Gebruiksaanwijzing WIKO VIEW4 LITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WIKO VIEW4 LITE. Wij hopen dat dit WIKO VIEW4 LITE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WIKO VIEW4 LITE te teleladen.


WIKO VIEW4 LITE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2256 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WIKO VIEW4 LITE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WIKO behoudt zich het recht voor om op ieder moment de informatie in dit handboek te wijzigen. Aansprakelijkheidslimiet Het geheel van diensten en inhoud toegankelijk vanaf dit apparaat zijn exclusief eigendom van derden, en dus door wetten beschermd (auteursrecht, octrooi, licentie, en andere wetten betreffende intellectueel eigendom). Deze diensten zijn gereserveerd voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik. Er kan onmogelijk van de inhoud of diensten gebruik gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze inhoud. [. . . ] Informatie over nieuw binnengekomen berichten, opkomende agenda-evenementen, downloadstatus enz. Om het venster te sluiten, schuift u het naar boven of drukt u op TERUG . Meldingen kunnen afhankelijk van de toepassingen vergezeld gaan van een geluidssignaal, trillingen of knipperende lichten. Om dit sneller te doen, trekt u de statusbalk met twee vingers naar beneden. Lees voor veilig gebruik de volgende richtlijnen aandachtig door: Als men langere tijd met het volle Geluidsvolume naar de muziekspeler luistert, kan dit het Oordopjes) naar geluiden of muziek te luisteren met een Noodoproep: Soms zijn noodnummers niet altijd Mobiele telefoon is niet ontworpen voor gebruik door Die, indien ingeslikt, verstikking kunnen veroorzaken. Rijveiligheid: Het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens Gebruik van mobiele telefoons in het land waar u rijdt. Vergeet niet om uw telefoon uit te schakelen wanneer u zich in een vliegtuig bevindt (gsm + Bluetooth). In het ziekenhuis: Zet uw telefoon uit in de buurt van medische apparatuur. Het is heel gevaarlijk om een telefoon aan te laten staan in de buurt van een medisch instrument. Gebruik het apparaat niet in een benzinestation in de buurt van brandstof. Het is gevaarlijk om uw telefoon te gebruiken in een professionele garage. Electronische implantaten en peacemakers: Een minimumafstand van 15 cm tussen mobiele telefoon en Pacemaker wordt aangeraden om een mogelijke storing de werking van uw pacemaker verstoort dient u de telefoon onmiddellijk uit te schakelen en contact op te nemen met uw dokter voor advies. Laadt vanwege brandgevaar een telefoon niet op in de nabijheid van een warmtebron. Contact met vloeistoffen: Stel het toestel niet bloot aan vloeistoffen en hanteer deze niet met natte handen: het in aanraking komen met water kan leiden tot onherstelbare schade. Niet goedgekeurde accessoires kunnen de telefoon beschadigen of uw veiligheid in gevaar brengen. Haal nooit zelf de batterij uit elkaar en verwijder geïntegreerde batterijen niet. In het algemeen dient u batterijen nooit bloot te stellen aan lage of hoge temperaturen, (onder 0°C of boven 45°C). Het wordt aanbevolen om de batterij op te laden bij een kamertemperatuur van 5 tot 25°C. Batterij of de batterij wordt vervangen door een onjuist Type, kan brand, ontploffing of ander gevaar veroorzaken. Bescherm uw telefoon tegen schokken of stoten die het zouden kunnen beschadigen. Sommige onderdelen van de telefoon zijn van glas en kunnen daarom breken door een val of een grote schok. Elektrische schokken: Probeer uw toestel vanwege het gevaar voor elektrische schokken niet te demonteren. [. . . ] Dat kan kosten met zich meebrengen die, afhankelijk van het abonnement bij uw mobiele provider, voor uw rekening zijn. Met Wifi is de gegevensoverdracht onbeperkt (als uw telefoonabonnement slechts beperkte gegevensuitwisseling toestaat) en is de verbinding sneller. De verzamelde informatie wordt met de computer verwerkt om toegang te krijgen tot de materiële gegevens van uw telefoon. Deze zullen voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf inzameling, en naar gelang de aard van de gegevens door WIKO in een speciale, beveiligde ruimte opgeslagen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WIKO VIEW4 LITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WIKO VIEW4 LITE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag