Gebruiksaanwijzing WIKO F200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WIKO F200. Wij hopen dat dit WIKO F200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WIKO F200 te teleladen.


WIKO F200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1887 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WIKO F200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WIKO behoudt zich het recht voor om op ieder moment de informatie in dit handboek te wijzigen. Aansprakelijkheidslimiet Het geheel van diensten en inhoud toegankelijk vanaf dit apparaat zijn exclusief eigendom van derden, en dus door wetten beschermd (auteursrecht, octrooi, licentie, en andere wetten betreffende intellectueel eigendom). Deze diensten zijn gereserveerd voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik. Er kan onmogelijk van de inhoud of diensten gebruik gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze inhoud. [. . . ] Het is heel gevaarlijk om een telefoon aan te laten staan in de buurt van een medisch instrument. Gebruik het apparaat niet in een benzinestation in de buurt van brandstof. Het is gevaarlijk om uw telefoon te gebruiken in een professionele garage. Electronische implantaten en peacemakers: Een minimumafstand van 15 cm tussen mobiele telefoon en Pacemaker wordt aangeraden om een mogelijke storing de werking van uw pacemaker verstoort dient u de telefoon onmiddellijk uit te schakelen en contact op te nemen met uw dokter voor advies. Laadt vanwege brandgevaar een telefoon niet op in de nabijheid van een warmtebron. Contact met vloeistoffen: Stel het toestel niet bloot aan vloeistoffen en hanteer deze niet met natte handen: het in aanraking komen met water kan leiden tot onherstelbare schade. Niet goedgekeurde accessoires kunnen de telefoon beschadigen of uw veiligheid in gevaar brengen. Haal nooit zelf de batterij uit elkaar en verwijder geïntegreerde batterijen niet. In het algemeen dient u batterijen nooit bloot te stellen aan lage of hoge temperaturen, (onder 0°C of boven 45°C). Het wordt aanbevolen om de batterij op te laden bij een kamertemperatuur van 5 tot 25°C. Batterij of de batterij wordt vervangen door een onjuist Type, kan brand, ontploffing of ander gevaar veroorzaken. Bescherm uw telefoon tegen schokken of stoten die het zouden kunnen beschadigen. Sommige onderdelen van de telefoon zijn van glas en kunnen daarom breken door een val of een grote schok. Elektrische schokken: Probeer uw toestel vanwege het gevaar voor elektrische schokken niet te demonteren. Onderhoud: Als u uw handset wilt schoonmaken, gebruikt u hiervoor een droge doek (geen oplosmiddelen zoals benzeen of alcohol). Wissen van magneetbanden: Plaats uw telefoon niet naast een creditcard, want dit kan gevolgen hebben voor de gegevens op magneetbanden. Stel uw mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, noch aan direct zonlicht of vochtige Aanbevolen temperatuur ligt tussen de -10°C en +45°C, de maximale laadtemperatuur goedgekeurd door de producent is bepaald op +40°C. Vanwege de materialen verwerkt in de behuizing van het toestel, kunnen GSM toestellen enkel op USB apparatuur, versie 2. Het is verboden de telefoon op zogenaamde USB stroomkabels aan te sluiten. Het stopcontact dient makkelijk toegankelijk te zijn en zich te bevinden in de nabijheid van de telefoon. Deze oplader is enkel geschikt voor binnenshuis gebruik, type XT-128E-5055ZY, uitgaand voltage/stroom 5. Als u de batterij vervangt met een niet-conform model kan dit leiden tot een explosie van de batterij. [. . . ] U draagt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van dit apparaat conform alle in uw land geldende voorschriften. aanvullende aanbevelingen , veiligheidsinstructies en gebruiksadviezen kunnen per land verschillen. De verzamelde informatie wordt met de computer verwerkt om toegang te krijgen tot de materiële gegevens van uw telefoon. Deze zullen voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf inzameling, en naar gelang de aard van de gegevens door WIKO in een speciale, beveiligde ruimte opgeslagen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WIKO F200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WIKO F200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag