Gebruiksaanwijzing XEROX DOCUTECH 155 DRIVER GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX DOCUTECH 155. Wij hopen dat dit XEROX DOCUTECH 155 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX DOCUTECH 155 te teleladen.


XEROX DOCUTECH 155 DRIVER GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1177 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX DOCUTECH 155 MACINTOSH PRINT DOCUMENTATION (630 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 CENTREWARE PRINTER GUIDE FOR MAC (796 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 (4849 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 GETTING STARTED (168 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 PRINTER DRIVER GUIDE (382 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 INSTALLATION PLANNING GUIDE (596 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 WINDOWS PRINT DOCUMENTATION (890 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 OPERATOR QUICK REFERENCE CARD (157 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 MACINTOSH PRINT DOCUMENTATION (630 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 INSTALLATION PREPARATION DOCUMENT (91 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 FREEFLOW PRINT SERVER SYSTEM GUIDE (876 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 FREEFLOW PRINT SERVER SECURITY GUIDE (252 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 DISK OVERWRITE INSTALLATION AND USAGE (68 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 USING LCDS PRINT DESCRIPTION LANGUAGE (8132 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 FREEFLOW REMOTE PRINT SERVER GETTING STARTED (44 ko)
   XEROX DOCUTECH 155 GETTING READY FOR THE FREEFLOW PRINT SERVER INSTALLATION (154 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX DOCUTECH 155DRIVER GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] XEROX®, CentreWare® en de productnamen en -nummers in deze handleiding zijn handelsmerken van XEROX CORPORATION. Andere productnamen en afbeeldingen in deze handleiding kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven; deze worden hierbij erkend. CentreWare is software waarmee u vanaf uw bureau al uw Xerox-systemen kunt bedienen. Met CentreWare heeft u vanaf een willekeurig aangesloten bureau-pc volledige toegang tot ieder Xeroxsysteem en kunt u vanaf uw pc alle Xerox-systemen bekijken en bedienen. [. . . ] Indien u de apparaat- en documentinstellingen wilt standaardiseren voor de Windows NT / 2000 / XP / Server 2003-printerdrivers, Standaarddriverinstellingen vooraf configureren op pagina 2-15 raadplegen voor de installatie. Wanneer de prompt verschijnt, een selectie maken om de printerdriver te installeren. Wanneer de prompt verschijnt, een selectie maken om de printerdriver te installeren. De juiste bestanden voor het geselecteerde Xerox-systeem worden automatisch gedownload naar het clientwerkstation. U kunt dan de wizard Printer toevoegen van Microsoft gebruiken om drivers te installeren op Windows clients en de clients aan de wachtrijen te koppelen. Voor het meest effectieve gebruik van de printerdrivers van CentreWare dient u de drivers zodanig te configureren dat deze de beschikbare opties op uw Xerox-systeem weergeven. U kunt de drivers op een van de volgende manieren configureren: Standaard apparaat- en documentinstellingen vooraf in de driver configureren alvorens deze voor installatie te distribueren. U kunt de standaardinstellingen voor uw Windows-printerdriver standaardiseren alvorens deze beschikbaar te maken voor installatie op afzonderlijke werkstations. Er zijn twee categorieën met driverinstellingen die u vooraf kunt configureren: Apparaatinstellingen--verwijst naar installeerbare opties zoals een grote papierlade of een afwerkeenheid, accountadministatie-opties, etc. Documentinstellingen--verwijst naar documentopties, zoals een voorblad, richting portret- of landschap, PostScript-opties, etc. Het preconfiguratieproces omvat het kopiëren van de printerdriverbestanden van de CD CentreWare printerdrivers naar een serverinstallatiedirectory, het installeren van een driver op een werkstation, het selecteren van standaardapparaat- en documentinstellingen die u wilt vaststellen, het opslaan in de driver van deze instellingen en het kopiëren en configureren van het configuratiebestand naar de installatiedirectory op de server om de vorige standaardwaarden te overschrijven. oPMERKING: Dit proces kan zowel in Windows als niet-Windows netwerkomgevingen worden uitgevoerd (zoals NetWare). Om de gevolgen voor de server of mogelijke 'down-time' te minimaliseren, configureert u eerst een individueel werkstation vooraf. Na het voltooien van het preconfiguratieproces op het werkstation kopieert u de bestanden naar de server voor distributie. Bladeren selecteren en naar de printerdriverbestanden voor uw Xerox-systeem gaan. Voor meer informatie over de driverbestanden, CentreWare-printerdrivers verkrijgen op pagina 1-3 raadplegen. De printerdriverbestanden voor uw Xerox-systeem naar de directory voor de driverinstallatie op de server kopiëren. de printerdriverbestanden voor uw Xerox-systeem op uw werkstation installeren. OPMERKING: Voor meer informatie over het installeren van de printerdriver met het Xeroxprinterdriverinstallatieprogramma, zie Directe installatie op pagina 2-4 of de wizard Printer toevoegen van Microsoft gebruiken. Het tabblad Configuratie selecteren en de instellingen kiezen die u wilt gebruiken als standaardinstellingen. Het tabblad Apparaatinstellingen selecteren en de instellingen kiezen die u wilt gebruiken als standaardinstellingen. 13 Indien u de standaarddocumentinstellingen wilt wijzigen, doorgaan met de volgende stappen. [. . . ] Deze versie van Word wijzigt automatisch elk keuzepapierformaat dat in de CentreWare-printerdriver wordt gedefinieerd in het meest daarop lijkende standaardpapierformaat. 0 kan sommige printerdriverinstellingen negeren wanneer de driver wordt geopend vanuit Word en een bestand wordt afgedrukt onmiddellijk nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd. Indien dit gebeurt, kan het nodig zijn het dialoogvenster Afdrukken te sluiten en opnieuw te openen in Word (Bestand > Afdrukken). De optie PCL-rastermode gebruiken om de volgende typen documenten af te drukken met de PCL5eprinterdriver: Webpagina's met animaties. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX DOCUTECH 155

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX DOCUTECH 155 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag