Gebruiksaanwijzing XEROX DOCUMENT CENTRE 490 ST CENTREWARE 5.3 PRINT DOCUMENTATION, WINDOWS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX DOCUMENT CENTRE 490 ST. Wij hopen dat dit XEROX DOCUMENT CENTRE 490 ST handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX DOCUMENT CENTRE 490 ST te teleladen.


XEROX DOCUMENT CENTRE 490 ST CENTREWARE 5.3 PRINT DOCUMENTATION, WINDOWS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (754 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX DOCUMENT CENTRE 490 ST (808 ko)
   XEROX DOCUMENT CENTRE 490 ST REFERENCE GUIDE (3364 ko)
   XEROX DOCUMENT CENTRE 490 ST AUDITRON DOCUMENTATION (203 ko)
   XEROX DOCUMENT CENTRE 490 ST SYSTEM ADMINISTRATION GUIDE (2561 ko)
   XEROX DOCUMENT CENTRE 490 ST CENTREWARE 5.3 PRINT DOCUMENTATION, WINDOWS (786 ko)
   XEROX DOCUMENT CENTRE 490 ST CENTREWARE 5.3 SP1 PRINT DOCUMENTATION, WINDOWS (788 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX DOCUMENT CENTRE 490 STCENTREWARE 5.3 PRINT DOCUMENTATION, WINDOWS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U kunt de printerdrivers en PPD's ook downloaden door te klikken op Support & Drivers. Voor extra hulp kunt u het Xerox Welcome Centre bellen om met een technisch productmedewerker te spreken. In onderstaande ruimte kunt u het serienummer van uw Xerox-systeem noteren, zodat u dit bij de hand hebt wanneer u belt. De telefoonnummers van de Xerox Welcome Centres staan in de volgende tabel. [. . . ] De printerdriverbestanden worden naar de volgende mappen gekopieerd: /Library/Printers/Xerox/filter /Library/Printers/Xerox/PDEs /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<taal>. Na de installatie is de printerdriver beschikbaar voor configuratie met het hulpprogramma Printer instellen voor de Macintosh. Het verwijderen van OS X printerdrivers gebeurt door een printer en de plug-in-bestanden handmatig van het werkstation te verwijderen. Verwijder steeds de oude Xerox-systemen en plug-ins alvorens nieuwe/bijgewerkte versies te installeren. Het Xerox-systeem selecteren dat u wilt verwijderen en klikken op Het hulpprogramma Printer instellen afsluiten. in de map /Library/printers/Xerox/PDEs verwijdert u de plug-in bestanden (. Plugin) die gekoppeld zijn aan het Xerox-systeem dat wordt verwijderd. OPMERKING: Plug-ins voor Xerox printers hebben bestandsnamen zoals XeroxAccounting. Als u niet alle Xeroxprinters verwijdert, let er dan op dat u geen plug-ins verwijdert die door een actieve printer worden gebruikt. Printerdrivers voor OS X van Macintosh voor Xerox DocuSP-systemen bevatten afdrukhulpprogramma's waarmee u tijd kunt besparen en uw productiviteit kunt verhogen. Deze drivers bieden heel wat toepassingsopties waarmee u eenvoudig kunt kiezen hoe uw document er zal uitzien. 4 MB geheugen Circa 6, 2 MB vrije ruimte op de harde schijf: 2, 1 MB ruimte op de harde schijf voor de AdobePS-printerdriver 500 KB ruimte op de harde schijf voor iedere PPD en plug-in die u wilt installeren CD-ROM-station of toegang tot een netwerk Besturingssysteem OS 8. X Aanvullende softwarevereisten op basis van werkstationplatform, zoals vermeld in het bestand Read Me First (Leesmij) op de cd CentreWare printerdrivers. OPMERKING: Algemene PPD's kunnen zonder een installatieprogramma worden geïnstalleerd. Een PostScript Printer Description (PPD)-bestand is een leesbaar tekstbestand dat een uniforme benadering levert voor het specificeren van speciale toepassingen voor printerdrivers die PostScript interpreteren. Xerox PPD-bestanden moeten geïnstalleerd worden voor elk productieprintermodel dat gebruikt wordt in OS 8. Voor verzending van opdrachten met de AdobePS of LaserWriter-printerdriver naar de DocuSP-printer is een geschikte PPD van Xerox vereist. Selecteer de Xerox PPD's die overeenkomen met de printers die worden geïnstalleerd van de map / Drivers/Mac/OS9. x_Custom/<taal>/<printer_model>/AlgemenePPD_<printer_model>_Mac op de cd-rom CentreWare Printerdrivers. OPMERKING: De Engelse PPD's voor de DocuColor 8000 bevinden zich bijvoorbeeld in de map / Drivers/Mac/OS9. De bestanden kopiëren naar de volgende directory op de harde schijf van de Macintosh: [HD]:/System Folder/Extensions/Printer Descriptions De PPD is beschikbaar voor configuratie. Indien uw computer is aangesloten op een netwerk met slechts één zone, zullen er geen zones beschikbaar zijn. [. . . ] 10 Een applicatie openen en een document afdrukken om de printer te testen. Voor het ongedaan maken van de installatie van printers en PPD's moeten deze handmatig van het systeem worden verwijderd. Verwijder altijd oude printers/PPD's alvorens nieuwe versies te installeren. De Kiezer selecteren in het Apple-menu en controleren dat de printer die u wilt verwijderen, niet de standaardprinter is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX DOCUMENT CENTRE 490 ST

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX DOCUMENT CENTRE 490 ST zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag