Gebruiksaanwijzing WIKO VIEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WIKO VIEW. Wij hopen dat dit WIKO VIEW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WIKO VIEW te teleladen.


WIKO VIEW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (750 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WIKO VIEW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uitgebreide richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik, kunt u vinden op internetpagina:www. Voor het opvragen van een geprinte versie van de gebruikershandleiding kunt u ons schriftelijk benaderen via het vermelde adres of per e-mail. Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik Lees voor veilig gebruik de volgende richtlijnen aandachtig door: 2. [. . . ] Laadt vanwege brandgevaar een telefoon niet op in de nabijheid van een warmtebron. Contact met vloeistoffen: Stel het toestel niet bloot aan vloeistoffen en hanteer deze niet met natte handen: het in aanraking komen met water kan leiden tot onherstelbare schade. Niet goedgekeurde accessoires kunnen de telefoon beschadigen of uw veiligheid in gevaar brengen. Haal nooit zelf de batterij uit elkaar en verwijder geïntegreerde batterijen niet. In het algemeen dient u batterijen nooit bloot te stellen aan lage of hoge temperaturen, (onder 0°C of boven 45°C). Het wordt aanbevolen om de batterij op te laden bij een kamertemperatuur van 5 tot 25 °C. om de levensduur van de batterij te verhogen , gebruik enkel WIKO batterij en oplader meegeleverd in de doos. Verkeerd gebruik van de batterij of de batterij wordt vervangen door een onjuist type, kan brand, ontploffing of ander gevaar veroorzaken. Ontdoe u van gebruikte batterijen in overeenstemming met de instructies. Elektrische schokken: Probeer uw toestel vanwege het gevaar voor elektrische schokken niet te demonteren. Stel uw mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, noch aan direct zonlicht of vochtige ruimtes. Aanbevolen temperatuur ligt tussen de -10°C en +45°C, de maximale laadtemperatuur goedgekeurd door de producent is bepaald op +40°C. Vanwege de materialen verwerkt in de behuizing van het toestel, kunnen GSM toestellen enkel op USB apparatuur, versie 2. Het is verboden de telefoon op zogenaamde USB stroomkabels aan te sluiten. Het stopcontact dient makkelijk toegankelijk te zijn en zich te bevinden in de nabijheid van de telefoon. Deze oplader is enkel geschikt voor binnenshuis gebruik, type TN-050155E1, uitgaand voltage/stroom 5V/1. [. . . ] CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond-13007 Marseille - FRANCE, bij deze dat de radioapparatuur van het type VIEW in overeenstemming is met de 2014/53/EG-richtlijn. Softwareversie: View-V01 Richtlijn 2014/53/EU voorziet in de procedure voor het afleggen van de verklaring van overeenstem­ ing, welke m procedure is uitgevoerd onder toezicht van de volgende organisatie: TELEFICATION B. Com De volledige verklaring van overeenstemming betreffende dit apparaat is op verzoek beschikbaar via het volgende adres of www. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WIKO VIEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WIKO VIEW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag