Gebruiksaanwijzing WIKO LUBI 5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WIKO LUBI 5. Wij hopen dat dit WIKO LUBI 5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WIKO LUBI 5 te teleladen.


WIKO LUBI 5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3460 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WIKO LUBI 5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er kan onmogelijk van de inhoud of diensten gebruik gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze inhoud. U mag op geen enkele wijze de inhoud of diensten gepubliceerd via dit apparaat kopiëren, publiceren, overbrengen, verkopen op welke drager dan ook, of hiervan afgeleide producten vervaardigen. WIKO heeft geen enkele controle over de inhoud en diensten die door derden via sociale media of transmissieapparatuur overgedragen wordt. daarbij kunnen diensten van derden willekeurig onderbroken of ontbonden worden. [. . . ] dragers dienen uit voorzorg gedurende het telefoongesprek het toestel aan 1. Als men langere tijd met het volle geluidsvolume naar de muziekspeler luistert, kan dit het gehoor van de luisteraar beschadigen. Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, vermijd gedurende lange tijd via koptelefoon (hoofdtelefoon, oordopjes) naar geluiden of muziek te luisteren met een te hoog volume. Noodoproep: Soms zijn noodnummers niet altijd bereikbaar via alle mobiele netwerken, controleer eerst met uw operator. De telefoon bevat meerdere kleine onderdelen die, indien ingeslikt, verstikking kunnen veroorzaken. Rijveiligheid: Het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens het rijden is verboden. Het is uw verantwoordelijkheid om de wetten en voorschriften te respecteren de andere zijde vast te houden. Indien u merkt dat het toestel de werking van uw pacemaker verstoort dient u de telefoon onmiddellijk uit te schakelen en contact op te nemen met uw dokter voor advies. Laadt vanwege brandgevaar een telefoon niet op in de nabijheid van een warmtebron. Contact met vloeistoffen: Stel het toestel niet bloot aan vloeistoffen en hanteer deze niet met natte handen: het in aanraking komen met water kan leiden tot onherstelbare schade. Niet goedgekeurde accessoires kunnen de telefoon beschadigen of uw veiligheid in gevaar brengen. Haal nooit zelf de batterij uit elkaar en verwijder geïntegreerde batterijen niet. In het algemeen dient u batterijen nooit bloot te stellen aan lage of hoge temperaturen, (onder 0°C of boven 45°C). Het wordt aanbevolen om de batterij op te laden bij een kamertemperatuur van 5 tot 25 °C. om de levensduur van de batterij te verhogen , gebruik enkel WIKO batterij en oplader meegeleverd in de doos. Verkeerd gebruik van de batterij of de batterij wordt vervangen door een onjuist type, kan brand, ontploffing of ander gevaar veroorzaken. Ontdoe u van gebruikte batterijen in overeenstemming met de instructies. Bescherm uw telefoon tegen schokken of stoten die het zouden kunnen beschadigen. Sommige onderdelen van de telefoon zijn van glas en kunnen daarom breken door een val of een grote schok. Elektrische schokken: Probeer uw toestel vanwege het gevaar voor elektrische schokken niet te demonteren. Onderhoud : Als u uw handset wilt schoonmaken, gebruikt u hiervoor een droge doek (geen oplosmiddelen zoals benzeen of alcohol). Wissen van magneetbanden : Plaats uw telefoon niet naast een creditcards, want dit kan gevolgen hebben voor de gegevens op magneetbanden. [. . . ] Dat kan kosten met zich meebrengen die, afhankelijk van het abonnement bij uw mobiele provider, voor uw rekening zijn. Met Wifi is de gegevensoverdracht onbeperkt (als uw telefoonabonnement slechts beperkte gegevensuitwisseling toestaat) en is de verbinding sneller. De verzamelde informatie wordt met de computer verwerkt om toegang te krijgen tot de materiële gegevens van uw telefoon. Deze zullen voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf inzameling, en naar gelang de aard van de gegevens door WIKO in een speciale, beveiligde ruimte opgeslagen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WIKO LUBI 5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WIKO LUBI 5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag