-12 Phaser® 4510-laserprinter 3-24 Afdrukken op speciale media Afdrukken op speciale media In dit gedeelte worden de volgende onderdelen behandeld: Afdrukken op transparanten op pagina 3-25 Afdrukken op enveloppen op pagina 3-32 Afdrukken op etiketten op pagina 3-36 Afdrukken op indexkaarten op pagina 3-41 Afdrukken op aangepast papierformaat op pagina 3-43 Aangepaste papiersoorten maken op pagina 3-46 Opmerking: De specificaties voor de betrouwbaarheid van het apparaat kunnen worden beïnvloed door verhoogd gebruik van transparanten, karton en etiketten. Daarnaast kunnen variaties in de betrouwbaarheid van het apparaat optreden, als bepaalde papiersoorten vaak worden gebruikt. Afdrukken op transparanten U kunt transparanten in alle laden plaatsen. Gebruik voor de beste resultaten uitsluitend aanbevolen Xerox-transparanten. Voorzichtig: Beschadigingen die het gevolg zijn van het gebruik van niet-toegestane papiersoorten, transparanten en andere speciale media vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomst of Total Satisfaction Guarantee (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox. De Total Satisfaction Guarantee (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Als u papier, transparanten en andere speciale media wilt bestellen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar www. xerox. com/office/4510supplies. Richtlijnen Verwijder al het papier voordat u transparanten in de lade plaatst. Pak transparanten met beide handen bij de randen vast om te voorkomen dat er vingerafdrukken en vouwen ontstaan, waardoor de afdrukkwaliteit kan verminderen. Waaier de transparanten uit voordat u ze in de papierlade plaatst. Phaser® 4510-laserprinter 3-25 Afdrukken op speciale media Afdrukken op transparanten vanuit lade 1 1. Haal lade 1 uit de printer door de lade er via de hendel uit te trekken. 4510-069 2. Waaier de transparanten uit om bladen die aan elkaar geplakt zitten, los te maken. 6360-047 Phaser® 4510-laserprinter 3-26 Afdrukken op speciale media 5. Voorzichtig: Plaats geen transparanten boven de vullijn die wordt aangegeven in de papierlade. In de volgende afbeelding geeft de onderste vullijn de maximale vullijn voor transparanten aan. 4510-080 6. Duw de papiergeleiders tegen de zijkanten van de transparanten. 4510-081 4510-082 7. Als dat niet gebeurt, worden de transparanten soms niet goed uitgelijnd. Dit kan een papierstoring veroorzaken. 4510-099 Phaser® 4510-laserprinter 3-27 Afdrukken op speciale media 8. Schuif de lade in de sleuf en duw deze helemaal naar binnen. 4510-101 9. Druk via het bedieningspaneel op de knop OK, als u het transparantformaat en de transparantsoort die nu zijn ingesteld, wilt gebruiken. [. . . ] Houd handen, haar, stropdassen en dergelijke uit de buurt van de uitvoer- en invoerrollers. Terwijl de printer bezig is met afdrukken: Verwijder nooit een papierbronlade die u via het printerstuurprogramma of het bedieningspaneel als de papierbron hebt geselecteerd. Verplaats de printer niet. Printerverbruiksartikelen Gebruik de verbruiksartikelen die specifiek voor de printer zijn ontworpen. Gebruik van ongeschikte materialen kan resulteren in slechte prestaties en gevaarlijke situaties. Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op die zijn aangegeven op, of geleverd bij de printer, opties en toebehoren. Voorzichtig: Het gebruik van niet-Xerox-verbruiksartikelen wordt afgeraden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 4510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 4510 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag