Gebruiksaanwijzing XEROX COLORQUBE 9202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX COLORQUBE 9202. Wij hopen dat dit XEROX COLORQUBE 9202 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX COLORQUBE 9202 te teleladen.


XEROX COLORQUBE 9202 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (20736 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX COLORQUBE 9202 POSTERS (1828 ko)
   XEROX COLORQUBE 9202 BEKNOPTE (894 ko)
   XEROX COLORQUBE 9202 MENUOVERZICHT GEBRUIKER (175 ko)
   XEROX COLORQUBE 9202 MENUOVERZICHT HULPPROGRAMMA'S (151 ko)
   XEROX COLORQUBE 9202 (113391 ko)
   XEROX COLORQUBE 9202 POSTERS (1393 ko)
   XEROX COLORQUBE 9202 ALL GUIDES (17878 ko)
   XEROX COLORQUBE 9202 USER MENU MAP (130 ko)
   XEROX COLORQUBE 9202 TOOLS MENU MAP (120 ko)
   XEROX COLORQUBE 9202 QUICK USE GUIDE (930 ko)
   XEROX COLORQUBE 9202 INSTALLATION GUIDE (1067 ko)
   XEROX COLORQUBE 9202 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (2612 ko)
   XEROX COLORQUBE 9202 SMART CARD INSTALLATION GUIDE (2469 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX COLORQUBE 9202

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Versie 2. 0 09/09 Xerox ColorQubeTM 9201/9202/9203 Alle handleidingen ® © 2009 Xerox Corporation. Ongepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm zonder toestemming van Xerox Corporation worden gereproduceerd. Xerox® en het ontwerp van de connectiviteitsbol zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. [. . . ] TIFF (1 bestand per pagina) levert een grafisch bestand dat kan worden geopend in diverse grafische softwarepakketten op verschillende computerplatforms. JPEG (1 bestand per pagina) (Joint Photographic Experts Group) levert een gecomprimeerd grafisch bestand dat kan worden geopend in diverse grafische softwarepakketten op verschillende computerplatforms. · Selecteer Opslaan om uw selecties op te slaan en af te sluiten. Als het bestand al bestaat Met deze optie wordt bepaald hoe het apparaat omgaat met dubbele bestandsnamen. · Nummer aan naam toevoegen voegt een uniek nummer toe aan de bestandsnaam die moet worden gebruikt. · Met Datum en tijd aan naam toevoegen wordt er een tijd- en datumstempel en apparaat-ID aan de bestandsnaam toegevoegd. · Toevoegen aan TIFF / JPEG-map maakt een map met de opgegeven naam en slaat een bestand op voor elke pagina van het originele document. · Bestaand bestand overschrijven overschrijft het bestaande bestand met het nieuwe bestand. · Met Niet opslaan worden de gescande beelden niet opgeslagen als er een bestand met dezelfde naam bestaat. 166 ColorQubeTM 9201/9202/9203 Werkstroom Scannen Opslagopties Documentbeheer Met de toepassing Documentbeheer kunnen gebruikers beschrijvende gegevens toevoegen aan een gescande opdracht. De beschrijvende gegevens zijn toegankelijk via andere softwareapplicaties als hulpmiddel bij het zoeken, indexeren en automatisch verwerken van gescande documenten. De gegevensvereisten voor Documentbeheer worden afzonderlijk gedefinieerd en geprogrammeerd in het werkstroomscansjabloon. De gegevensvelden van Documentbeheer kunnen verplicht of optioneel zijn. Als de gegevens verplicht zijn, wordt de gebruiker gevraagd eerst de gegevens in te voeren. Als de vereiste gegevens zijn ingevoerd, kan de gebruiker de opdracht gaan scannen. Als de gegevens optioneel zijn, wordt de gebruiker gevraagd eerst de gegevens in te voeren. De opdracht kan echter ook zonder de ingevoerde gegevens worden voltooid. Bestemmingen toevoegen Met deze optie kunt u extra netwerklocaties definiëren als opslagbestemmingen voor uw gescande documenten. Deze aanvullende opslagbestemmingen moeten worden ingesteld door de systeembeheerder via Internet Services. · Als u gegevens over de bestemming wilt bekijken, selecteert u Gegevens bekijken. Het pad en de gegevens van de opslagbestemming worden weergegeven. ColorQubeTM 9201/9202/9203 Werkstroom Scannen 167 Opdrachtmodule Opdrachtmodule Dit tabblad geeft toegang tot de toepassing Opdrachtmodule voor het compileren van opdrachten met verschillende originelen of verschillende vereiste instellingen binnen een opdracht. Voor toegang tot de opties voor Opdrachtmodule selecteert u Startpagina Functies en Werkstroom Scannen. Selecteer vervolgens het tabblad Opdrachtmodule. Opbouwopdracht Met deze toepassing kunt u een opdracht opbouwen waarbij verschillende instellingen worden gebruikt voor de verschillende pagina's of paginasegmenten. U kunt de verschillende instellingen selecteren voor de verschillende pagina's of segmenten van de opdracht. Splits de originelen eerst in delen op voor afzonderlijke programmering. Selecteer Opbouwopdracht op het tabblad Opdrachtmodule en kies dan de toets Aan. [. . . ] De Canadese REN-waarde staat vermeld op het label van de apparatuur. Europa Richtlijn inzake eindapparatuur voor radio- en telecommunicatie De facsimile is goedgekeurd in overeenstemming met Richtlijn 1999/5/EC voor pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTNnetwerkaansluitpunt. Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat. Dit product is getest op en compatibel met ES 203 021-1, -2, -3, een specificatie voor terminalapparatuur voor gebruik op analoog-geschakelde telefoonnetwerken in de Europese Unie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX COLORQUBE 9202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX COLORQUBE 9202 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag