Gebruiksaanwijzing WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS PORTABLE QUICK INSTALL GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS PORTABLE. Wij hopen dat dit WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS PORTABLE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS PORTABLE te teleladen.


WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS PORTABLE QUICK INSTALL GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1684 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS PORTABLE PRODUCT SPECIFICATIONS (149 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS PORTABLEQUICK INSTALL GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er kan een speciale kabel nodig zijn voor computers met een beperkte busspanning. Voor landen buiten de VS kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van WD in uw regio. [. . . ] Retourzendingen waarvoor geen voorafgaande toestemming is verkregen (m. Retourzendingen met voorafgaande toestemming moeten op kosten van de koper en verzekerd verzonden worden in een goedgekeurde verzenddoos naar het adres dat in de verzenddocumentatie vermeld staat. U dient de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag of verzending van uw WD product. En Estados Unidos, algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños y perjuicios indirectos, por lo tanto, las limitaciones precedentes tal vez no se apliquen en su caso. WD garandeert dat het Product bij normaal gebruik vrij zal zijn van materiële en de afwerking betreffende defecten voor de hieronder gedefinieerde periode, en voldoet aan de specificaties van WD dienaangaande. De duur van deze beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is gekocht. In de regio Noord-, Zuid- en Centraal-Amerika is de duur van deze beperkte garantie 1 jaar, in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika 2 jaar en in de regio Azië-Pacific 3 jaar, tenzij de wet anders voorschrijft. Deze beperkte garantieperiode start op de aankoopdatum zoals vermeld op de kassabon. WD is niet aansprakelijk voor producten die worden geretourneerd wanneer WD bepaalt dat het product van WD is gestolen of dat het genoemde defect a) niet aanwezig is, b) niet op redelijke wijze kan worden verholpen door schade die zich heeft voorgedaan voordat WD het product ontving of c) te wijten is aan misbruik, onjuiste installatie, wijziging (inclusief verwijdering of vernietiging van labels en het openen of verwijderen van externe behuizingen, tenzij het product op de lijst voor producten met beperkte onderhoudsmogelijkheden voor gebruikers staat en de specifieke wijziging binnen de van toepassing zijnde instructies valt, zoals beschreven op support. Com), ongeluk of verkeerde hantering terwijl het product in het bezit is van iemand anders dan WD. Volgens de bovenstaande beperkingen betreft de enige en uitsluitende garantie waartoe u gerechtigd bent het herstel of de vervanging van het product tijdens de hierboven vermelde garantieperiode, en dit naar goeddunken van WD. De bovenstaande, door WD geboden garantie geldt voor herstelde of vervangen producten voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode, dan wel negentig (90) dagen vanaf de datum van verzending van een hersteld of vervangen product, afhankelijk van welke periode het langste is. [. . . ] Firma WD nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek zwracane do WD produkty, jeli okae si, e zostaly one ukradzione z firmy WD lub gdy okae si, e: a) defekt nie istnieje, b) produkt nie moe zosta naprawiony z powodu uszkodzenia, które wystpilo przed przyjciem go do firmy WD lub c) stwierdzone zostanie nieprawidlowe uywanie, nieprawidlowa instalacja, modyfikacja (wlcznie z usuniciem lub zniszczeniem etykiet i otwarciem lub usuniciem zewntrznych elementów obudowy, chyba e produkt znajduje si na licie produktów, które moe naprawia uytkownik, a okrelone modyfikacje mieszcz si w zakresie stosownych instrukcji dostpnych pod adresem support. Spolecnost WD nenese zádnou odpovdnost za ztrátu dat bez ohledu na pícinu, za obnovení ztracených dat nebo za data v jakémkoli výrobku, který byl pedán do jejího vlastnictví. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS PORTABLE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS PORTABLE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag