Gebruiksaanwijzing WESTERN DIGITAL MY BOOK ESSENTIAL EDITION INSTALLATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WESTERN DIGITAL MY BOOK ESSENTIAL EDITION. Wij hopen dat dit WESTERN DIGITAL MY BOOK ESSENTIAL EDITION handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WESTERN DIGITAL MY BOOK ESSENTIAL EDITION te teleladen.


WESTERN DIGITAL MY BOOK ESSENTIAL EDITION INSTALLATION: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2122 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WESTERN DIGITAL MY BOOK ESSENTIAL EDITION QUICK INSTALL GUIDE (374 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WESTERN DIGITAL MY BOOK ESSENTIAL EDITIONINSTALLATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg de gebruikershandleiding op de schijf voor nadere informatie over het gebruik van dit product. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). [. . . ] Retourzendingen met voorafgaande toestemming moeten op kosten van de koper en verzekerd verzonden worden in een goedgekeurde verzenddoos naar het adres dat in de verzenddocumentatie vermeld staat. U dient de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag of verzending van uw WD product. En Estados Unidos, algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños y perjuicios indirectos, por lo tanto, las limitaciones precedentes tal vez no se apliquen en su caso. WD garandeert dat het Product bij normaal gebruik vrij zal zijn van materiële en de afwerking betreffende defecten voor de hieronder gedefinieerde periode, en voldoet aan de specificaties van WD dienaangaande. De duur van deze beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is gekocht. In de regio Noord-, Zuid- en Centraal-Amerika is de duur van deze beperkte garantie 1 jaar, in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika 2 jaar en in de regio Azië-Pacific 3 jaar, tenzij de wet anders voorschrijft. Deze beperkte garantieperiode start op de aankoopdatum zoals vermeld op de kassabon. WD is niet aansprakelijk voor producten die worden geretourneerd wanneer WD bepaalt dat het product van WD is gestolen of dat het genoemde defect a) niet aanwezig is, b) niet op redelijke wijze kan worden verholpen door schade die zich heeft voorgedaan voordat WD het product ontving of c) te wijten is aan misbruik, onjuiste installatie, wijziging (inclusief verwijdering of vernietiging van labels en het openen of verwijderen van externe behuizingen, tenzij het product op de lijst voor producten met beperkte onderhoudsmogelijkheden voor gebruikers staat en de specifieke wijziging binnen de van toepassing zijnde instructies valt, zoals beschreven op support. Com), ongeluk of verkeerde hantering terwijl het product in het bezit is van iemand anders dan WD. Volgens de bovenstaande beperkingen betreft de enige en uitsluitende garantie waartoe u gerechtigd bent het herstel of de vervanging van het product tijdens de hierboven vermelde garantieperiode, en dit naar goeddunken van WD. [. . . ] In de Verenigde Staten staan sommige staten uitsluiting of beperking van incidentele of bijkomende schade niet toe, zodat het mogelijk is dat de bovenstaande beperkingen in uw geval niet gelden. Deze garantie biedt u specifieke rechten, en het is mogelijk dat u nog andere rechten hebt, aangezien deze van staat tot staat verschillen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WESTERN DIGITAL MY BOOK ESSENTIAL EDITION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WESTERN DIGITAL MY BOOK ESSENTIAL EDITION zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag