Gebruiksaanwijzing XEROX COPYCENTRE C55 DIGITAL COPIER BEKNOPTE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX COPYCENTRE C55 DIGITAL COPIER. Wij hopen dat dit XEROX COPYCENTRE C55 DIGITAL COPIER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX COPYCENTRE C55 DIGITAL COPIER te teleladen.


XEROX COPYCENTRE C55 DIGITAL COPIER BEKNOPTE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2140 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX COPYCENTRE C55 DIGITAL COPIER QUICK REFERENCE GUIDE (7405 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX COPYCENTRE C55 DIGITAL COPIERBEKNOPTE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte referentiehandleiding 604P12743 Beknopte referentiehandleiding 604P12743 VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT. . . . . . door alle mogelijkheden van het apparaat te benutten. ER is een Gebruikerstraining en informatie-cd bij het product meegeleverd. Op deze cd kunt u instructies vinden met animaties en interactieve schermen. Wanneer de cd op uw netwerk is geïnstalleerd, is deze altijd voor iedereen beschikbaar. [. . . ] OPMERKING: Voor meer informatie over het instellen van een opmerking kunt u terecht op pagina 5-19. Startsnelheid Met deze optie kunt u de overdrachtssnelheid voor de faxopdracht instellen. Opties: Geforceerd Voor gebruik in gebieden met een slechte communicatiekwaliteit, bij ruis op de 4800 bps telefoonlijn of bij een verhoogd risico op fouten tijdens de faxoverdracht. Super G3 De communicatiemethode wordt afgestemd op de maximale vermogens van het (33, 6 kbps) andere apparaat. In eerste instantie wordt een overdrachtssnelheid van 33. 600 bits per seconde gebruikt. G3 De communicatiemethode wordt afgestemd op de maximale vermogens van het (14, 4 Kbps) andere apparaat. In eerste instantie wordt een overdrachtssnelheid van 14. 400 bits per seconde gebruikt. Beknopte referentiehandleiding Pagina 5-15 Fax Opties: Uitgesteld verzenden Met Uitgesteld verzenden kunt u een tijdstip instellen voor het verzenden van de fax. U de verzending uitstellen voor een periode van 15 minuten tot 23 uur en 59 minuten. Deze toepassing is handig voor het verzenden van faxen tijdens daltarief of voor het verzenden van een fax naar een land in een andere tijdzone. Indien de 12-uurs notatie wordt gebruikt, dient u de toets AM of PM te selecteren. OPMERKING: Groepsverzending is een toepassing die door de systeembeheerder wordt ingesteld. Daarmee kunt u in één verzendsessie verschillende faxopdrachten verzenden naar dezelfde bestemming. Wanneer u een faxopdracht verzendt naar dezelfde bestemming als een van de opdrachten die is geprogrammeerd voor uitgestelde verzending, verschijnt een venster op het aanraakscherm met de vraag of u de opdracht meteen wilt verzenden of wilt toevoegen aan de opdracht die later wordt verzonden. De optie selecteren die voor de opdracht gewenst is. Opties: Uit De toepassing is uitgeschakeld. Geprogram- De gebruiker kan het precieze tijdstip invoeren waarop de fax dient te worden meerde tijd verzonden. Pagina 5-16 Beknopte referentiehandleiding Met deze toepassing kunt u een afdruk krijgen met informatie over de status van de faxtoepassing op uw apparaat. Opties: De opties voor Faxrapporten zijn: Activiteitenrapport Kieslijstrapport Groepskieslijstrapport Optierapport Rapport opdrachten in wachtrij Weergeven van de laatste 50 voltooide faxactiviteiten op het apparaat. Overzicht van de faxopdrachten in het geheugen van het apparaat die wachten op verzending. Dit rapport vermeldt ook het percentage van het geheugen van het apparaat dat nog beschikbaar is. Beknopte referentiehandleiding Pagina 5-17 Fax Faxrapporten Mailboxen Met deze optie, die wordt ingeschakeld door uw systeembeheerder, kunt u documenten in een mailbox (postvak) bewaren. De mailbox kan zich bevinden op het apparaat dat u gebruikt (lokale mailbox) of op een extern apparaat (externe mailbox). Documenten in een mailbox zijn gekenmerkt als opgeslagen voor pollen, afdrukken of verwijderen door de gebruiker. Om toegang te krijgen tot een mailbox dient u een mailboxnummer van 3 cijfers en een mailboxtoegangscode van 4 cijfers in te voeren. OPMERKING: De systeembeheerder kan een beleid instellen voor het verwijderen van items uit de mailbox. Hiermee wordt ingesteld hoe lang documenten in de mailbox bewaard blijven. Indien bijvoorbeeld het beleid Altijd bewaren is ingeschakeld, worden de documenten bewaard totdat de eigenaar van de mailbox deze verwijdert. Opties: Opslaan in Hiermee kunnen gebruikers faxdocumenten inscannen en opslaan voor pollen. mailbox De documenten worden in de mailbox bewaard en automatisch naar een extern faxapparaat verzonden wanneer daarom wordt gevraagd. Mailbox- Hiermee kunt u een afdruk maken van de documenten die in de mailbox zijn documenten opgeslagen. afdrukken Mailbox- Hiermee kunt u alle documenten die in een mailbox zijn opgeslagen verwijderen. [. . . ] Kader wissen of Rand wissen gebruiken om lijnen van de rand van het document te verwijderen. Geen papier met extra reliëf gebruiken. Pagina 11-8 Beknopte referentiehandleiding ! Wanneer een document van een groot papierformaat op kleiner papier wordt gekopieerd, Auto% gebruiken om het beeld te verkleinen zodat het in zijn geheel op het kleinere papier past. Een verkleiningspercentage gebruiken, bijvoorbeeld 90% in plaats van 100% (ware grootte). De optie [Auto centreren] selecteren en de opdracht opnieuw uitvoeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX COPYCENTRE C55 DIGITAL COPIER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX COPYCENTRE C55 DIGITAL COPIER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag