Gebruiksaanwijzing XEROX COLORQUBE 8570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX COLORQUBE 8570. Wij hopen dat dit XEROX COLORQUBE 8570 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX COLORQUBE 8570 te teleladen.


XEROX COLORQUBE 8570 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4139 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX COLORQUBE 8570 ONDERHOUDSET (320 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 INVOERROLSET (434 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 INKT TOEVOEGEN (524 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 QUICK USE GUIDE (1155 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 INVOERLADE VOOR 525 VEL (359 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 INSTRUCTIES VOOR OPNIEUW INPAKKEN (501 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 (4743 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 ADDING INK (524 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 QUICK USE GUIDE (1155 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 MAINTENANCE KIT (320 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 FEED ROLLER KIT (434 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 525SHEET FEEDER (359 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 INSTRUCTION SHEET (1159 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 INSTALLATION GUIDE (1902 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 REPACKING INSTRUCTIONS (501 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (1289 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 SUPPLIES INSTRUCTION SHEETS (2770 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 PRINTER OPTIONS INSTRUCTION SHEETS (2648 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX COLORQUBE 8570 /8870 COLOR PRINTER EPEAT® ENVIRONMENTAL INFORMATION (163 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX COLORQUBE 8570

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Xerox ColorQube 8570 / 8870 Color Printer Xerox ColorQube 8570 / 8870 ® TM User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Svenska Dansk Cestina Polski Magyar Användarhandbok Betjeningsvejledning Uzivatelská pírucka Przewodnik uytkownika Felhasználói útmutató Türkçe Kullanici Kilavuzu Nederlands Gebruikershandleiding © 2010 Xerox Corporation. Publicatierechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag op generlei wijze worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. [. . . ] Normale afdruk, Beveiligde afdruk, Persoonlijke afdruk, Persoonlijke opgeslagen afdruk, Proefafdruk, Opgeslagen afdruk, Afdrukken met (vereist een netwerkverbinding). Papier: Formaat, Andere soort, Beleid bij afwijkend papier, Scheidingsvellen, Omslagen Dubbelzijdig afdrukken: 1-zijdig afdrukken, 2-zijdig afdrukken, omslaan korte kant Afdrukkwaliteit: Automatisch, Snel in kleur, Standaard, Verbeterd, Foto Kleurcorrectie: Automatische kleur (aanbevolen), Levendige kleur, Zwart/wit, Kleuraanpassingen (kleurcorrectiemethoden) Instellingen afdrukken op pagina: kleurinstellingen, afdrukkwaliteitsmodus en bestandsnaam op de pagina afdrukken. Katernopmaak: Ingeschakeld, Uitgeschakeld Katernopties: Schalen op nieuw papierformaat, Bindrug, Verschuiving Paginakaders aanbrengen: Selecteer deze optie om kaders rondom pagina's aan te brengen. Watermerk: Geeft aan welk watermerk u gebruikt, watermerkopties en instellingen voor het maken en bewerken van watermerken. Beeldvolgorde in katern: Links naar rechts, Rechts naar links Gespiegelde aflevering: Ingeschakeld, Uitgeschakeld Afdrukoptimalisatie: Optimaliseren voor snelheid, Optimaliseren voor overdraagbaarheid sRGB neutraal grijs: Automatisch zwart, Puur zwart, Samengesteld zwart Printerhalftonen gebruiken of Toepassingshalftonen gebruiken Printer toestaan steunkleuren te beheren of Software toestaan steunkleuren te beheren Kleuropties Katern/watermerk Geavanceerd Een set veelgebruikte afdrukopties in Macintosh opslaan U kunt een set afdrukopties een naam geven en opslaan om op toekomstige afdruktaken te kunnen toepassen. Selecteer de gewenste afdrukopties uit de menu's in het dialoogvenster Afdrukken. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor deze voorinstellingen en klik op OK. De set opties wordt nu opgeslagen en verschijnt in de lijst Voorinstellingen. Door de naam uit de lijst te selecteren kunt u in het vervolg met deze opties afdrukken. 90 ColorQube 8570/8870 kleurenprinter Gebruikershandleiding Afdrukken Bericht 'Taak voltooid' U kunt aangeven of u een bericht wilt ontvangen wanneer uw taak is afgedrukt. Rechtsonder in het scherm van uw computer verschijnt een bericht met de naam van de taak en de naam van de gebruikte printer. Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als de printer via een netwerk op de computer is aangesloten. Het bericht 'Taak voltooid' inschakelen in een ondersteund stuurprogramma in Windows: 1. Klik in het PrintingScout-venster Status op het menu PrintingScout en selecteer de gewenste berichtmelding: · Waarschuwen wanneer opdrachten zijn voltooid · Waarschuwen wanneer opdrachten zijn voltooid of mislukt 4. Het bericht 'Taak voltooid' selecteren in Macintosh OS X versie 10. 3 of hoger: 1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer. Selecteer in het PrintingScout-veld Berichtgeving tijdens opdracht de optie Waarschuwen wanneer opdrachten zijn voltooid. Klik op Druk af om de afdruktaak te verzenden. Milieubewuste functies gebruiken Opmerking: Deze functies zijn alleen beschikbaar in Windows-stuurprogramma's. De ColorQube 8570/8870 printer is voorzien van opties die minder inkt en papier gebruiken voor iedere afdruktaak. U kunt de milieubewuste functies desgewenst gebruiken bij het selecteren van afdrukopties voor specifieke afdruktaken of u kunt de milieubewuste stuurprogramma-instellingen in- of uitschakelen als onderdeel van de standaardinstellingen van het printerstuurprogramma. Opmerking: Voor sommige Milieubewuste functies dient de printer voorzien te zijn van de mogelijkheid tot automatisch dubbelzijdig afdrukken of moet de optionele vaste schijf van de printer zijn geïnstalleerd. ColorQube 8570/8870 kleurenprinter Gebruikershandleiding 91 Afdrukken Zo selecteert u Milieubewuste functies in een ondersteund stuurprogramma: 1. Klik onderaan het dialoogvenster op de groene knop Milieubewuste instellingen. Selecteer een aantal functies in het dialoogvenster Milieubewuste instellingen: · Dubbelzijdig afdrukken instellen: Dubbelzijdig afdrukken als de standaardaflevering van de printer instellen. [. . . ] Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 188 ColorQube 8570/8870 kleurenprinter Gebruikershandleiding Informatie over regelgeving Europese Unie VOORZICHTIG: Dit is een Klasse A-product. Mogelijk veroorzaakt dit product in een woonomgeving radiostoringen, in welk geval de gebruiker toepasselijke maatregelen moet nemen. Het CE-merk op dit product symboliseert de verklaring van conformiteit van Xerox met de volgende van toepassing zijnde richtlijnen van de Europese Unie vanaf de aangegeven data: · 12 december 2006: Richtlijn betreffende laagspanning 2006/95/EG · 15 december 2004: Richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Deze printer is niet gevaarlijk voor de consument of het milieu als het apparaat wordt gebruikt volgens de gebruikersinstructies. Om te voldoen aan de regels van de Europese Unie, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermde interfacekabels. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX COLORQUBE 8570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX COLORQUBE 8570 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag