Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 3300MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 3300MFP. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 3300MFP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 3300MFP te teleladen.


XEROX PHASER 3300MFP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9909 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 3300MFP INSTALLATION (46 ko)
   XEROX PHASER 3300MFP (9787 ko)
   XEROX PHASER 3300MFP INSTALLATION (46 ko)
   XEROX PHASER 3300MFP IPV6 SUPPLEMENT (393 ko)
   XEROX PHASER 3300MFP INSTALLATION INSTRUCTIONS (43 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 3300MFP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Phaser® 3300MFP Multifunctionele Printer Phaser 3300MFP Gebruikershandleiding ® © 2008 Xerox Corporation. Alle informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Xerox Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die eventueel door toepassing van de in deze handleiding omschreven informatie zou kunnen ontstaan. · Xerox en het logo van Xerox zijn handelsmerken van Xerox Corporation. [. . . ] 4 5 Druk op Enter, Start of USB Afdrukken om het geselecteerde bestand af te drukken. Als u in stap 2 een TIFF-, BMP- of JPEG-bestand hebt geselecteerd, drukt u op de pijltoetsen om het aantal af te drukken exemplaren te selecteren of voert u het aantal in en drukt u op Enter. Na het afdrukken van het bestand wordt u gevraagd of u nog een bestand wilt afdrukken. 6 Druk op Enter wanneer Ja verschijnt voor een andere afdruktaak en herhaal de procedure vanaf stap 2. Druk in het andere geval op de pijltoetsen om Nee te selecteren en druk vervolgens op Enter. 7 Druk op Stoppen/Wissen om naar de stand-bymodus terug te keren. 6 Druk op Enter wanneer Ja verschijnt om meer pagina's te scannen. Druk in het andere geval op de pijltoetsen om Nee te selecteren en druk vervolgens op Enter. Na het scannen kunt u het USB-stick uit het apparaat verwijderen. Aangepast scannen naar USB U kunt het formaat, de grootte en de kleurenmodus van afbeeldingen instellen telkens als u ze naar een USB-stick scant. Druk op Menu totdat Scanfunctie verschijnt op de onderste regel van het display en druk vervolgens op Enter. Druk op de pijltoetsen tot de gewenste instelling verschijnt en druk vervolgens op Enter. U kunt de volgende opties instellen: · Scanformaat: bepaalt de grootte van de afbeelding. · Resolutie: voor het instellen van de resolutie van de afbeelding. · Scanindeling: voor het instellen van de bestandsindeling waarin de afbeelding moet worden opgeslagen. Wanneer u TIFF of PDF selecteert, hebt u de mogelijkheid om meerdere pagina's te scannen. 5 6 7 Druk op de pijltoetsen tot de gewenste status verschijnt en druk vervolgens op Enter. Als u klaar bent, drukt u op Stoppen/Wissen om naar de stand-bymodus terug te keren. 11. 2 <Gebruik van USB-flashgeheugen> Dubbelzijdig afdrukken Met de toets Duplex op het apparaat kunt het apparaat zo instellen dat documenten dubbelzijdig worden afdrukt. kort: drukt de pagina's zodanig af dat ze gelezen kunnen worden als een notitieblokje. lang: drukt de pagina's zodanig af dat ze gelezen kunnen worden als een boek. 2 Gegevens terugzetten 1 2 3 4 5 6 7 Steek het USB-stick met de back-upbestanden in de USB-poort. verschijnt op de onderste regel van het display en druk vervolgens op Enter. Druk op de pijltoetsen tot het gewenste gegevenstype verschijnt en druk vervolgens op Enter. Druk op de pijltoetsen tot het bestand met de gegevens die u wilt terugzetten verschijnt en druk vervolgens op Enter. Druk op Enter wanneer Ja verschijnt om het back-upbestand terug te zetten op het apparaat. Druk op Stoppen/Wissen om naar de stand-bymodus terug te keren. 3 2 5 3 5 8 1->2 Lange zijde 1->2 Korte zijde 3 Druk op Enter om uw keuze op te slaan. [. . . ] Als u ander afdrukmateriaal plaatst, selecteert u het bijbehorende papiertype. Resolution(Quality) / Resolutie(Kwaliteit) Welke resolutieopties u kunt selecteren, hangt mogelijk af van het printermodel. Hoe hoger de instelling, hoe scherper tekens en afbeeldingen worden afgedrukt. Als u een hoge instelling selecteert, kan het afdrukken van het document iets langer duren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 3300MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 3300MFP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag