Gebruiksaanwijzing WIKO JERRY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WIKO JERRY. Wij hopen dat dit WIKO JERRY handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WIKO JERRY te teleladen.


WIKO JERRY : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2431 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WIKO JERRY

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com Gebruikershandleiding De beschrijving in deze handleiding kan verschillen met die van uw telefoon afhankelijk van de softwareversie of uw telefoonoperator. In deze handleiding vindt u alle nodige informatie voor het gebruik van deze mobiele telefoon en om snel vertrouwd te raken met het WIKO universum. Copyright © 2016 WIKO De informatie in dit handboek mag in geen geval, in welke vorm dan ook, worden overgebracht of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WIKO. Voorwoord Dit handboek is met de grootste zorg opgesteld en heeft als doel u wegwijs te maken in het gebruik van dit apparaat. [. . . ] Het gebruik van een mobiele telefoon kan de gebruiker afleiden en leiden tot een ongeval. De geldende wetten en lokale regelgevingen met betrekking tot de beperkingen op het gebruik van draadloze telefoons achter het stuur dienen strikt te worden gevolgd. Het is niet aangewezen om te telefoneren onder het rijden en het gebruik van een hands-free kit mag niet worden beschouwd als een oplossing. Vergeet niet om uw telefoon uit te schakelen wanneer u zich in een vliegtuig bevindt (gsm + Bluetooth). In het ziekenhuis : Zet uw telefoon uit in de buurt van medische apparatuur. Het is heel gevaarlijk om een telefoon aan te laten staan in de buurt van een medisch instrument. Gebruik het apparaat niet in een benzinestation in de buurt van brandstof. Het is gevaarlijk om uw telefoon te gebruiken in een professionele garage. Elektronische implantaten en pacemakers : Perso- nen met elektronische implantaten of een pacemaker moeten uit voorzorg de telefoon aan de tegengestelde zijde van het implantaat houden tijdens een gesprek. Als u merkt dat uw apparaat interferentie veroorzaakt met een pacemaker, zet u de telefoon onmiddellijk uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker, om te vragen wat u moet doen. Brandgevaar : Laat het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals een radiator of kachel. Laat uw telefoon niet laden in de buurt van brandbare materialen (het brandgevaar is reëel). Contact met vloeistoffen : Zorg dat de telefoon niet in aanraking komt met vloeistoffen of met natte handen. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan uw telefoon beschadigen of risico’s veroorzaken. De batterijen en de laders niet vernietigen : Nooit een beschadigde lader of batterij gebruiken. De batterijen niet in aanraking laten komen met magnetische objecten, omdat dit kortsluiting zou kunnen veroorzaken tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en deze of de telefoon blijvend beschadigen. In het algemeen mogen de batterijen niet worden blootgesteld aan zeer lage of zeer hoge temperaturen (onder 0°C of hoger dan 45°C). Deze verschillen in temperatuur kunnen de autonomie en de levensduur van de batterijen verminderen. Bescherm uw telefoon tegen schokken of stoten die het zouden kunnen beschadigen. Sommige onderdelen van de telefoon zijn van glas en kunnen daarom breken door een val of een grote schok. Elektrische ontlading : Probeer uw telefoon niet te demonteren, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Onderhoud : Als u uw handset wilt schoonmaken, gebruikt u hiervoor een droge doek (geen oplosmiddelen zoals benzeen of alcohol). [. . . ] Overeenkomst over het gebruik van gegevens De registratie van uw WIKO telefoon is een gratis service die de technici van WIKO in staat stelt over de materiële gegevens van uw telefoon te beschikken onmiddellijk te weten welk model u heeft en welke materiële specificaties. Andersom kunnen zij u zo op de hoogte houden van beschikbare updates voor uw systeem en u waarschuwen in geval zich een algemeen bekend technisch mankement voordoet met een model of een bepaalde serie. Bovendien maakt deze service het ons mogelijk u onmiddellijk te waarschuwen bij problemen om daar zo snel mogelijk een technische oplossing voor te bieden. De verzameling van deze informatie is nodig om WIKO in staat te stellen de voor uw telefoon bestemde updates te bieden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WIKO JERRY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WIKO JERRY zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag