Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL UW8 F2Y XBI F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL UW8 F2Y XBI F. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL UW8 F2Y XBI F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL UW8 F2Y XBI F te teleladen.


WHIRLPOOL UW8 F2Y XBI F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7432 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL UW8 F2Y XBI F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] OPMERKING: De instructies gelden voor verschillende modellen; er kunnen dus verschillen zijn. Hoofdstukken die alleen gelden voor bepaalde apparaten worden aangegeven met een asterisk (*). Functies die specifiek gelden voor het reeds aangeschafte productmodel vindt u in de BEKNOPTE HANDLEIDING. Om voor voldoende ventilatie te zorgen dient er aan beide zijkanten en aan de bovenkant van het apparaat ruimte vrijgelaten te worden. [. . . ] In het algemeen is ongeveer 24 uur snelvriezen nadat het voedsel in de vriezer is gezet voldoende; De functie Fast Freeze wordt na 50 uur automatisch uitgeschakeld. Let op: Om energie te besparen kan de snelvriesfunctie na een paar uur worden uitgeschakeld wanneer u kleine hoeveelheden levensmiddelen invriest. Controleer in de BEKNOPTE HANDLEIDING of deze functie beschikbaar is voor uw model. Incompatibiliteit met de "Shock Freeze"-functie Om optimale prestaties te garanderen kunnen de functies "Shock Freeze" en "Fast Freeze" niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als de "Fast Freeze"- functie al ingeschakeld is, moet deze eerst worden uitgeschakeld voordat u de "Shock Freeze"-functie kunt activeren (en andersom). Met de Eco Night-functie kan het apparaat het energieverbruik concentreren in de uren met het lagere tarief (meestal 's nachts), wanneer er meer elektriciteit beschikbaar is en deze minder kost dan overdag (alleen in landen met een tijdgebaseerd systeem met meerdere tarieven - vraag de energietarieven op bij uw plaatselijke energiebedrijf ). om de functie te activeren drukt u op de knop op het tijdstip waarop het lagere tarief ingaat (afhankelijk van het specifieke tarievenschema). Als het gereduceerde tarief bijvoorbeeld om 20:00 uur start, dan moet u op dat tijdstip op de knop drukken. wanneer het symbool Eco Night AAN is , dan is de functie ingeschakeld. Als de functie geactiveerd is, dan past het apparaat het energieverbruik automatisch aan de geselecteerde tijd aan, d. BELANGRIJK: Voor een goede werking moet de functie dag en nacht ingeschakeld zijn. De functie blijft ingeschakeld tot deze uitgeschakeld wordt (of uitgeschakeld wordt bij een stroomuitval of als het apparaat wordt uitgezet). wanneer het symbool Eco Night UIT is , dan is de functie uitgeschakeld. Opmerking: Het energieverbruik van het apparaat in de verklaring verwijst naar de werking met de Eco Nightfunctie uitgeschakeld. Vriescontrole is een geavanceerde technologie die temperatuurschommelingen in het gehele vriescompartiment tot een minimum beperkt, dankzij een innovatief luchtsysteem, volledig onafhankelijk van de koelkast. Vriesbrand wordt tot 60% verlaagd en het voedsel behoudt de oorspronkelijke kwaliteit en kleur. Voor het activeren van vriescontrole de functie in het menu kiezen, instellen op > ON < en de OK-toets indrukken om de selectie te bevestigen. Herhaal dezelfde procedure om deze functie te deactiveren door in te stellen op >OFF<. De functie werkt naar behoren in een vastgesteld temperatuurbereik: tussen -22°C tot -24°C. Wanneer de functie is ingeschakeld en de huidige temperatuur in de vriezer is ingesteld op een warmer instelpunt dan -22 °C wordt de temperatuur automatisch ingesteld op -22 °C, om overeen te stemmen met het werkbereik. Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het werkbereik wijzigt wordt de functie automatisch uitgeschakeld. Wanneer Fast freezing is ingeschakeld wordt de functie "Vriescontrole " afgeremd totdat de Fast Freezing-functie is uitgeschakeld. [. . . ] De condensor aan de achterzijde van het apparaat moet regelmatig worden gereinigd met behulp van een stofzuiger. Mogen niet gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan afgeleide stoffen; gebruik in plaats daarvan een droge doek. De buizen van het koelsysteem zitten in de buurt van de ontdooibak en kunnen heet worden. Verplaats het voorste deel van de glasplaat om de aanslag voorbij te gaan en de glasplaat te verwijderen of te plaatsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL UW8 F2Y XBI F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL UW8 F2Y XBI F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag