Gebruiksaanwijzing XEROX DOCUPRINT 4050 PRINT SERVICES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX DOCUPRINT 4050. Wij hopen dat dit XEROX DOCUPRINT 4050 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX DOCUPRINT 4050 te teleladen.


XEROX DOCUPRINT 4050 PRINT SERVICES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (705 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX DOCUPRINT 4050 BRIEF VOOR DE KLANT (196 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 INSTALL README FIRST (35 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 XPPS INSTALLATION GUIDE (735 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 GUIDE TO JOB TICKET FEATURES (597 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 AFDRUKKEN MET PRODUCTION PRINT SERVICES (1312 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 GUIDE TO PRINTING USING PRODUCTION PRINT SERVICES (1339 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 (542 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 MESSAGE GUIDE (691 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 COMMAND REFERENCE (558 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 PRODUCT REFERENCE (398 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 INSTALLATION GUIDE (1436 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 TAPE FORMATS MANUAL (448 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 QUICK REFERENCE CARD (31 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 INSTALL README FIRST (35 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 37CUSTOMERLETTER.PDF (200 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 FORMS CREATION GUIDE (319 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 TROUBLESHOOTING GUIDE V8 (861 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 SYSTEM ADMINISTRATION GUIDE (303 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 INSTALLATION PLANNING GUIDE (250 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 /4090 IPS MASTER INDEX V7.1 (78 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 GUIDE TO JOB TICKET FEATURES (78 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 DOCUPRINT IPS GLOSSARY V7.1 (67 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 GUIDE TO MANAGING PRINT JOBS V8 (1778 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 DOCUPRINT IPS MESSAGES GUIDE V7.1 (372 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 DOCUPRINT IPS SOLUTIONS GUIDE V7.1 (2905 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 SOLUTIONS GUIDE FOR IPDS PRINTING V8 (1884 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 DECOMPOSITION SERVICE & TOOLS GUIDE V8 (671 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 PRINTING DESCRIPTION LANGUAGE REFERENCE (657 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 SUBMITTING YOUR JOBS USING WINDOWS NT 4.0 (16 ko)
   XEROX DOCUPRINT 4050 GUIDE TO PERFORMING ROUTINE MAINTENANCE V8 (778 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX DOCUPRINT 4050PRINT SERVICES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Xerox Production Print Services Installatiehandleiding 708P87613 Versie 3. 75x Februari 2004 Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road Bldg. 845-17S Webster, NY 14580 VS Vertaald door: The Document Company Xerox Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HE Verenigd Koninkrijk © 2004 Copyright Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. [. . . ] [Afdrukken] selecteren in het menu Bestand in de applicatie waarmee het document is gemaakt. Wanneer de applicatie geopend is, maar het document nog niet, selecteert u [Afdrukinstellingen] in het menu Bestand van de applicatie. In het venster Afdrukinstellingen de gewenste printer selecteren uit het printermenu. In het onderste gedeelte van het venster [Grootte van aangepaste pagina (PostScript)] selecteren. Installatiehandleiding 4-17 Installatie en configuratie voor Windows 7. In het bovenste gedeelte van het venster [Xeroxdocumentinstellingen] selecteren. In het venster Grootte aangepaste pagina (PostScript) de eigenschappen van het keuzepapier naar wens instellen. De beschikbare instellingen zijn onder andere: · · · · · Breedte en hoogte Maateenheid Papierinvoerrichting (met korte kant of lange kant) Type (losse vellen of rolinvoer) Verschuiving ten opzichte van de invoerrichting (parallel of haaks) 9. Indien u een of meer van de andere instellingen die u heeft doorgevoerd wilt wijzigen, [Keuzepapierformaat bewerken] selecteren om het venster opnieuw te openen. [OK] selecteren in elk venster totdat u terug bent bij het dialoogvenster Afdrukken. In het dialoogvenster Afdrukken [Afdrukken] selecteren om het afdrukken te starten. Aangepaste Xerox-PostScript- en -PCL-drivers voor Windows 2000 installeren Xerox-opdrachtkaarten en alle andere toepassingen van de ondersteunde Xerox-printers worden door de Xerox aangepaste PostScript-printerdrivers volledig ondersteund. In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het installeren van de aangepaste printerdrivers voor Windows 2000 van Xerox. De cd-rom met de software Xerox Production Print Services (XPPS) versie 3. 75x in het cd-rom-station van uw pc plaatsen. In het scherm waarin u een taal kunt kiezen, de taal kiezen waarin u de schermen en het installatiescript van XPPS wilt zien weergegeven. In het hoofdmenu [Xerox Production Print Services installeren] selecteren. 4-18 Installatiehandleiding Installatie en configuratie voor Windows OPMERKING: Het installatieprogramma detecteert automatisch welke versie van Windows beschikbaar is. In het volgende venster vindt u de locatie van de printerinformatie die nodig is voor het installeren van de drivers. De instructies op het scherm lezen en de map met de drivers op de XPPS-cd noteren; vervolgens [Installatie vervolgen] selecteren. Indien u een upgrade van de drivers uitvoert, een poort selecteren, en indien u een nieuwe driver installeert, een poort toevoegen. Indien u een poort toevoegt, deze poort op een voor uw netwerkomgeving juiste manier configureren. Indien u een andere taal heeft geselecteerd in het taalselectiescherm, verschijnt op deze plaats een andere naam die overeenkomt met de taal die u heeft gekozen. Er wordt een lijst met ondersteunde printers weergegeven op uw scherm. Het printertype dat u aan het installeren bent selecteren en vervolgens [Volgende] selecteren. Indien het systeem hierom vraagt, [Bestaand stuurprogramma vervangen] en [Volgende] selecteren. [. . . ] In het venster XDS-printerregistratie staan in de lijst [Geregistreerde printers] de hostadressen van alle printers die al in dit bestand zijn opgenomen. Printers toevoegen aan de lijst Geregistreerde printers met het hulpprogramma Printerregistratie Indien u documenten wilt afdrukken met XDS Plus, dient u het hulpprogramma XDS-printerregistratie te gebruiken om de IPP-adressen van de aangesloten printer toe te voegen aan de lijst met geregistreerde printers. OPMERKING: XDS Plus ondersteunt veel printertypes, waaronder LPR-printermodellen. ASCII-kenmerken worden naar deze LPR-printers verzonden en kunnen worden ingesteld met behulp van het hulpprogramma Printerregistratie. Voorbeeld: http://server. xerox. com:631/servlet/IPPServlet. IppPrinter/ default De volgende handelingen uitvoeren om de IPP-adressen van de aangesloten printers toe te voegen aan het printerlocatiebestand. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX DOCUPRINT 4050

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX DOCUPRINT 4050 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag