Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 3125

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 3125. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 3125 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 3125 te teleladen.


XEROX PHASER 3125 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5395 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 3125 (7172 ko)
   XEROX PHASER 3125 PHASER 3124/3125 STATEMENT OF VOLATILITY (1981 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 3125

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alle informatie in deze gebruiksaanwijzing kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Xerox Corporation is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze gebruiksaanwijzing. • Phaser 3124/B, Phaser 3125/B en Phaser 3125/N zijn modelnamen van Xerox Corporation. • Centronics is een handelsmerk van Centronics Data Computer Corporation. [. . . ] • Als het probleem zich blijft voordoen, zijn er mogelijk reparaties aan de printer vereist. Openingen in tekens zijn witte plekken in tekens die volledig zwart zouden moeten zijn: • Als dit probleem optreedt bij transparanten, probeer dan een ander soort. Wegens de aard van transparanten zijn enkele onvolledige tekens normaal. Zie pagina 5. 3. Tonerverlies Gekruld of gegolfd • Plaats het papier op de juiste manier in de lade. Probeer het papier ook eens 180° te draaien in de lade. Openingen in tekens 9. 8 <Problemen oplossen> Voorwaarde Horizontale strepen Doe het volgende. . . Controleer bij horizontale zwarte strepen of vegen het volgende: • Is de tonercassette juist geplaatst?• Als het probleem zich blijft voordoen, zijn er mogelijk reparaties aan de printer vereist. Als het afgedrukte papier gekruld is of als het papier niet in de printer wordt ingevoerd: • Draai de stapel in de papierlade om. Probeer het papier ook eens 180° te draaien in de lade. Voorwaarde De berichten "Kan niet afdrukken", "Er is een printertimeout opgetreden" verschijnen. Doe het volgende. . . Als het bericht verschijnt in de stand-bymodus of nadat de afdruk is voltooid, controleert u de aansluiting en/of gaat u na of er een fout is opgetreden. NB Krullen • Raadpleeg de gebruikershandleiding van Microsoft Windows 98/Me/NT 4. 0/2000/XP(32/64 bit)/2003 die bij uw pc werd geleverd, voor meer informatie over foutmeldingen in Windows. Algemene PostScript-problemen (alleen bij de Phaser 3125/B, 3125/N) De volgende problemen hebben specifiek betrekking op de PostScripttaal, en kunnen optreden wanneer meerdere printertalen worden gebruikt. Een onbekende afbeelding verschijnt herhaaldelijk op de volgende pagina's, pagina's worden met tonervlekken of met vervuiling of licht afgedrukt. De printer is waarschijnlijk op een hoogte van 2. 500 m of meer gebruikt. De grote hoogte kan de afdrukkwaliteit beïnvloeden en kan tonervlekken en vage afbeeldingen op de achtergrond tot gevolg hebben. U kunt deze optie instellen met het hulpprogramma Printerinstellingen of op het tabblad Printer onder Eigenschappen van het printerstuurprogramma. Zie de sectie Software voor meer informatie. NB • Als u wilt dat een bericht wordt afgedrukt of op het scherm wordt weergegeven wanneer er PostScript-fouten optreden, opent u het venster Afdrukopties en klikt u op de gewenste keuze naast PostScript-fouten. Mogelijke oorzaak Mogelijk is het PostScriptstuurprogramma niet juist geïnstalleerd. • Druk een configuratiepagina af en controleer of de PostScriptversie kan worden afgedrukt. Zie de sectie Software voor meer informatie over de installatie van het PS-stuurprogramma. • Neem contact op met een medewerker van een servicecenter als het probleem zich blijft voordoen. Beperk de complexiteit van de pagina. Algemene Windows-problemen Voorwaarde Tijdens de installatie verschijnt het bericht "Bestand in gebruik". Verwijder alle software uit de groep Opstarten, en start vervolgens Windows weer op. • Controleer of de kabels juist zijn aangesloten en of de printer aan staat. • Dit bericht verschijnt ook als bidirectionele communicatie niet is ingeschakeld in het stuurprogramma. Sluit alle andere toepassingen af, start Windows opnieuw op en probeer opnieuw af te drukken. Het bericht "Fout limietcontrole" verschijnt. [. . . ] Selecteer XRX000xxxxxxxxx in het printervak, waarbij xxxxxxxxx per apparaat verschilt. Als de automatische selectiefunctie niet goed werkt, selecteert u Xerox bij Printer Model en de naam van uw printer bij Model Name. De naam van uw apparaat verschijnt in de lijst met printers en wordt ingesteld als standaardprinter. 1 2 3 Open een Macintosh-toepassing en selecteer het bestand dat u wilt afdrukken. Open het menu File en klik op Page Setup (Document Setup in sommige toepassingen). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 3125

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 3125 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag