Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 3200MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 3200MFP. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 3200MFP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 3200MFP te teleladen.


XEROX PHASER 3200MFP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7492 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 3200MFP INSTALLATION (46 ko)
   XEROX PHASER 3200MFP (6377 ko)
   XEROX PHASER 3200MFP INSTALLATION (46 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 3200MFP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Phaser 3200MFP Gebruikshandleiding 604E39380 © 2007 door Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop hier een beroep wordt gedaan, omvat al het materiaal in al zijn verschijningsvormen dat nu onder deze vorm van wettelijke bescherming valt, en informatie die nu of in de toekomst op deze wijze wordt beschermd, waaronder, zonder enige beperking, materiaal dat door de programmatuur wordt gegenereerd en op het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, schermweergaven, stijlen, enzovoort. Alle producten van Xerox die in deze publicatie zijn vermeld, zijn handelsmerken van Xerox Corporation. Productnamen en handelsmerken van andere bedrijven worden hierbij erkend. De informatie in dit document is juist op het moment van publicatie. [. . . ] Plaats de cd-rom met het PostScript-stuurprogramma die bij de printer is geleverd in het cd-romstation van uw computer. 4. Nadat de installatie voltooid is, klikt u op Quit. 6-48 Xerox Phaser 3200MFP 6 Afdrukken De installatie van het printerstuurprogramma ongedaan maken U moet de installatie ongedaan maken voordat u een nieuwe versie installeert of als de installatie niet is gelukt. 1. Plaats de cd-rom met het PostScript-stuurprogramma die bij de printer is geleverd in het cd-romstation van uw computer. 2. Plaats de cd-rom die met de printer werd geleverd in het cd-romstation. Dubbelklik op het cd-rompictogram op het bureaublad van uw Macintosh-computer. 4. Nadat de installatie voltooid is, klikt u op Quit. Xerox Phaser 3200MFP 6-49 6 Afdrukken De installatie van het scannerstuurprogramma ongedaan maken 1. Plaats de cd-rom die met de printer werd geleverd in het cd-romstation. Dubbelklik op het cd-rompictogram op het bureaublad van uw Macintosh-computer. 3. Als de installatie ongedaan is gemaakt, klikt u op Quit. De printer instellen De instelling van de printer verschilt afhankelijk van de kabel die u gebruikt om de printer aan te sluiten op uw computer: een netwerkkabel of een USB-kabel. Voor een Macintosh die op een netwerk is aangesloten 1. Volg de aanwijzingen onder Software voor Macintosh installeren op pagina 6-48 om het PPD-bestand en de filterbestanden op uw computer te installeren. 2. Open Print Center of Printer Setup Utility in de map Hulpprogramma's. Selecteer het tabblad AppleTalk. De naam van uw printer verschijnt in de lijst. Selecteer XRX000xxxxxxxxx in het printervak, waarbij xxxxxxxxx per apparaat verschilt. 5. Als de automatische selectiefunctie niet goed werkt, selecteert u Xerox bij Printer Model en de naam van uw printer bij Model Name. Uw apparaat verschijnt in de lijst met printers en wordt ingesteld als standaardprinter. 6-50 Xerox Phaser 3200MFP 6 Afdrukken Voor een via USB aangesloten Macintosh 1. Volg de aanwijzingen onder Software voor Macintosh installeren op pagina 6-48 om het PPD-bestand en de filterbestanden op uw computer te installeren. 2. Open Print Center of Printer Setup Utility in de map Hulpprogramma's. Als de automatische selectiefunctie niet goed werkt, selecteert u Xerox bij Printer Model en de naam van uw printer bij Model Name. Uw apparaat verschijnt in de lijst met printers en wordt ingesteld als standaardprinter. Afdrukken OPMERKING: Het is mogelijk dat het in deze gebruikshandleiding afgebeelde Macintosh-printereigenschappenvenster verschilt van het venster dat u ziet, omdat dit afhankelijk is van de gebruikte printer. Het printereigenschappenvenster bestaat echter uit vrijwel dezelfde onderdelen. OPMERKING: U kunt de naam van de printer controleren op de bijgeleverde cd-rom. Een document afdrukken Als u afdrukt met een Macintosh, moet u in elke toepassing die u gebruikt de printersoftware-instelling controleren. Volg de onderstaande stappen om af te drukken vanaf een Macintosh. 1. [. . . ] De vouwlijnen kunnen aanzienlijk verschillen, niet alleen van fabrikant tot fabrikant maar ook van envelop tot envelop binnen een doos enveloppen van dezelfde fabrikant. Of enveloppen behoorlijk worden bedrukt, is afhankelijk van de kwaliteit van de enveloppen. Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer u enveloppen kiest: · · · · · Gewicht: Het enveloppapier mag niet meer wegen dan 75 g/m2, anders kunnen papierstoringen optreden. Ontwerp: Voordat u afdrukt, moeten de enveloppen plat liggen met een krul van minder dan 6 mm en mogen ze geen lucht bevatten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 3200MFP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 3200MFP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag