Gebruiksaanwijzing WIKO Y51 LS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WIKO Y51 LS. Wij hopen dat dit WIKO Y51 LS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WIKO Y51 LS te teleladen.


Mode d'emploi WIKO Y51 LS
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WIKO Y51 LS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dependiendo de las aplicaciones, las notificaciones pueden venir acompañadas de una señal sonora, de una vibración o del parpadeo de indicadores. Gestiona las baterías usadas según las instrucciones. Die Standard-SIM für Telefonanrufe, Videoanrufe, SMS/MMS und die Internetverbindung einrichten. Die Registrierung Ihres WIKO-Telefons ist ein unentgeltlicher Kundendienst, über den die WIKOTechniker Zugang zu den materiellen Daten Ihres Telefons haben. [. . . ] Om het venster te sluiten, schuift u het naar boven of drukt u op TERUG . Om het instellingenvenster weer te geven, drukt u op . Meldingen kunnen afhankelijk van de toepassingen vergezeld gaan van een geluidssignaal, trillingen of knipperende lichten. Om dit sneller te doen, trekt u de statusbalk met twee vingers naar beneden. Lees voor veilig gebruik de volgende richtlijnen aandachtig door: Als men langere tijd met het volle Geluidsvolume naar de muziekspeler luistert, kan dit het Oordopjes) naar geluiden of muziek te luisteren met een Noodoproep: Soms zijn noodnummers niet altijd Mobiele telefoon is niet ontworpen voor gebruik door Die, indien ingeslikt, verstikking kunnen veroorzaken. Rijveiligheid: Het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens Gebruik van mobiele telefoons in het land waar u rijdt. Vergeet niet om uw telefoon uit te schakelen wanneer u zich in een vliegtuig bevindt (gsm + Bluetooth). In het ziekenhuis: Zet uw telefoon uit in de buurt van medische apparatuur. Het is heel gevaarlijk om een telefoon aan te laten staan in de buurt van een medisch instrument. Vergeet niet om uw telefoon uit te schakelen in benzinestations. Gebruik het apparaat niet in een benzinestation in de buurt van brandstof. Het is gevaarlijk om uw telefoon te gebruiken in een professionele garage. Electronische implantaten en peacemakers: Een minimumafstand van 15 cm tussen mobiele telefoon en Pacemaker wordt aangeraden om een mogelijke storing de werking van uw pacemaker verstoort dient u de telefoon onmiddellijk uit te schakelen en contact op te nemen met uw dokter voor advies. Brandgevaar: Gebruik de telefoon niet in de buurt van warmtebronnen. Laadt vanwege brandgevaar een telefoon niet op in de nabijheid van een warmtebron. Contact met vloeistoffen: Stel het toestel niet bloot aan vloeistoffen en hanteer deze niet met natte handen: het in aanraking komen met water kan leiden tot onherstelbare schade. Gebruik enkel door WIKO goedgekeurde accessoires uit de doos. Niet goedgekeurde accessoires kunnen de telefoon beschadigen of uw veiligheid in gevaar brengen. Haal nooit zelf de batterij uit elkaar en verwijder geïntegreerde batterijen niet. Gebruik nooit een beschadigde batterij of oplader. Bewaar batterijen niet in de buurt van elektronische voorwerpen. In het algemeen dient u batterijen nooit bloot te stellen aan lage of hoge temperaturen, (onder 0°C of boven 45°C). [. . . ] RF-blootstelling Uw toestel is ontworpen en geproduceerd om te voldoen aan de internationale (ICNIRP) normen betreffende blootstelling aan radiogolven. Veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven worden gemeten in SAR (Specific Absorption Rate). Het Specifiek Absorptie Tempo (SAR) is de snelheid waarmee ons lichaam de golven die het toestel uitzendt, in zich opneemt - waar de straling schade kan veroorzaken. Het maximaal toegelaten SAR is 2 W/kg voor het hoofd en borstkas, en 4 W/kg voor de ledematen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WIKO Y51 LS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WIKO Y51 LS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag