Gebruiksaanwijzing XEROX FAXCENTRE 2121

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX FAXCENTRE 2121. Wij hopen dat dit XEROX FAXCENTRE 2121 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX FAXCENTRE 2121 te teleladen.


XEROX FAXCENTRE 2121 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2542 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX FAXCENTRE 2121 STATEMENT OF VOLATILITY (15 ko)
   XEROX FAXCENTRE 2121 (2310 ko)
   XEROX FAXCENTRE 2121 INSTALLATION (6209 ko)
   XEROX FAXCENTRE 2121 NETWORK GUIDE (7283 ko)
   XEROX FAXCENTRE 2121 QUICK REFERENCE GUIDE (819 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX FAXCENTRE 2121

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FaxCentre 2121 Gebruiksaanwijzing GEFELICITEERD Gefeliciteerd met de aankoop van een communicatieterminal van de nieuwste generatie van het merk XEROX. Met dit multifunctionele apparaat kunt u niet alleen kunt faxen, afdrukken, kopiëren en scannen maar ook communiceren via Internet. In deze gebruiksaanwijzing wordt het volgende model beschreven: Model Apparatuur · Kleurenscanner. FAXCENTRE 2121 · Modem-fax 33. 6 kbps fax en 56 kbp. · LAN 10/100 Base T. Het apparaat is tegelijkertijd krachtig, gebruikersvriendelijk en eenvoudig in het gebruik, dankzij zijn navigator, zijn mogelijkheden voor multitasking en zijn direct toegankelijke lijst van contactpersonen. [. . . ] Het "Lijn"-symbool knippert tijdens de belprocedure en blijft aan zolang de twee faxen met elkaar communiceren. Na het zenden wordt het beginscherm weer getoond. Later verzenden Hiermee kunt u het document op een later tijdstip verzenden. Om uitgesteld verzenden te programneren moet u het nummer van de geadresseerde opgeven, de verzendtijd, het type documentinvoer en het aantal pagina's. U kunt een document als volgt later verzenden: Plaats het document (zie sectie Documenten plaatsen, pagina 5-1) Selecteer M 31 OK - FAX / ZENDEN. Voer het nummer in van de contactpersoon aan wie u op een geprogrammeerd tijdstip een fax wilt sturen of selecteer de gewenste kiesmodus (zie sectie Telefoonnummer kiezen, pagina 5-2) en druk op OK. Voer naast de actuele tijd de gewenste verzendtijd in en bevestig met OK. Selecteer het invoertype, INVOER of GEHEUGEN en bevestig uw keuze met OK (zie sectie Documenteninvoer, pagina 3-5). 5-4 Bediening U kunt het aantal te verzenden pagina's invoeren en bevestigen met OK. Druk ter bevestiging van de uitgestelde verzending op . Nu wordt het document opgeslagen en op het ingestelde tijdstip verzonden. Met deze functie kunt u via de luidspreker horen hoe de verbinding tot stand wordt gebracht tijdens het verzenden van faxberichten. Met deze functie kunt u bijvoorbeeld: · horen of de fax van de ontvanger bezet is en in dat geval het moment waarop de lijn weer vrij is kiezen om het verzenden van het document te starten, · de voortgang van de communicatie volgen als u niet zeker weet of het nummer klopt, etc. Voor handmatige selectie: Plaats het document in de documentinvoer van de fax. Druk op . of . Stel het geluidsniveau eventueel in met de navigatietoetsen Voer het faxnummer in als dat nog niet gedaan is (of zie sectie Toets nummerherhaling gebruiken, pagina 5-3 om de laatste contactpersoon terug te bellen). Zodra u de toon van de ontvangende fax hoort, is de lijn vrij en kunt u het verzenden starten. Druk op om het verzenden van het document te starten. Doorsturen Met deze functie kunt u ontvangen faxen doorsturen naar een contactpersoon in het telefoonboek. Om deze functie te gebruiken, moet u de volgende twee handelingen uitvoeren: stel het adres in van de fax waarnaar u het document wilt doorsturen in en activeer het doorsturen. Doorsturen activeren M 3911 OK - FAX / FAX ZENDEN / DOORSTUREN / ACTIVEREN Selecteer met de navigatietoetsen Druk ter bevestiging op de toets OK. Opmerking: Als u de functie ZONDER selecteert, worden de menu's 3912 en 3913 niet meegenomen in de uitdraai van het functieoverzicht. en de optie >>3911 MET. 5-5 Veiligheid Onderhoud Bediening Telefoonboek Als uw fax is ingesteld op het afdrukken van een verzendrapport (zie sectie Basisinstellingen, pagina 3-2), wordt de verkleinde weergave van de eerste pagina van het document niet afgedrukt en krijgt u de melding dat de communicatie handmatig plaatsvindt. Uw machine instellen Verkorte handleiding Installatie Verzenden met automatisch herhalen Inhoud Bediening Contactpersoon voor doorsturen instellen M 3912 OK - FAX / FAX ZENDEN / DOORSTUREN / BESTEMMING Selecteer met de navigatietoetsen en de contactpersoon uit het telefoonboek (als het telefoonboek leeg is, staat er op het display TELEFOONBOEK LEEG). U kunt het telefoonnummer van de contactpersoon handmatig invoeren of de naam en het bijbehorende nummer in het telefoonboek opslaan (zie sectie Een contactpersoon toevoegen, pagina 4-2). Opmerking: U kunt een fax versturen naar het e-mailadres van de contactpersoon die is opgeslagen in uw telefoonboek als de fax niet beschikbaar is. Het faxbericht wordt dan verstuurd als bijlage in het vooraf bepaalde bestandsformaat (zie p. 3-10 voor het instellen van het bestandsformaat van bijlagen). M 3913 OK - FAX / FAX ZENDEN / DOORSTUREN / KOPIE Selecteer met de navigatietoetsen en , de optie KOPIËREN (lokale afdruk van de informatie die is verzonden naar uw systeem) MET of ZONDER. Druk ter bevestiging op de toets OK. Let op - Een e-mail kan alleen worden doorgestuurd naar een e-mailadres: De configuratie van het vaste telefoonnet staat het doorsturen van e-mail naar faxapparaten niet toe. Tx zenden Met deze functie kunt u de machine zo instellen dat alle (per fax of naar een e-mailadres) verzonden documenten eveneens naar een andere contactpersoon worden verstuurd. De gewenste geadresseerde wordt geselecteerd in het telefoonboek van uw apparaat. M 3921 OK - FAX / FAX ZENDEN / TX ZENDEN / ACTIVEREN Kies met de navigatortoetsen Opmerking: en MET of ZONDER en bevestig met OK. Als u ZONDER kiest, wordt het menu 3922 niet getoond. M 3922 OK - FAX / FAX ZENDEN / TX ZENDEN / BESTEMMING Kies de geadresseerde in het telefoonboek en bevestig met OK. Voortaan wordt van elk verzonden document een kopie gestuurd naar de geselecteerde contactpersoon. De wijze waarop een kopie naar de geadresseerde wordt gezonden, wordt bepaald door het type nummer in het telefoonboek: · Als het verkorte nummer een telefoonnummer of een gecombineerd nummer (telefoon + e-mail, of telefoon + FTP) is, wordt de kopie per fax verzonden naar het telefoonnummer van de geadresseerde. [. . . ] 1 januari 1996 : Instructie 89/336/EEC van de commissie betreffende de aansluiting van de wetgeving van de lidstaten aangaande elektromagnetische compatibiliteit. 9 maart 1999 : Instructie 99/5/EEC van de commissie betreffende radio-elektrische installaties en communicatie terminals en de wederzijdse erkenning van de conformiteit. Een volledige conformiteitsverklaring, waarin de van toepassing zijnde instructies en de betreffende normen, kunt u via uw verkoper verkrijgen. LET OP Om dit apparaat te laten werken in de nabijheid van een wetenschappelijke industriële of medische installatie, dient de externe straling van deze installatie beperkt te zijn of dienen speciale maatregelen te zijn genomen ter beperking van deze straling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX FAXCENTRE 2121

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX FAXCENTRE 2121 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag