Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 4600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 4600. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 4600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 4600 te teleladen.


XEROX PHASER 4600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5441 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 4600 IMAGING UNIT (394 ko)
   XEROX PHASER 4600 500SHEET FEEDER (695 ko)
   XEROX PHASER 4600 QUICK USE GUIDE (1871 ko)
   XEROX PHASER 4600 INSTRUCTION POSTER (1133 ko)
   XEROX PHASER 4600 INSTALLATION GUIDE (1550 ko)
   XEROX PHASER 4600 TONER INSTALLATION GUIDE (425 ko)
   XEROX PHASER 4600 MEMORY INSTALLATION GUIDE (387 ko)
   XEROX PHASER 4600 SYSTEM ADMINISTRATION GUIDE (1494 ko)
   XEROX PHASER 4600 FLAT STAND INSTALLATION GUIDE (439 ko)
   XEROX PHASER 4600 HARD DRIVE INSTALLATION GUIDE (647 ko)
   XEROX PHASER 4600 MAINTENANCE KIT INSTALLATION GUIDE (2414 ko)
   XEROX PHASER 4600 WIRELESS OPTION INSTALLATION GUIDE (588 ko)
   XEROX PHASER 4600 2000SHEET HIGH CAPACITY FEEDER GUIDE (1133 ko)
   XEROX PHASER 4600 500SHEET FINISHER INSTALLATION GUIDE (617 ko)
   XEROX PHASER 4600 400SHEET 4BIN MAILBOX INSTALLATION GUIDE (444 ko)
   XEROX PHASER 4600 (5602 ko)
   XEROX PHASER 4600 IMAGING UNIT (394 ko)
   XEROX PHASER 4600 QUICK USE GUIDE (1871 ko)
   XEROX PHASER 4600 500SHEET FEEDER (695 ko)
   XEROX PHASER 4600 INSTRUCTION POSTER (1133 ko)
   XEROX PHASER 4600 INSTALLATION GUIDE (1550 ko)
   XEROX PHASER 4600 PDL REFERENCE GUIDE (319 ko)
   XEROX PHASER 4600 TONER INSTALLATION GUIDE (425 ko)
   XEROX PHASER 4600 MEMORY INSTALLATION GUIDE (387 ko)
   XEROX PHASER 4600 SYSTEM ADMINISTRATION GUIDE (1494 ko)
   XEROX PHASER 4600 FLAT STAND INSTALLATION GUIDE (439 ko)
   XEROX PHASER 4600 HARD DRIVE INSTALLATION GUIDE (647 ko)
   XEROX PHASER 4600 DUPLEX UNIT INSTALLATION GUIDE (366 ko)
   XEROX PHASER 4600 MAINTENANCE KIT INSTALLATION GUIDE (2414 ko)
   XEROX PHASER 4600 WIRELESS OPTION INSTALLATION GUIDE (588 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 4600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Versie 1. 0 November 2010 Xerox Phaser 4600/4620 Handleiding voor de gebruiker ® ©2010 Xerox Corporation. XEROX® en XEROX en Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. In volgende edities worden wijzigingen en technische en typografische correcties opgenomen. Document Versie 1. 0: November 2010 Inhoudsopgave 1 Aan de slag Welkom . [. . . ] · Laat het speciale afdrukmateriaal niet voor een lange tijd in papierlade 1 (handmatige invoer) zitten. Er kan zich stof en vuil in de handmatige invoer ophopen, en dit kan vlekkerige afdrukken veroorzaken. · Wanneer u vlekken wilt voorkomen die door vingerafdrukken worden veroorzaakt, dient u transparanten en gecoat papier zorgvuldig te hanteren. · Wanneer u verbleken wilt voorkomen, moet u de bedrukte transparanten niet langdurig aan zonlicht blootstellen. · · · · Bewaar ongebruikt afdrukmateriaal bij temperaturen tussen 15 °C en 30 °C (59 °F en 86 °F). Zorg bij het plaatsen van papier dat de stapel niet boven de lijn 28 lb (105 g) of de maximale vullijn uitsteekt. Controleer of de kleefstof van de etiketten gedurende 0, 1 seconde een fusertemperatuur van 200 °C (392 oF) kan verdragen. Zorg ervoor dat er geen kleefstof tussen de etiketten zit. Xerox Phaser 4600/4620 Handleiding voor de gebruiker 65 Specificaties van afdrukmateriaal VOORZICHTIG: Hierdoor kunnen etiketten tijdens het afdrukken losraken, waardoor er papierstoringen kunnen optreden. Blootgestelde kleefstoffen kunnen ook schade aan de apparaatcomponenten veroorzaken. · · Voer niet twee of meer keren een vel met etiketten in het apparaat. De klevende achterkant is ontworpen voor eenmalige invoer in het apparaat. Gebruik geen etiketten die van het schutvel losgeraakt zijn of die gekreukt, gebobbeld of anderszins beschadigd zijn. Soorten afdrukmateriaal In de onderstaande tabel worden de soorten afdrukmateriaal weergegeven die in iedere lade kunnen worden gebruikt. Betekenis: O Ondersteund X Niet ondersteund Typen Ondersteunde gewichten Papierlade 1 (handmatige invoer) O O O O O O O O O O O O O O O O Papierlade 2 Papierlade 3, 4, 5 en 6 (optioneel) O O O O X O O X X O O O O O O O Grote papierlade (optioneel) O O O O X O O X X X X O O O O O Gewoon papier Geperforeerd Voorbedrukt Briefhoofdpapier Zwaar Licht Kringloop Envelop Transparanten Etiketten Karton Bankpost Archief Aangepast 1 - 7 Speciaal Ander 60 tot 120 g/m² (16 tot 32 lb) 60 t/m 120 g/m² (16 t/m 32 lb) 75 t/m 90 g/m² (20 t/m 24 lb) 60 t/m 105 g/m² (16 t/m 28 lb) 106 t/m 216 g/m² (28 t/m 58 lb) 60 t/m 70 g/m² (16 t/m 18 lb) 60 t/m 90 g/m² (16 t/m 24 lb) 75 t/m 90 g/m² (20 t/m 24 lb) 138 t/m 146 g/m² (37 t/m 39 lb) 120 t/m 150 g/m² (32 t/m 40 lb) 105 t/m 163 g/m² (28 t/m 43 lb) 60 t/m 120 g/m² (16 t/m 32 lb) 60 t/m 120 g/m² (16 t/m 32 lb) 60 t/m 216 g/m² (16 t/m 58 lb) 105 t/m 120 g/m² (28 t/m 32 lb) 60 t/m 216 g/m² (16 t/m 58 lb) O O O O X O O O O O O O O O O O 66 Xerox Phaser 4600/4620 Handleiding voor de gebruiker Specificaties van afdrukmateriaal De verschillende typen afdrukmateriaal worden weergegeven in Papierinstell. Met de optie Papiersoort kunt u de in de lade te plaatsen papiersoort instellen. lade op pagina 64 voor instructies. Xerox Phaser 4600/4620 Handleiding voor de gebruiker 67 Specificaties van afdrukmateriaal 68 Xerox Phaser 4600/4620 Handleiding voor de gebruiker CentreWare Internet Services 6 CentreWare Internet Services gebruikt de ingebouwde HTTP-server van het apparaat. Wanneer het IP-adres van het apparaat als URL (Universal Resource Locator) in de browser wordt ingevoerd, krijgt u rechtstreeks toegang tot het apparaat via het internet of een intranet. In dit hoofdstuk vindt u de volgende onderwerpen: · CentreWare Internet Services gebruiken op pagina 70 · Status op pagina 71 · Opdrachten op pagina 75 · Afdrukken op pagina 77 · Eigenschappen op pagina 78 · Ondersteuning op pagina 79 Xerox Phaser 4600/4620 Handleiding voor de gebruiker 69 CentreWare Internet Services gebruiken CentreWare Internet Services gebruiken Voordat verbinding wordt gemaakt met CentreWare Internet Services, moet het apparaat eerst fysiek op het netwerk worden aangesloten en moeten TCP/IP en HTTP zijn ingeschakeld. Tevens is een operationeel werkstation met toegang tot TCP/IP Internet of Intranet vereist. Als het IPadres bijvoorbeeld 192. 168. 100. 100 is, typt u het volgende in het URL-veld: http://192. 168. 100. 100 3. De opties van CentreWare Internet Services voor uw apparaat worden weergegeven. Opmerking Druk de configuratiepagina af als u het IP-adres van uw apparaat wilt opzoeken. Raadpleeg Configuratiepagina op pagina 83 voor instructies. 70 Xerox Phaser 4600/4620 Handleiding voor de gebruiker Status Status Op de statuspagina wordt informatie over uw apparaat weergegeven en vindt u de opties voor toegang tot CentreWare Internet Services. Algemeen De naam van het apparaat, de adresgegevens en de statusinformatie worden weergegeven. [. . . ] Als u zelf zorg draagt voor de verwijdering van uw Xerox-apparaat, houd er dan rekening mee dat het apparaat lamp(en) bevat met kwik en mogelijk lood, perchloraat en andere materialen die wellicht moeten worden verwijderd conform specifieke milieuvoorschriften. De aanwezigheid van deze materialen is volledig in overeenstemming met de wereldwijde regelgeving die van kracht was op het moment dat het apparaat op de markt kwam. Voor informatie over recycling en afvalverwerking neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten. In de VS kunt u de website van Electronic Industries Alliance raadplegen: http://www. eiae. org/. 144 Xerox Phaser 4600/4620 Handleiding voor de gebruiker Recycling en verwijdering van het product Europese Unie Richtlijn AEEA 2002/96/EC Recycling en verwijdering van het product (EU professionele/zakelijke omgeving) Als dit symbool op uw apparatuur staat, betekent dit dat u uw afgedankte apparatuur conform goedgekeurde nationale voorschriften moet verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 4600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 4600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag