Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL SENSELINE 1600 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL SENSELINE 1600. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL SENSELINE 1600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL SENSELINE 1600 te teleladen.


WHIRLPOOL SENSELINE 1600 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (628 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL SENSELINE 1600 PRODUCT-INFORMATIEBLAD (231 ko)
   WHIRLPOOL SENSELINE 1600 PROGRAM CHART (227 ko)
   WHIRLPOOL SENSELINE 1600 INSTRUCTION FOR USE (671 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL SENSELINE 1600GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een bevoegd technicus 2. De verpakking en oude apparaten als afval verwerken • De wasmachine is gemaakt met herbruikbare materialen. De wasmachine moet weggedaan worden in overeenstemming met de actuele plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking • Verwijder voordat u het apparaat afdankt alle wasmiddelresten en snijd de elektriciteitskabel door zodat het apparaat onbruikbaar wordt 4. EG-Verklaring van overeenstemming • Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijnen: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG Richtlijn inzake CE-markering 93/68/EC. 44 Black process 45. 0° 100. 0 LPI 30105536aNL. fm Page 45 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE 1. Werkblad Bedieningspaneel Doseerbakje wasmiddel Serviceplaatje (binnenkant van de deur) Deur Kinderbeveiliging (aan de binnenkant van de deur, indien aanwezig) Filter (achter het deurtje) Plint Verstelbare pootjes 1 2 3 4 5 7. 9. 6 7 8 9 DEUR Om de deur te openen, houdt u de handgreep vast, drukt u op de binnenste handgreep en trekt u de deur naar buiten. [. . . ] 48 Black process 45. 0° 100. 0 LPI 30105536aNL. fm Page 49 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM ONDERHOUD EN REINIGING Behuizing en bedieningspaneel • Kunnen afgenomen worden met een zachte vochtige doek • U kunt hierbij een klein beetje neutraal schoonmaakmiddel (geen schuurmiddel) gebruiken. • Maak de oppervlakken droog met een zachte doek Deurafdichting • Indien nodig met een vochtige doek reinigen • Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichtingen Filter • Controleer en reinig het filter regelmatig, tenminste twee of drie keer per jaar (zie “Verwijderen van het filter”. ) Doseerbakje wasmiddel 1. Druk de hendel in het voorwasbakje naar beneden en haal de lade eruit. Plaats het inzetstuk en het rooster terug in de wasmiddellade en plaats de lade terug. A Filter in de wateraansluiting Controleer en reinig het filter regelmatig. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan. Trek het filter van de wasmachineaansluiting met behulp van een combinatietang eruit en reinig het. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen niet lekken. 49 Black process 45. 0° 100. 0 LPI 30105536aNL. fm Page 50 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM OPSPOREN VAN STORINGEN Uw wasmachine is, afhankelijk van het model, uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden. Controleer of: • de stekker in het stopcontact zit • het stopcontact goed functioneert (sluit bijvoorbeeld een tafellamp aan om dit te testen) de wasmachine start niet. . . Controleer of: • de deur van het apparaat goed gesloten is (kinderbeveiliging); • de “Start/Pauze”-knop is ingedrukt. Bij modellen met LCD-display verschijnt het volgende: Er zitten resten van wasmiddel en nabehandelingsproducten in de wasmiddellade na het wassen. Controleer of: • de sifon goed geïnstalleerd en schoon is (zie “Onderhoud en reiniging”) • er voldoende water instroomt. De filters in de wateraansluiting kunnen verstopt zijn (zie “Onderhoud en reiniging“) • Wanneer er waspoeder gebruikt wordt, moet het gekleurde inzetstuk voor het doseren van vloeibaar wasmiddel vooraf verwijderd worden uit de lade De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren. Controleer of: • de wasmachine goed horizontaal en stevig op alle vier de pootjes staat • de transportschroeven verwijderd zijn. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden. Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of niet voldoende gecentrifugeerd. De wasmachine beschikt over een detectie- en correctiesysteem wanneer het apparaat niet in evenwicht staat. badjassen), is het mogelijk dat dit systeem de centrifugeersnelheid verlaagt om het apparaat te beschermen of de centrifugeercyclus zelfs onderbreekt, als de lading ook na verschillende startpogingen te zeer uit evenwicht blijft. Bij modellen met LCD-display verschijnt het volgende op het display: • de waterkraan nog dicht is. Voor modellen met een indicatielampje “Waterkraan dicht”, gaat het rode indicatielampje branden. [. . . ] Selecteer vervolgens het gewenste programma opnieuw en start het. 52 Black process 45. 0° 100. 0 LPI 30105536aNL. fm Page 53 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM KLANTENSERVICE Voordat u contact opneemt met de klantenservice: 1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie “Opsporen van storingen”). Start het programma opnieuw om te controleren of het probleem is opgelost. Als de wasmachine nog steeds niet goed werkt, bel dan de Klantenservice Vermeld: • de aard van de storing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL SENSELINE 1600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL SENSELINE 1600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag