Gebruiksaanwijzing XEROX COPYCENTRE 245

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX COPYCENTRE 245. Wij hopen dat dit XEROX COPYCENTRE 245 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX COPYCENTRE 245 te teleladen.


Mode d'emploi XEROX COPYCENTRE 245
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX COPYCENTRE 245 QUICK REFERENCE GUIDE (5703 ko)
   XEROX COPYCENTRE 245 TABS CREATION DOCUMENT & MSWORD TEMPLATES (891 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX COPYCENTRE 245

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte referentiehandleiding 604P18213 OPTIMALISEER UW PRODUCTIVITEIT. . . . . . door alle mogelijkheden van het apparaat te benutten. Er is een CD Gebruikerstraining en informatie bij het product geleverd. Op deze CD vindt u instructies met animaties en interactieve schermen. Wanneer deze op uw netwerk zijn geïnstalleerd, zijn deze altijd voor iedereen beschikbaar. [. . . ] HINT: Wanneer nummers van de individuele kieslijst uit de kieslijst worden verwijderd, worden deze ook verwijderd uit alle groepen waaraan ze toegewezen waren. De Huidige verzendlijst geeft een lijst weer met alle ontvangers. Afhankelijk van het geïnstalleerde geheugen bevat deze lijst tussen de 20 en 100 vermeldingen. Kiestekens Kiestekens zijn speciale tekens voor het invoeren van faxnummers. Ze worden ingevoerd als onderdeel van het telefoonnummer: DTMF beginnen [*] DTMF beëindigen [#] Begin van een reeks DTMF-tekens (Dual Tone Multi-frequency). Einde van een reeks DTMF-tekens (Dual Tone Multi-frequency). Stelt het kiezen uit totdat de verwachte kiestoon wordt gesignaleerd. Kan Wachten op kiestoon ook worden gebruikt voor het wachten op een specifieke toon bij toegang tot [=] een buitenlijn of andere service. Voor het overschakelen van pulskiezen naar DTMF-kiezen (toon of direct). Puls/toon-schakelaar Na het overschakelen van puls naar toon kunt u tijdens de faxprocedure niet [:] terugschakelen naar de oorspronkelijke instelling. Leesbaarheid cijfers Hiermee kan de gebruiker de verschillende delen van het faxnummer onderscheiden, bijvoorbeeld het nummer code (1234) 56789. [( )] Mailbox-signalering starten [!] Pauze [, ] Onderbreekt het gewone kiezen en start een DTMF-procedure (Dual Tone Multi-frequency) voor de mailbox. Geeft het apparaat de gelegenheid over te schakelen van een binnenlijn naar een buitenlijn tijdens automatisch kiezen. Voor een langere pauze twee of meer pauzes invoegen. Voor kostencodenummers een pauze tussen het faxnummer en het kostencodenummer invoegen. Pagina 5-6 Beknopte referentiehandleiding Scheidingsteken privé-gegevens [/] Voor het beschermen van vertrouwelijke gegevens, bijvoorbeeld wanneer een speciale kostencode of creditcardnummer voor een gesprek is vereist. Het teken / dient te worden ingevoerd voor en na de invoer van de vertrouwelijke nummers. De cijfers en tekens die tussen deze tekens worden ingevoerd, worden weergegeven als sterretjes (*). Voor het selecteren van lijn 1 voor het kiezen van het nummer. Dit teken schakelt de geldende faxinstellingen tijdelijk uit en geldt uitsluitend voor de huidige opdracht. Voor het selecteren van lijn 2 (indien aanwezig) voor het kiezen van het nummer. Indien geen tweede lijn is geïnstalleerd, is deze optie niet aanwezig. Dit teken schakelt de geldende faxinstellingen tijdelijk uit en geldt uitsluitend voor de huidige opdracht. Lijnselectie-ID [<1>] Lijnselectie-ID [<2>] Kettingkiezen Met deze functie kunt u twee of meer faxnummers samenvoegen voor één ontvanger. U kunt bijvoorbeeld het netnummer los van het telefoonnummer opslaan. Met Kettingkiezen combineert u deze gegevens tot één faxnummer. [. . . ] ! De kwaliteit van het origineel controleren. De glasplaat reinigen indien deze wordt gebruikt. Het origineel 180 graden draaien en de opdracht nogmaals uitvoeren. Het apparaat registreert het formaat van het origineel op de glasplaat niet !! De optie [Origineleninvoer] selecteren op het tabblad Beeldaanpassing en het formaat opgeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX COPYCENTRE 245

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX COPYCENTRE 245 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag