Gebruiksaanwijzing WESTERN DIGITAL STUDIO EDITION II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WESTERN DIGITAL STUDIO EDITION II. Wij hopen dat dit WESTERN DIGITAL STUDIO EDITION II handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WESTERN DIGITAL STUDIO EDITION II te teleladen.


WESTERN DIGITAL STUDIO EDITION II : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1875 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WESTERN DIGITAL STUDIO EDITION II QUICK INSTALL GUIDE (2521 ko)
   WESTERN DIGITAL STUDIO EDITION II (1846 ko)
   WESTERN DIGITAL STUDIO EDITION II QUICK INSTALL GUIDE (2521 ko)
   WESTERN DIGITAL STUDIO EDITION II PRODUCT SPECIFICATIONS (133 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WESTERN DIGITAL STUDIO EDITION II

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Extern bureaublad My Book Studio Edition II TM ® Gebruikshandleiding Inhoudsopgave 1 WD-service en -ondersteuning . 26 Inhoudsopgave ­ i 8 Uitschakelen/Ontkoppelen van het apparaat . . 37 Inhoudsopgave ­ ii MY BOOK STUDIO EDITION II GEBRUIKSHANDLEIDING 1 WD-service en -ondersteuning Hebt u problemen, geef ons dan eerst de kans om ze op te lossen voordat u het product terugstuurt. U vindt antwoord op de meeste technische ondersteuningsvragen in onze kennisbank (knowledge base) of via onze e-mailondersteuning op support. wdc. com. [. . . ] De instelling HFS+ formatteert met een HFS Extended w/ Journal-volume waarbij een type partitietabel wordt gebruikt dat het best overeenkomt met het model Macintosh waarmee het station op dat moment is verbonden. Op Macintosh-computers met een of meer PowerPC-processors wordt een Apple Partition Map-structuur gemaakt. Op Macintosh-computers met Intel-processors wordt een GUID-partitietabel gemaakt. Ga naar support. wdc. com en zoek naar Answer ID 1787 voor meer informatie over het opstartbaar maken van uw My Book op een Macintosh met Intel-processor. WD RAID MANAGER VOOR MAC ­ 20 MY BOOK STUDIO EDITION II GEBRUIKSHANDLEIDING RAID-problemen oplossen WD RAID Manager bewaakt de activiteiten van de schijven in het RAID-systeem zodat u de status van elk van de schijven kunt weergeven en de juiste actie kunt ondernemen. Als u de status van het apparaat en die van de interne vaste schijven wilt weergeven, evenals informatie over welke schijf (A of B) een storing liet zien, klikt u op een apparaat en klikt u vervolgens op Info. Er verschijnt dan een lade aan de rechterkant van het hoofdmenu. WD RAID MANAGER VOOR MAC ­ 21 MY BOOK STUDIO EDITION II GEBRUIKSHANDLEIDING RAID-statusberichten WD RAID Manager geeft de volgende berichten weer afhankelijk van de huidige status van het station. Weergegeven statusbericht Healthy (In orde) Beschrijving Array is correct geconfigureerd en functioneert normaal. Gebruikersactie Geen Setting Mismatched (Instellingen komen niet overeen) Beide sleuven hebben een geldige array-configuratie maar hebben geen overeenkomende instellingen en het apparaat is niet in staat vast te stellen welke configuratie nieuwer is. Installeer een andere schijf die geen onderdeel is van een andere RAID-array. Installeer de oorspronkelijke schijf die onderdeel is van de RAID-array. Maak een nieuwe array met de geïnstalleerde schijven. Degraded (Beschadigd) De array-configuratie is geldig en is ingesteld op RAID1, maar één sleuf is gemarkeerd als beschadigd. Uitsluitend RAID 1 Geef de waarde voor sleufstatus weer om vast te stellen welke sleuf is beschadigd en welke schijf moet worden vervangen. Zie "Schijfstatusberichten" op pagina 23. RAID Status Rebuilding (RAID-status: opnieuw opbouwen) De array-configuratie is geldig, maar één sleuf wordt opnieuw opgebouwd op basis van de andere sleuf. Geen van beide sleuven bevat een geldige arrayconfiguratie. Bad (Ongeldig) WD RAID MANAGER VOOR MAC ­ 22 MY BOOK STUDIO EDITION II GEBRUIKSHANDLEIDING Schijfstatusberichten WD RAID Manager geeft de volgende berichten weer afhankelijk van de huidige status van schijf A en B. Weergegeven statusbericht Good (Goed) Beschrijving De sleufconfiguratie bevat geldige gegevens. Geef de array-status weer om vast te stellen of andere fouten zijn gedetecteerd. Gebruikersactie Geen No hard disk (Geen vaste schijf) No Config (Geen configuratie) Installeer een schijf in de lege sleuf. Vervang de schijf door een schijf met dezelfde capaciteit en maak de RAID-set opnieuw. Beschadigd Rebuilding (Opnieuw opbouwen) Good (Goed) Geweigerd De sleuf is gemarkeerd als beschadigd. De sleuf bevat een vaste schijf die niet voldoet aan de vereisten van de eenheid. Vervang de schijf. Uitsluitend WD Green Drives zijn compatibel. WD RAID MANAGER VOOR MAC ­ 23 MY BOOK STUDIO EDITION II GEBRUIKSHANDLEIDING 7 WD RAID Manager voor Windows WD RAID Manager is een hulpprogramma waarmee u het RAID-systeem eenvoudig kunt beheren, met inbegrip van het wijzigen van de RAID-configuratie en het formatteren van het apparaat. U start WD RAID Manager door in het systeemvak op het pictogram WD Drive Manager te klikken en WD My Book aan te wijzen. Klik op WD RAID Manager. RAID configureren My Book Studio Edition II is vooraf geformatteerd als HFS+ (Journaled) en is vooraf geconfigureerd voor de RAID 0-modus (Striped) voor maximale capaciteit en verhoogde prestaties. Dit product biedt ook ondersteuning voor de RAID 1-modus (Mirrored) voor bescherming van uw gegevens, waarbij op de helft van de capaciteit uw gegevens gespiegeld worden op zowel schijf A als B. [. . . ] Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructiehandleiding. MIC-aankondiging (alleen Republiek Korea) Klasse B apparaat 1. Dit apparaat is goedgekeurd voor niet-zakelijke doeleinden en mag overal worden gebruikt, inclusief woonomgevingen. Overeenstemming met milieuwetten (China) (Pb) O O O O O O O O O O O O O X O O O (PCB) (Cd) O O O O O O O O O O O O O O O O O (Hg) O O O O O O O O O O O O O O O O O IC MCV MCV (Cr6+) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O (PBB) O O O O O O O O O O O O O O O O O (PBDE) HDD EMI Kensington 6-32x6. 35mm M3x5mm+5W (PCA)* * O X BIJLAGE ­ 34 MY BOOK STUDIO EDITION II GEBRUIKSHANDLEIDING Garantie-informatie Service verkrijgen WD waardeert u als klant en stelt alles in het werk om u de beste service te leveren. Mocht dit product onderhoud vereisen, neem dan contact op met de leverancier van wie u het product gekocht hebt of bezoek onze website voor productondersteuning op support. wdc. com voor informatie over het verkrijgen van service of een Return Material Authorization (RMA; toestemming tot retournering van materiaal). Als wordt vastgesteld dat het product mogelijk defect is, ontvangt u een RMA-nummer en instructies voor het retourneren van het product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WESTERN DIGITAL STUDIO EDITION II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WESTERN DIGITAL STUDIO EDITION II zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag