Gebruiksaanwijzing XEROX COLORQUBE 9300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX COLORQUBE 9300. Wij hopen dat dit XEROX COLORQUBE 9300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX COLORQUBE 9300 te teleladen.


XEROX COLORQUBE 9300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18802 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX COLORQUBE 9300 PROCEDUREPAGINA€ (881 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 INTERNET SERVICES GUIDE (748 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 APPARAATOVERZICHT MACHINE OVERVIEW (1489 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 MENUOVERZICHT GEBRUIKER USER MENU MAP (147 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 USB CARD READER PLUGIN INSTALLATION GUIDE (154 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 MENUOVERZICHT HULPPROGRAMMA'S TOOLS MENU MAP (124 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 REINIGINGSEENHEID CLEANING UNIT INSTRUCTION SHEET (428 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 BEHEER EN ACCOUNTADMINISTRATIE ADMINISTRATION AND ACCOUNTING (3352 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 COLORQUBE® 9301/9302/9303 CONNECTKEY CONTROLLER GUÍA DEL ADMINISTRADOR DEL SIS (1165 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 (16707 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 HOW TO PAGES (877 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 TOOLS MENU MAP (118 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 TIETOSIVUT, OHJESIVUT (877 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 INTERNET SERVICES GUIDE (721 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (1364 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 SMART CARD INSTALLATION GUIDE (2469 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 ADMINISTRATION AND ACCOUNTING (2925 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 CLEANING UNIT INSTRUCTION SHEET (428 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 USB CARD READER PLUGIN INSTALLATION GUIDE (149 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 PRODUCT EPEAT® ENVIRONMENTAL INFORMATION (181 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 PDL REFERENCE GUIDE FOR CONNECTKEY PRODUCTS (258 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 SMART CARD INSTALLATION AND CONFIGURATION GUIDE (3075 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 MCAFEE® EMBEDDED CONTROL CONFIGURATION GUIDE FOR MCAFEE® EPO (1712 ko)
   XEROX COLORQUBE 9300 COLORQUBE® 9301/9302/9303 CONNECTKEY CONTROLLER SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (1100 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX COLORQUBE 9300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Versie 1. 0 09/10 Xerox ColorQubeTM 9301/9302/9303 Alle handleidingen ® ©2010 Xerox Corporation. Ongepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm zonder toestemming van Xerox Corporation worden gereproduceerd. XEROX® en XEROX and Design® en ColorQube® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. [. . . ] Raadpleeg Sjabloonopties op pagina 165 voor informatie over de beschikbare instellingen. Selecteer Toepassen om de selecties op te slaan en af te sluiten. Een sjabloon kopiëren Met behulp van Internet Services kunt u een sjabloon kopiëren en als basis voor een nieuwe sjabloon gebruiken. U kunt een sjabloon kopiëren door de optie Scannen van Internet Services te selecteren. Selecteer de gewenste sjabloon in de lijst aan de linkerkant van het scherm. Selecteer de toets Kopiëren. 164 ColorQubeTM 9301/9302/9303 Werkstroom Scannen Sjablonen maken 4. 5. 6. Voer de nieuwe sjabloonnaam en sjabloonbeschrijving en zo nodig de eigenaar in. Als u de naam niet wijzigt, wordt "Copy" (Kopie) toegevoegd aan de sjabloonnaam. Er wordt een exacte kopie van de oorspronkelijke sjabloon met de nieuwe naam weergegeven. Selecteer de gekopieerde sjabloon en breng de gewenste wijzigingen aan. Een sjabloon verwijderen Sjablonen kunnen worden verwijderd met behulp van Internet Services. U kunt een sjabloon verwijderen door de optie Scannen van Internet Services te selecteren. Selecteer de gewenste sjabloon in de lijst aan de linkerkant van het scherm. De sjabloon wordt verwijderd uit de lijst aan de linkerkant van het scherm. Opmerking: De sjabloon Standaard kan niet worden verwijderd. Sjabloonopties Bestemmingsfuncties Met deze optie kunt u aangeven of de sjabloon bedoeld is voor het opslaan en/of faxen van gegevens. · Bestand - als u de originelen alleen wilt scannen en opslaan op de desbetreffende opslaglocatie. Faxen - als u de gescande beelden ook wilt faxen naar een externe faxbestemming. Als u deze optie selecteert, moet de faxbestemming ook worden ingevoerd. · ColorQubeTM 9301/9302/9303 Werkstroom Scannen 165 Sjablonen maken Bestand Met deze optie kunt u de gewenste opslagbestemming voor uw gescande beelden selecteren. Als de systeembeheerder nog andere locaties heeft gedefinieerd, kunt u deze ook aan de sjabloon toevoegen. Selecteer de gewenste Opslagroutine voor de bestemming als er al een bestand bestaat met dezelfde naam: · Nummer aan naam toevoegen · Datum en tijd aan naam toevoegen · Bestaand bestand overschrijven · Niet opslaan 3. U kunt desgewenst een bestandspad invoeren voor de opslag van uw gescande beelden. Selecteer Toepassen om de nieuwe bestemming toe te voegen en het scherm te verlaten. De bestemming wordt weergegeven in de lijst. Velden van Documentbeheer Met deze optie kunnen gebruikers beschrijvende gegevens toewijzen aan een gescande opdracht. De beschrijvende gegevens zijn toegankelijk via andere software-applicaties als hulpmiddel bij het zoeken, indexeren en automatisch verwerken van gescande documenten. Om een veld toe te voegen, selecteert u Toevoegen en voert u de gewenste gegevens in. [. . . ] Neem voor informatie over recycling en het weggooien van dit product, contact op met de gemeentelijke afvaldienst. Perchloraatmateriaal: dit product bevat mogelijk een of meerdere onderdelen die perchloraat bevatten, zoals batterijen. Zie www. dtsc. ca. gov/hazardouswaste/perchlorate. ColorQubeTM 9301/9302/9303 Veiligheid en regelgeving 341 Recycling en weggooien van producten Europese Unie WEEE-richtlijn 2002/96/EC Sommige apparatuur kan zowel in een huishoudelijke als in een zakelijke omgeving worden gebruikt. Professioneel en zakelijk gebruik Als dit symbool op uw apparatuur staat, moet u de apparatuur weggooien in overeenstemming met de in uw land geldende procedures. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX COLORQUBE 9300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX COLORQUBE 9300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag