Gebruiksaanwijzing XEROX 4110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX 4110. Wij hopen dat dit XEROX 4110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX 4110 te teleladen.


XEROX 4110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18848 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX 4110 (10792 ko)
   XEROX 4110 DOCUMENT (3015 ko)
   XEROX 4110 CONFIGURATION AND SETUP (1664 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX 4110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Xerox 4110/4590 copier/printer Xerox 4110/4590 Handleiding voor de gebruiker 701P44365 September 2005 Versie 2. 0 Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge & Language Services 800 Phillips Road Building 845 Webster, New York 14580 Vertaald door: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Verenigd Koninkrijk ©Copyright 2005 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het beeldvenster wordt weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. Xerox® en productnamen en -nummers van Xerox die in deze publicatie worden genoemd, zijn handelsmerken van XEROX CORPORATION. [. . . ] M a i lb o x be h ee r OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer auditronbeheerfuncties worden gebruikt. Datum en tijd U kunt instellen of de datum en tijd al dan niet worden afgedrukt. Raadpleeg de System Administration Guide, hoofdstuk 9, "Watermark" op pagina 9-61 voor meer informatie over de datumen tijdnotatie. Serienummer U kunt instellen of het serienummer van het apparaat al dan niet wordt afgedrukt. Raadpleeg "Scherm Watermerk - Teksteffect" op pagina 5-39 voor meer informatie. Scherm Watermerk - Tekst Met deze functie kunt u de tekentypes voor setnummering instellen a. h. v. Selecteer een item. 5- 3 8 Xe r o x 4110 / 45 90 Ha n dl e i di n g v o or d e g e br u i k e r 5. M a i lb o x be h ee r Scherm Watermerk - Teksteffect Met deze functie kunt u teksteffecten programmeren. OPMERKING: Met reliëf en Outline (omtrek) wordt op sommige apparaten misschien niet worden weergegeven. Selecteer een item. UIT De opgegeven tekst wordt zoals normaal afgedrukt. Met reliëf De tekst op de achtergrond wordt afgedrukt alsof deze reliëf heeft. De tekens van de tekst zijn van het type geprogrammeerd bij Setnummering - Achtergrondpatroon of Systeeminstellingen; raadpleeg hoofdstuk 9 van de System Administration Guide voor informatie. De achtergrond naast de tekst in omtrek wordt afgedrukt in het patroon geprogrammeerd in Setnummering Achtergrondpatroon of Systeeminstellingen; raadpleeg hoofdstuk 9 van de System Administration Guide voor informatie. X er o x 4 110 /4 5 90 H a nd l ei d i ng v o o r d e g eb r u ik e r 5 - 39 5. M a i lb o x be h ee r Documentnaam Met deze functie kunt u documentnamen instellen nadat documenten zijn samengevoegd. 1. Voer met het weergegeven toetsenbord een documentnaam in. 5- 4 0 Xe r o x 4110 / 45 90 Ha n dl e i di n g v o or d e g e br u i k e r 5. M a i lb o x be h ee r Documenten voor Kopieer- en afdrukopdrachten afdrukken Met deze functie kunt u de documentinstellingen wijzigen voordat u deze afdrukt. OPMERKING: De afdruksnelheid kan lager zijn voor beeldbewerking, afhankelijk van het item dat moet worden ingesteld. 1. 2. Selecteer in het venster Alle diensten de optie Mailbox controleren en vervolgens Kopieer- en afdrukopdrachten. wijzigen / afdrukken. OPMERKING: De documenten worden afgedrukt in de volgorde waarin ze zijn geselecteerd. 3. Selecteer een van de gepresenteerde items. X er o x 4 110 /4 5 90 H a nd l ei d i ng v o o r d e g eb r u ik e r 5 - 41 5. M a i lb o x be h ee r Zie de volgende gedeelten voor informatie over het initialiseren van gegevens. · · · · · Documentgegevens - pagina 5-43 Proefafdruk - pagina 5-43 Opslaan - pagina 5-44 Opslaan en afdrukken - pagina 5-44 Afdrukken - pagina 5-44 Met de volgende instellingen annuleert of wijzigt u de geselecteerde documentinstellingen. Instellingen die niet vermeld staan, blijven zoals oorspronkelijk ingesteld. · · · · · · · · · · Papierinvoer - pagina 5-45 Afwerking - pagina 5-46 Omslagen - pagina 5-49 Vouwen - pagina 5-51 2-zijdig afdrukken - pagina 5-52 Beeldverschuiving aanpassen - pagina 5-53 Katern maken - pagina 5-55 Notities - pagina 5-57 Watermerk - pagina 5-66 Afdrukrichting - pagina 5-70 5- 4 2 Xe r o x 4110 / 45 90 Ha n dl e i di n g v o or d e g e br u i k e r 5. [. . . ] Informatie over het ontvangen van mail Afhankelijk van de gegevens in een ontvangen e-mail, is het mogelijk dat er onvoldoende geheugen is of dat het afdrukken niet mogelijk is. In dit geval voegt u ofwel meer geheugen toe of vraagt u de verzenden de mail opnieuw te verzenden met een lagere resolutie. Informatie over mailbox Wanneer het totaal aantal documentpagina's opgeslagen in een mailbox meer dan 15. 000 pagina's bedraagt, kunnen de prestaties verminderen. Wanneer onderstaande prestatieverminderingen optreden hoewel het totaal aantal documentpagina's nog niet 15. 000 pagina's overschrijdt, maakt u een nieuwe mailbox voor het opslaan van documenten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX 4110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX 4110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag