Gebruiksaanwijzing XEROX DOCUCOLOR 2006

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX DOCUCOLOR 2006. Wij hopen dat dit XEROX DOCUCOLOR 2006 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX DOCUCOLOR 2006 te teleladen.


XEROX DOCUCOLOR 2006 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9638 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX DOCUCOLOR 2006 GETTING STARTED GUIDE (3941 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 COLOR MATERIALS USAGE GUIDE (1670 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 (2497 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 DATASHEET (113 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 INDEX PAGE (94 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 TOOLS MODE (142 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 MAINTENANCE (991 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 INSTALLATION (892 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 BASIC COPYING (354 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 COPY FEATURES (276 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 PRINT OPTIONS (130 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 NETWORK GUIDE (518 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 PROBLEM SOLVING (1427 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 USING FIERY LINK (127 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 FIERY LINK SETUP (150 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 NETWORK SERVER SETUP (129 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 GETTING STARTED GUIDE (5111 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 USING FIERY WEBSPOOLER (330 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 PREPARING FOR THE SETUP (80 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 USING THE FIERY WEBTOOLS (324 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 SYSTEM ADMINISTRATOR TIPS (59 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 USING COLORWISE PRO TOOLS (137 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 COLOR MATERIAL USAGE GUIDE (5198 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 COLOR MATERIALS USAGE GUIDE (5198 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 WINDOWS WORKSTATION PRINTING (143 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 PERFORMING SETUP FROM WEBSETUP (781 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 SYSTEM ADMINISTRATOR FUNCTIONS (77 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 WINNT USER SOFTWARE INSTALLATION (356 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 WIN9X USER SOFTWARE INSTALLATION (219 ko)
   XEROX DOCUCOLOR 2006 MACINTOSH OS USER SOFTWARE INSTALL (129 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX DOCUCOLOR 2006

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Documentatie DocuColor 2006 The Document Company XEROX ©2001 Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat wat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. Xerox ® , The Document Company ® , de digitale X ® en alle productnamen en productnummers van Xerox die in deze publicatie worden genoemd, zijn gedeponeerde handelsmerken van Xerox Corporation. [. . . ] Wanneer u dat heeft gedaan, kunt u door gebruik te maken van de Adobe PostScriptprinterdriver en het correcte PostScript Printer Description (PPD)bestand allerhande soorten documenten afdrukken met DocuColor 2006 door opdrachtinstellingen te specificeren in afdrukdialoogvensters. De printer selecteren in de Kiezer Alvorens u een opdracht afdrukt, dient u na te gaan of de DocuColor 2006 de momenteel geselecteerde printer is. Controleren of de DocuColor 2006 is verbonden met het netwerk en AAN staat. Het symbool AdobePS selecteren en controleren of AppleTalk is ingesteld op Actief. Xerox DocuColor 2006 15­1 15. 5. Indien het netwerk in zones is onderverdeeld, de zone selecteren waarin de printer zich bevindt. De printer selecteren op basis van <printernaam>_<apparaatnaam >_<wachtrijnaam > uit de lijst Een PostScript-printer selecteren. De namen van alle ondersteunde printers in de zone worden weergegeven in de lijst rechts. Indien de systeembeheerder de verbinding naar de printerwachtrij of de directe verbinding niet heeft ingeschakeld, dan worden de corresponderende namen niet in deze lijst weergegeven. De printer blijft geselecteerd als de huidige printer tot u een nieuwe printer selecteert in de Kiezer. 15­2 Xerox DocuColor 2006 15. Afdrukken vanaf Macintosh OS-werkstations Opties instellen en afdrukken vanaf Mac OS-werkstations In Mac OS-applicaties kunnen afdrukopties zowel in het dialoogvenster Pagina-instelling als in het dialoogvenster Print worden ingesteld. Voor nadere informatie over specifieke afdrukopties, het hoofdstuk Afdrukopties raadplegen. Bepaalde standaardafdrukopties zijn tijdens de installatie door de systeembeheerder ingesteld. Contact opnemen met de systeembeheerder voor nadere informatie over de huidige standaardinstellingen van de server. Een bestand openen en Pagina-instelling selecteren in het menu Bestand van de applicatie. In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, de instelling Pagina-eigenschappen specificeren voor de afdrukopdracht. Controleren of de DocuColor 2006 wordt vermeld als de printer. De precieze inhoud van het dialoogvenster Pagina-instelling kan per applicatie verschillen. Afdrukken vanaf Macintosh OS-werkstations 4. Afdrukken selecteren uit het menu Bestand van de applicatie. Instellingen specificeren voor de weergegeven afdrukopties. De precieze inhoud van het dialoogvenster Afdrukken kan per applicatie verschillen. Uit de keuzelijst Papierinvoer, de papierlade voor de opdracht selecteren. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat de opdracht dient te worden afgedrukt op pagina's uit Lade 2. Indien het papier dat in de geselecteerde lade is geladen van een andere papiersoort is en/of een ander formaat of richting heeft dan is gespecificeerd voor de afdrukopdracht die u naar de printer verstuurt, dan wordt er een foutbericht weergegeven en wordt de afdrukopdracht mogelijk niet afgedrukt. U dient de correcte papiersoort in de geselecteerde lade te laden of de afdrukopdracht te annuleren. 15­4 Xerox DocuColor 2006 15. Afdrukken vanaf Macintosh OS-werkstations 5. Specifieke opties van deze printer selecteren en de toepasselijke instellingen specificeren voor de afdrukopdracht. [. . . ] Geavanceerde toepassingen: 22-15 Gebruikerssoftware installeren: ColorWise Pro Tools: 13-14 Xerox DocuColor 2006 Index Fiery-software: 13-1-- 13-18 Installers downloaden met Fiery WebTools: 13-17 Voor Macintosh OS: 12-1-- 12-12 Voor Windows 2000: 101--10-34 Voor Windows 95/98: 9-1-- 9-26 Voor Windows NT 4. 0: 11-1--11-28 Gebruikerstoegangscode: 2314. Gespiegeld (afdrukoptie): B-7 Glasplaat: 2-7, 21-5, 25-2 Handmatige invoer: 2-1, 22-4, 22-8. Helderheid (afdrukoptie): B-4 Hendel A: 2-3 Hendel B: 2-3 Hoofdscherm kopieerapparaat: 21-2. ICC-printerprofiel, laden Photoshop 4. 0: 12-11 Photoshop 5. 0: 12-12 ICM-profiel, laden Windows 95/98: 9-24, 9-26 Windows 2000: 10-32, 10-34 Windows NT 4. 0: 11-26, 11-28 Xerox DocuColor 2006 Informatiepagina's: 7-16 Installatie, hardware: 1-1 Installer WebTool: 16-5 Instelling Extern via WebSetup: 19-1--19-7 Printerbedieningspaneel: 7-1 Vanaf printerbedieningspaneel: 7-1--7-16 Voorbereiden: 6-1 Interfacespecificaties: 26-4 Invoerband AOD: 25-5 Invoerrollen: 25-6 IPX/SPX-afdrukken: Windows 95/98: 9-14 Windows 2000: 10-15 Windows NT 4. 0: 11-9 IPX-afdrukoverzicht: 8-3 Java Java-services inschakelen: 19-2 Runtime (Macintosh OS) installeren: 12-7 Kaarten: 22-8. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX DOCUCOLOR 2006

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX DOCUCOLOR 2006 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag